Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Aivars Grīnbergs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_021LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Ķirurģija; BioķīmijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aivars Grīnbergs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
vidusskolas organiskās ķīmijas un bioloģijas programmas.
Mērķis:
pievērst uzmanību modernajām koncepcijām, kuras skaidro vitamīnu darbības sarežģītību un nozīmi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vitamīnu klasifikācija. Ūdenī šķīstošie vitamīni (1. daļa).Lekcijas1.00auditorija
2Ūdenī šķīstošie vitamīni (2. daļa).Lekcijas1.00auditorija
3Vitamīna PP ķīmija un spektroskopija.Nodarbības1.00laboratorija
4Vitamīna B1 ķīmiskās īpašības.Nodarbības1.00laboratorija
5Vitamīna B2 ķīmiskās un spektrālās īpašības.Nodarbības1.00laboratorija
6Askorbīnskābes ķīmiskās īpašības.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti sagatavo īsus literatūras pārskatus par tēmām kursa aprakstā un prezentē tos nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
regulāri kontroldarbi un gala ieskaite rakstiskā formā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:studenti definē vitamīnus un kofermentus, strukturāli apraksta tos; izprot kofermentu funkcijas enzimātiskās reakcijās; skaidro vitamīnu nozīmi metabolisko procesu kontekstā; apraksta hipo- un avitaminozes.
Prasmes:studenti lieto vitamīnu noteikšanas fizikālas un ķīmiskas metodes.
Kompetences:studenti spēj analizēt, kā vitamīni ir nepieciešami metabolisma procesos un kā vitamīnu darbība ir atkarīga no metaboliskajām reakcijām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1R. K. Murray, D. A. Bender, K. M. Botham, P.I. Kennelly, V. W. Rodwell, P. A. Weil. Ilustrated Biochemistry, 2009.
Papildus literatūra
1R. A. Harvey, P. R. Champe. Lippincott’s Illustrated Reviews, 5th ed., 2010.
Citi informācijas avoti
1T. M. Dewlin „Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations” Wiley, 7th ed., 2010