Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anda Slaidiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.06.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZPK_015LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Slaidiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu protezēšanas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Soboļeva
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, zpkatrsu[pnkts]lv, zpkatrsu[pnkts]lv, +371 67456043
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas70
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, dentālā anatomija un kraniofaciālie aspekti, fizika un biomateriāli, profesionālā ētika, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ergonomikas pamati, rentgenoloģija – radioloģija, normālā fizioloģija, mutes patoloģiju diagnostika, klīniskā farmakoloģija, preklīnika zobu protezēšanā un zobu tehnika.
Mērķis:
Attīstīt studentu iemaņas klīnikā, diagnosticējot mutes dobuma patoloģijas pacientam izmantojot modernas un mūsdienīgas tehnoloģijas, sastādot reālam pacientam vienkāršu ārstēšanas plānu zobu protezēšanā, veidot iemaņas un prasmes klīniskajā darbā, veicot pacientiem zobu protezēšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātniskās literatūras analīze un kritiskā domāšana zobu protezēšanāLekcijas1.00auditorija
2Ārstēšanās plānošanas pamatprincipi komplicētās klīniskās situācijāsLekcijas1.00auditorija
3ZTL kļūdas, to ietekme uz prognoziLekcijas1.00auditorija
4Digitālo tehnoloģiju pielietojums zobu protezēšanā un zobārstniecības studentu apmācībāLekcijas1.00auditorija
5Tulītēja zobu impalntātu slogošanaLekcijas1.00auditorija
6Iekšējās kārtības noteikumi, darba organizācija klīnika. Pacientu fotografēšana./Fotografēšana un algināta nospiedumu ņemšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Mutes dobuma skenēšana. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
83-4 studenti prezentē savas klīniskās situācijas (ārstēšanas plāns) /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
94-5 studenti prezentē klīniskās situācijas (ārstēšanas plāns).Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Seminārs- Sakodiena noteikšana, OVD un sejas loks, TML izmeklēšana. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
11Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns). Atsevišķu zobu novērtēšana un prognoze -kontroldarbs /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
12Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns) /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
13Seminārs -Zinātniskās literatūras meklēšana un analīze. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
14Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns).Sekundāras endodontijas veiksmes rādītāji un to ietekmējošie faktori-kontroldarbs. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
15Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns) /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
16Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns) /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
17Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns). Cementi zobu protezēšanā-kontroldarbs/Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00laboratorija
18Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns).Totālas protēzes- problēmas un kopšana- kontroldarbs. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
19Rakstiska ieskaite. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00laboratorija
20Ieskaites rezultātu analīze. Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns). /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
21Informācija par 8.semestra prasībām un darba kārību. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
22Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns). Nospieduma materiāli zobu protezēšanā-kontroldarbs /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
23Seminārs- Porcelāni zobu protezēšanā un estētiskie kroņi. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
24Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns). Saknes inlejas- kontroldarbs/Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
25Seminārs -Estētika zobu protezēšanā. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
26Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns). /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
27Seminārs- Estētiskās restaurācijas zobu protezēšanā (materiālu izvēle)Nodarbības1.00klīniskā bāze
28Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns).Bezzobu pacientu-ārstēšanas plānošana-kontroldarbs /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
29KOLOKVIJS (Ārstēšanas plānošana). /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
30Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns). Kolokvija rezultātu analīze. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
31Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns).Protezēšana uz zobu implantātiem- kontroldarbs. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
32Klīniskās situācijas prezentācija (ārstēšanas plāns) /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
33Seminārs- PIPP un MeIPP dizains un paralelometrija. /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
34IESKAITE (teorija no visa 8.semestra). /Pacientu pieņemšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
35Ieskaites rezultātu analīze.Visu studentu ārstēto pacientu apkopošana. /Pacientu pieņemšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Teorētisko zināšanu kontrole ar testiem, kolokvijiem, eksāmeniem, diskusijas par neskaidrajiem jautājumiem, klīniskais darbs ar pacientu, anamnēzes ievākšana, izmeklēšana, darbs ar literatūru, ārstēšanas plānu sastādīšana, zobu protezēšanas klīnisko etapu veikšana. Zobu slīpēšana uz Simodont Moog klīnsikajiem simulātoriem sava pacienta zobiem (no mutes dobuma skanējuma) pirms reāla darba klīnikā. Jāveic parelometrija un jāuzzīmē uz viena sava pacienta ģipša modeļa metāla bāzes izņemamas protēzes dizains.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, kā arī spēja patstāvīgi sagatavot visus nepieciešamos instrumentus un materiālus, lai veiktu plānoto darba etapu, un spēja izplidīt konkrēto klīniskā darba etapu; Laikus grupas pasniedzējam elektroniski iesniegti, kvalitatīvi izpildīti ārstēšanas plāni; Aktīva dalība 6 semināros. 8 kontroldarbi par dažādiem teorijas jautājumiem. 3 kolokviji. (savu pacientu ārtēšanas plānu prezentācija un ārstēšanas plāna sastādīšana nezināmai klīniskai situācijai). 7.semestra noslēgumā ieskaite ar ārstēšans plānošanu un teorijas jautājumiem no semestra vielas. 8.semestra noslēgumā ieskaite par semestrī apgūto teoriju. Kursa noslēgumā mutisks eksāmens- ārstēšanas plāns nezināmam klīniskajam gadījumam un teorijas jautājumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt pacienta problēmas un spēs izklāstīt ārstēšanas plānu zobu protezēšanā vienkāršām klīniskajām situācijām. Studenti spēs aprakstīt ārstēšanas etapus, pielietojamās ārstēšanas tehnoloģijas un izmatojamos materiālus, instrumentus zobu protezēšanā, izgatavojot izņemamas un neizņemamas zobu protēzes. Zināšanas par digitālo tehnoloģiju izmantošana zobu protezēšanā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs vienkāršām klīniskām situācijām izstrādāt ārstēšanas plānu zobu protezēšanai un protezēt ar neizņemamām un izņemamām zobu protēzēm, praktiski veicot klīniskā darba etapus vienkāršās klīniskās situācijās. Mācēs lietot intraorālos skanerus.
Kompetences:Sastādot ārstēšana plānu studenti spēs klīniskajā izmeklēšanā iegūto informāciju pareizi sakārtot, apstrādāt un interpretēt. Klīniskajā darbā ar pacientiem, studenti spēs pastāvīgi risināt dažādas problēmsituācijas, veicot zobu protezēšanu vienkāršās klīniskās situācijās. Studējošie spēs izvērēt intraorālo skaneru lietošanas nepieciešamību dažādās klīniskās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Stewart's Clinical Removable Partial Prosthodontics. R. D. Phoentix, D. R. Cagna, C.F. Defreest, Quintessence Pub Co, 2008
2Fundamentals of Fixed Prosthodontics. H.T. Schillingburg. Quintessence Publishing Co.,2012.
3Craig's Restorative Dental Materials 13th Edition ; Ronald Sakaguchi John Powers ISBN: 9780323081085 Mosby; 2012.
4Goracci C, Ferrari M.Current perspectives on post systems: a literature review. Aust Dent J. 2011 Jun;56 Suppl 1:77-83
5Marchionatti AME, Wandscher VF, Rippe MP, Kaizer OB, Valandro LF.Clinical performance and failure modes of pulpless teeth restored with posts: a systematicreview. Braz Oral Res. 2017 Jul 3;31:e64
6Raj V. Esthetic paradigms in the interdisciplinary management of maxillary anterior dentition-a review. J Esthet Restor Dent. 2013 Oct;25(5):295-304
7Abduo J, Lyons KM.Interdisciplinary interface between fixed prosthodontics and periodontics. Periodontol 2000. 2017 Jun;74(1):40-62
8Müller F.Interventions for edentate elders--what is the evidence? Gerodontology. 2014 Feb;31 Suppl 1:44-51
9Emami E, Michaud PL, Sallaleh I, Feine JS. Implant- assisted complete prostheses.Periodontol 2000. 2014 Oct;66(1):119-31
10Wittneben JG, Millen C, Brägger U. Clinical performance of screw- versus cement-retained fixed implant-supported reconstructions--a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29 Suppl:84-98
11Armitage GC, Xenoudi P. Post-treatment supportive care for the natural dentition and dental implants. Periodontol 2000. 2016 Jun;71(1):164-84.
12Mericske-Stern R, Worni A. Optimal number of oral implants for fixed reconstructions: a review of the literature. Eur J Oral Implantol. 2014 Summer;7 Suppl 2:S133-53
13Sailer I, Makarov NA, Thoma DS, Zwahlen M, Pjetursson BE. All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part I: Single crowns (SCs). Dent Mater. 2015 Jun;31(6)
14Pjetursson BE, Sailer I, Makarov NA, Zwahlen M, Thoma DS. All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part II: Multiple-unit FDPs. Dent Mater. 2015 Jun;31(6)
15Samet N et al Classification and prognosis evaluation of individual teeth--a comprehensive approach. Quintessence Int. (2009) May;40(5):377-87.
16Zitzmann NU, Krastl G, Hecker H, Walter C, Waltimo T, Weiger R. Strategic considerations in treatment planning: deciding when to treat, extract, or replace a questionable tooth. J Prosthet Dent. 2010 Aug;104(2):80-91.
17Hill EE, Lott J.A clinically focused discussion of luting materials. Aust Dent J. 2011 Jun;56 Suppl 1:67-76
18Ng YL, Mann V, Gulabivala K. Tooth survival following non-surgical root canal treatment: a systematic review of the literature. Int Endod J. 2010 Mar;43(3):171-89
19Haddad MF, Rocha EP, Assunção WG. Cementation of prosthetic restorations: from conventional cementation to dental bonding concept.J Craniofac Surg. 2011 May;22(3):952-8
20McCord JF, Grant AA. Identification of complete denture problems: a summary.Br Dent J. 2000 Aug 12;189(3):128-34.
21Ilze Maldupa.Sergio Uribe. Ko nozīmē uz pierādījumiem balstīta zobārtniecība. Zobārstniecības raksti. 2014.1. 35-41.lpp
22Clinical Applications of Digital Dental Technology. Radi Masri, Carl F. Driscoll. Wiley Online Library, 2015
23Protocols for Predictable Aesthetic Dental Restorations, Irfan Ahmad, ISBN:9781405118200; 2008
24S S, Ma VS, Mi VS, F HG, M H. Gingival Retraction Methods for Fabrication of Fixed Partial Denture: Literature Review. J Dent Biomater. 2016 Jun;3(2):205-213
25Bidra AS. Evidence-based prosthodontics: fundamental considerations, limitations, and guidelines.Dent Clin North Am. 2014 Jan;58(1):1-17.
26Brignardello-Petersen R, Carrasco-Labra A, Booth HA, Glick M, Guyatt GH, Azarpazhooh A, Agoritsas T. A practical approach to evidence-based dentistry: How to search for evidence to inform clinicaldecisions. J Am Dent Assoc. 2014 Dec;145(12):1262-7
27Carrasco-Labra A, Brignardello-Petersen R, Glick M, Guyatt GH, Azarpazhooh A. A practical approach to evidence-based dentistry: VI: How to use a systematic review. J Am Dent Assoc. 2015 Apr;146(4):255-65
28Carrasco-Labra A, Brignardello-Petersen R, Glick M, Guyatt GH, Neumann I, Azarpazhooh A. A practical approach to evidence-based dentistry: VII: How to use patient management recommendations from clinical practice guidelines. J Am Dent Assoc. 2015 May
29Degidi M, Iezzi G, Perrotti V, Piattelli A. Comparative analysis of immediate functional loading and immediate nonfunctional loading to traditional healing periods: a 5-year follow-up of 550 dental implants. Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Dec;11(4
30Felton D, Cooper L, Duqum I, Minsley G, Guckes A, Haug S, Meredith P, Solie C, Avery D, Deal Chandler N; American College of Prosthodontists. Evidence-based guidelines for the care and maintenance of complete dentures: a publication of the American C
31Ng YL, Mann V, Gulabivala K. Outcome of secondary root canal treatment: a systematic review of the literature. Int Endod J. 2008 Dec;41(12):1026-46.
32Ting-Shu S, Jian S. Intraoral Digital Impression Technique: A Review.J Prosthodont. 2015 Jun;24(4):313-21
33Pietrobon N, Malament KA. Team approach between prosthodontics and dental technology. Eur J Esthet Dent. 2007 Spring;2(1):58-79. Review.
34McLaren EA, Figueira J. Updating Classifications of Ceramic Dental Materials: A Guide to Material Selection. Compend Contin Educ Dent. 2015 Jun;36(6):400-5; quiz 406, 416.
Papildus literatūra
1Interdisciplinary Treatment Planning: Principles, Design, Implementation M. Cohen, Quintessence Pub Co 2008
2Occlusion. Ed.: M. Ash & S. Ramfjord. W.B. Saunders Company, 1995
3Fixed Prosthodontics. The Scandinavian Approach. Ed.: S. Karlsson, K. Nilner,B.L. Dahl. Gothia, 2000
4Implants and Restorative Dentistry. G.M. Scortecci. C.E. Misch, K.-U. Benner.Martin Dunitz, 2001
5Dental Materials: Properties and Manipulation. J. M. Powers, J. C. Wataha, Mosby, 2007
6Contemporary Fixed Prosthodontics. S.F. Rosenstiel, M.F. Land, J. Fujimoto, Mosby, 2006
7Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: Complete Dentures and Implant-Supported Prostheses. G.A. Zarb, C.L. Bolender, S.E. Eckert, A.H. Fenton, Mosby, 2003
Citi informācijas avoti
1The International Journal of Prosthodontics ISSN: 0893-2174
2The Journal of Prosthetic Dentistry. ISSN:0022-3913
3Clinical Oral Implants Research. ISSN:0905-7161
4European Journal of Oral Sciences. ISSN:0909-8836