Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2003 - pašlaik

Lektora p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

2003 - pašlaik

Bibliotekārs

RSU Liepājas filiāles bibliotēka

2016 - pašlaik

Medmāsa (ķirurģijas nodaļā)

SIA Liepājas Reģionālā slimnīca

Izglītība

2014 - 2016

Veselības zinātņu maģistrs

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2006

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

2012 - 2013

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

1999 - 2003

Sociālā darbinieka kvalifikācija un bakaluara profesionālais grāds sociālājā darbā

Liepājas pedagoģijas akadēmija

2009 - 2011

Ambulatorās aprūpes māsas profesionālā kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

1996 - 1999

Medicīnas māsa

Liepājas medicīnas skola

2016 - pašlaik

Ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ir tiesīga praktizēt profesijā: māsa ( medicīnas māsa)

Veselības inspekcija

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2016. Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē II. Referāta tēma: Vardarbības esamība veselības aprūpes sektorā. Reģistrācijas Nr.20-17/94/2016

2015. Zinātniskais forums "Veselības aprūpes darbinieka loma cilvēka drošumspējas veicināšanā." Nr. NTI/K - 0312

2015.NordPlus Technical Approaches in Gerontological Nursing. 3ECTS

2014. Pacientu aprūpe ar dažādām urīnceļu mākslīgajām atverēm."Salvum TD"

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde. Nr.PTP - 2014/9-21

​2014. Izgulējuma risku novērtēšana un aprūpes plānošana pacienta dzīvesvietā. "Salvum TD" Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde. Nr.PTP - 2014/10-74

2014. Veselības aprūpes mājās aprūpes procesa dokumentēšana. "Salvum TD"

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde. Nr.PTP - 2014/7-177

2014. Ādas bojājumu aprūpe."Salvum TD"Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde. Nr.PTP - 2014/8-165

2014. Stomas pacientu aprūpe (kolostomas, ileostomas, urostomas)."Salvum TD"Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde. Nr.PTP - 2014/9-136

2013. "Trešajs Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress." Nr.NTI/K - 0200

2013. Pacientu higiēniskā aprūpe mājas apstākļos. NTI/P - 0077

2013. Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošana. Nr. 208

2013. Pacientu aprūpes īpatnības ķirurģiska profila nodaļās. NTI/P-0002.

2012. Plaušu slimības un pacientu aprūpes aktualitātes māsu praksē. NTI/K - 0156

2012. "Employment of People with Disabilities in Lithuania:Theoretical and Practical Aspects" in Palanga, Lithuania.

2012. Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana.Eiropas sociālā fonda projekta mācību procesa realizētājs. Nr. 29937

2012. Pacienta dzīves kvalitātes nodrošināšana hronisku saslimšanu gadijumā. Latvijas Ārstu biedrība un nacionālis sabiedrības veselības institūts.Nr.31792

2012. Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā. Latvijas Ārstu biedrība un nacionālis sabiedrības veselības institūts.Nr.28771

2012. "Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem."Latvijas Republikas Kultūras Ministrija. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nr. 1434/2012

2011." Aprūpes mājās juridiskie, organizatoriskie un ētiskie aspekti." Latvijas ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālā biedrība. Latvijas māsu un māsu palīgu profesionālā organizāciju savienība. Latvijas ambulatorās medicībnas māsu un sociālās aprūpes darbinieku asociācija. Nr. PP 1149.

Vadītie studiju kursi

Ievads psiholoģijā un socioloģijā

Docētie studiju kursi

Darba vides un pacientu drošība

Ievads infekciju kontrolē

Ievads psiholoģijā un socioloģijā

Klīniskā aprūpe māsu praksē, radioloģija

Klīniskās aprūpes pamati

Multikulturālā pacientu aprūpe

Profesionāli tehniskās iemaņas

Transkulturālā aprūpe

Apbalvojumi

2015. Atzinība par godprātīgu un radošu darbu, nodrošinot veselības aprūpes izglītības​ iespēju Liepājas reģionā.

2012. Atzinības raksts par dalību kampaņā " Uzslavē labu servisu 2012"

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

Kvalifikācijas darbu vadīšanas​ - 6

Recenzijas - 10

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja