Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Zobu protezēšanas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs: Una Soboļeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Attīstīt studentu iemaņas klīnikā, diagnosticējot mutes dobuma patoloģijas pacientam, izmantojot modernas un mūsdienīgas tehnoloģijas, sastādot reālam pacientam vienkāršu ārstēšanas plānu zobu protezēšanā; veidot iemaņas un prasmes klīniskajā darbā, veicot pacientiem zobu protezēšanu.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, dentālā anatomija un kraniofaciālie aspekti, fizika un biomateriāli, profesionālā ētika, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ergonomikas pamati, rentgenoloģija – radioloģija, normālā fizioloģija, mutes patoloģiju diagnostika, klīniskā farmakoloģija, preklīnika zobu protezēšanā un zobu tehnika.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt pacienta problēmas un spēs izklāstīt ārstēšanas plānu zobu protezēšanā vienkāršām klīniskajām situācijām. Studenti spēs aprakstīt ārstēšanas etapus, pielietojamās ārstēšanas tehnoloģijas un izmatojamos materiālus, instrumentus zobu protezēšanā, izgatavojot izņemamas un neizņemamas zobu protēzes. Izmantos zināšanas par digitālo tehnoloģiju izmantošanu zobu protezēšanā.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs vienkāršām klīniskām situācijām izstrādāt ārstēšanas plānu zobu protezēšanai un protezēt ar neizņemamām un izņemamām zobu protēzēm, praktiski veicot klīniskā darba etapus vienkāršās klīniskās situācijās. Mācēs lietot intraorālos skanerus.

Kompetences

Sastādot ārstēšana plānu studenti spēs klīniskajā izmeklēšanā iegūto informāciju pareizi sakārtot, apstrādāt un interpretēt. Klīniskajā darbā ar pacientiem, studenti spēs pastāvīgi risināt dažādas problēmsituācijas, veicot zobu protezēšanu vienkāršās klīniskās situācijās. Studējošie spēs izvērēt intraorālo skaneru lietošanas nepieciešamību dažādās klīniskās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība8MaģistrsObligātsGuntis Žīgurs, Arnolds Bite, Baiba Spriņģe, Una Soboļeva
Zobārstniecība8MaģistrsObligātsAntra Ragauska, Baiba Spriņģe, Una Soboļeva, Māra Gaile
Zobārstniecība7MaģistrsObligātsBaiba Spriņģe, Gints Krāģis, Linards Grieznis, Māra Gaile, Kārlis Ozoliņš, Pauls Vītols, Guntis Žīgurs, Dina Lietuviete-Vēvere
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība7MaģistrsObligātsGita Zommerfelde, Alberts Mhitarjans, Arnolds Bite, Antra Ragauska, Baiba Spriņģe, Guntis Žīgurs, Una Soboļeva
Zobārstniecība7MaģistrsObligātsMāra Gaile, Gita Zommerfelde, Antra Ragauska, Baiba Spriņģe, Guntis Žīgurs, Una Soboļeva
Zobārstniecība8MaģistrsObligātsDina Lietuviete-Vēvere, Guntis Žīgurs, Māra Gaile, Pauls Vītols, Kārlis Ozoliņš, Gints Krāģis, Linards Grieznis
Zobārstniecība9MaģistrsObligātsUna Soboļeva, Baiba Spriņģe, Guntis Žīgurs, Arnolds Bite, Gita Zommerfelde, Alberts Mhitarjans, Antra Ragauska
Zobārstniecība9MaģistrsObligātsMāra Gaile, Baiba Spriņģe, Gita Zommerfelde, Antra Ragauska, Guntis Žīgurs, Una Soboļeva