Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Maija Dambrova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Klīniskā farmācija

Mērķis

Students iegūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas zinātnisko publikāciju noformēšanā un publicēšanas procesa organizācijā.

Priekšzināšanas

Vispārīgs priekšstats par zinātnisko tekstveidi, pētnieciskā darba rezultātu noformēšanas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas par akadēmiskās rakstīšanas būtību, zinātnisko darbu veidošanas principiem un noformēšanu.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs orientēties dažādos zinātnisko rezultātu publicēšanas iespējās, bibliogrāfiskās noformēšanas pieejās, apgūs praktiskas iemaņas zinātnisko rezultātu noformēšanā un prezentēšanā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs izpratni par zinātniskā darba rezultātu publiskošanas procesu un spēs sagatavot zinātniska ziņojuma abstraktu, prezentāciju un zinātnisku publikāciju par zinātniskā darba tēmu un rezultātiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.