Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Maruta Pranka
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

padziļināti studēt galvenos zinātniskās darbības metodoloģiskos aspektus.

Priekšzināšanas

Zinātniskās pētniecības metodoloģija bakalaura līmenī

Rezultāti

Zināšanas

zinātniskās darbības metodoloģijas vēsturiskā pieredze un teorētiskie pamatojumi.

Prasmes

zinātniskās darbības metodoloģisko atziņu lietošana praktiskajos pētījumos.

Kompetences

spēja izvērtēt atsevišķu zinātniskās darbības metodoloģisko momentu efektivitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsAndris Vilks, Aivars Stankevičs
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsAndris Vilks, Aivars Stankevičs
Sociālais darbs1MaģistrsObligāts
Sociālais darbs1MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsAndris Vilks, Aivars Stankevičs, Maruta Pranka
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsAndris Vilks, Aivars Stankevičs
Sociālais darbs1MaģistrsObligāts
Sociālais darbs1MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs2MaģistrsObligātsAivars Stankevičs, Andris Vilks, Maruta Pranka, Olafs Brūvers
Sociālais darbs2MaģistrsObligātsMaruta Pranka, Aivars Stankevičs, Andris Vilks
Sociālais darbs2MaģistrsObligāts
Sociālais darbs2MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsMaruta Pranka, Lolita Vilka
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsMaruta Pranka
Sociālais darbs1MaģistrsObligāts
Sociālais darbs1MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsMaruta Pranka
Sociālais darbs1MaģistrsObligāts
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsMaruta PrankaLolita Vilka,
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsMaruta Pranka
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsMaruta Pranka
Sociālais darbs1MaģistrsObligāts
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsMaruta Pranka, Lolita Vilka
Sociālais darbs1MaģistrsObligātsMaruta Pranka