Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Lelde Metla-Rozentāle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika; Starptautiskā politika

Mērķis

Kursa mērķis ir:
1. iepazīstināt studentus ar tām metodēm, kas tiek izmantotas politikas zinātnē, lai pētītu procesus sabiedrībā;
2. dot iespēju studentiem lasīt un izprast zinātnisko literatūru politikas jomā;
3. iepazīstināt studentus ar galvenajām sociālo pētījumu metodēm un datu analīzi;
4. dot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai studenti patstāvīgi varētu izstrādāt paši savus pētījumu projektus un kursa darbus.

Priekšzināšanas

Nav

Rezultāti

Zināšanas

• Spēs identificēt atšķirības starp kvalitatīvām un kvantitatīvām pētniecības metodēm.
• Spēs aprakstīt zinātnisko pētījumu metožu principus un to izmantošanas principus.
• Spēs izvērtēt katras metodes priekšrocības un trūkumus attiecīgā pētījuma veikšanai.
• Spēs definēt būtiskākos metožu veidus.

Prasmes

• Spēs izvēlēties atbilstošāko zinātnisko literatūru izvēlētās tēmas aprakstam.
• Spēs izvēlēties atbilstošāko pētījumu metodi zinātniskā pētījuma veikšanai.
• Spēs veikt patstāvīgu pētījumu politikas zinātnē.
• Spēs prezentēt pētījuma rezultātus.

Kompetences

• Spēs formulēt zinātniskā darba mērķi, uzdevumus un hipotēzi.
• Spēs izstrādāt patstāvīgu pētījumu par fenomeniem politikas zinātnē un/vai starptautiskajās attiecībās.
• Spēs interpretēt iegūto datu analīzi.
• Spēs argumentēti aizstāvēt savu viedokli un pētījuma rezultātus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE2BakalaursObligāts