Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Oxana Brante
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Zāļu formu tehnoloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanu par dažādām zāļu formām un zāļu piegādes sistēmām, to saistību ar zāļu ievadīšanas veidu un terapeitisko efektivitāti, kā arī zāļu ražošanas pamatprincipiem.

Priekšzināšanas

Bioķīmijā, medicīniskā fizikā, medicīnas mikrobioloģijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pārzinās zāļu formu iedalījumu, atšķirības un priekšrocības vēlamās iedarbības sasniegšanai, kā arī izpratīs zāļu ražošanas un zāļu kvalitātes atbilstību normatīvo dokumentu un vadlīniju (Ph.Eur. un GMP) prasībām.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izskaidrot farmakokinētikas un farmakodinamikas procesus, kā arī oriģinālmedikamentu, ģenēriķu un bioloģisko zāļu atšķirības. Studenti pārzinās parenterāli un enterāli ievadāmās zāļu formas un zāļu mijiedarbības pamatprincipus.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs kritiski novērtēt savstarpējo saistību starp zāļu formu, zāļu ievadīšanas veidu un terapeitisko efektivitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēleOxana Brante
Medicīna, SSNMF6MaģistrsIerobežota izvēleOxana Brante
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsIerobežota izvēleOxana Brante
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF5MaģistrsIerobežota izvēleOxana Brante
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēleOxana Brante
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsIerobežota izvēleOxana Brante