Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ailī Horna-Butkeviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_040LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ailī Horna-Butkeviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zīdaiņa normālā attīstība. Zīdaiņa aprūpe
Mērķis:
Zīdaiņu rehabilitācijas teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguve
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zīdaiņu rehabilitācijas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
2Zīdaiņu rehabilitācijas pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
3Zīdaiņa dzemdību traumas, to rehabilitācija.Lekcijas1.00auditorija
4Zīdaiņa dzemdību traumas, to rehabilitācija.Nodarbības1.00auditorija
5Priekšlaikus dzimis zīdainis, tā rehabilitācija.Lekcijas1.00auditorija
6Priekšlaikus dzimis zīdainis, tā rehabilitācija.Nodarbības1.00auditorija
7Jaundzimušo nervu sistēmas bojājumu rehabilitācija.Lekcijas1.00auditorija
8Jaundzimušo nervu sistēmas bojājumu rehabilitācija.Nodarbības1.00auditorija
9Bērnu cerebrālā paralīze, rehabilitācijas principiLekcijas1.00auditorija
10Bērnu cerebrālā paralīze, rehabilitācijas principiNodarbības1.00auditorija
11Bobatu terapijas konceptsLekcijas1.00auditorija
12Bobatu terapija. Zīdaiņu handlinga principiNodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referātu sagatavošana un prezentēšana par zīdaiņu rehabilitācijas principiem
Vērtēšanas kritēriji:
Studentiem jāvar atbildēt uz īsu testu jautājumiem, referātu sagatavošana un vizuālas mutiskas prezentācijas sagatavošana, prezentēšana studiju kursa laikā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs raksturot zīdaiņu rehabilitācijas pamatprincipus, ieteicamos rehabilitācijas pasākumus, kā arī kontrindicētās aktivitātes.
Prasmes:Studenti pratīs izmantot zīdaiņu handlinga paņēmienus un varēs tos izskaidrot jaundzimušā tuviniekiem.
Kompetences:Studenti pratīs ieteikt zīdaiņu prasmīgas aprūpes paņēmienus zīdaiņu nēsāšanai, pārģērbšanai, barošanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Geske R. Bērna bioloģiskā attīstība. Rīga, RaKa, 2005, 314lpp.
2Flēmiga I. Zīdaiņa attīstība un attīstības traucējumi. Agrīna diagnostika un ārstēšana. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999, 311 lpp.
3Mellēna K. E., Hēla K., Tropa D. Mārtiņa stāsts – priekšlaikus dzimušo bērnu problēmas un risinājumi. Priekšlaikus dzimušo bērnu problēmu iespējamie risinājumi. Rīga, 2004, 103 – 150.
Papildus literatūra
1Brauburger B. Zīdaiņu masāža : patīkama, veselīga, nomierinoša, Rīga : Jumava, 2010; 90 lpp.
2Gutenbrunner Ch. Rehabilitācija, fizikālā medicīna un dabas dziedniecība, Rīga : Nacionālais apgāds, 2008, 217 lpp.