Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Normunds Limba
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Normālā fizioloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par cilvēka organisma, orgānu un šūnu funkcijām miera stāvoklī un fiziskas aktivitātes apstākļos dažāda vecuma sportistiem.

Priekšzināšanas

Fizikas, ķīmijas, bioloģijas pamatzināšanas. Anatomija, fizioloģija un higiēna skolas kursa līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs izklāstīt, kāda ir normāla orgānu funkcija, kā to atšķirt no patoloģiskas un kā ietekmēt orgānu, lai normalizētu tā funkciju. Atpazīs patoloģiskus organisma funkciju rādītājus. Zinās mehānismus, kuri ietekmē organisma pielāgošanos fiziskai slodzei dažādās vecuma grupās. Izpratīs fiziskās slodzes ietekmi un orgāniem un organismu kopumā dažāda vecuma sportistiem.

Prasmes

Students pratīs pielietot teorētiskās zināšanas un biežāk izmantotās izmeklēšanas metodes, piemēram – pulsa iztaustīšana, arteriālā asinsspiediena mērīšana. Orientēsies biežāk izmantotās slodzes kontroles un plānošanas metodēs, piemēram, elektrokardiogrāfijā, slodzes jaudas noteikšanā, skābekļa patēriņa un vielmaiņas intensitātes novērtēšanā.

Kompetences

Zinās un mācēs izvērtēt biežāk izmantotās izmeklēšanas metodes, piemēram, pulsa iztaustīšana, arteriālā asinsspiediena mērīšana. Studenti apgūs vienkāršas metodes, ar kurām novērtēt slodzes ietekmi.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.