Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Katedras vadītājs

Farmācijas fakultāte, Farmakoloģijas katedra

2015 - pašlaik

Vadošais pētnieks

Valsts SIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskajais institūts

2012 - pašlaik

Asociētais profesors, farmakoloģe

Farmācijas fakultāte, Farmakoloģijas katedra

(studiju priekšmetu programmu farmakoloģijā, klīniskajā farmakoloģijā, klīniskajā farmācijā un farmakoterapijā izstrāde un priekšmetu docēšana; Tālākizglītības programmas farmakoterapijā izstrāde un realizācija)​​

2009 - pašlaik

Ārsts psihiatrs

P.Stradiņa KUS

2010 - 2015

RSU Iekšķīgo slimību katedras Farmakoloģijas bāzes vadītāja

2005 - 2012

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docente, farmakoloģe

(studiju priekšmetu programmu farmakoloģijā, klīniskajā farmakoloģijā un klīniskajā farmācijā izstrāde un priekšmetu docēšana; Tālākizglītības programmas farmakoterapijā izstrāde un realizācija farmaceitiem un farmaceitu asistentiem)​​

2008 - 2009

Ārsts psihiatrs

Psihiatrijas un narkoloģijas centrs

2003 - 2005

Lektore

RSU Farmakoloģijas katedra

Izglītība

2005 - 2008

Rezidentūra psihiatrijas specialitātē (sertifikāta Nr. 64423)

RSU Pēcdiplomu izglītības fakultāte

2000 - 2003

Doktorantūra farmakoloģijā

AML/RSU Farmakoloģijas katedra

1998 - 2000

Rezidentūra ģimenes medicīnas specialitātē

Latvijas Medicīnas akadēmija Pēcdiploma izglītības fakultāte

1991 - 1998

Ārsta grāds (diploma Nr. 001265)

Latvijas Medicīnas akadēmija - Medicīnas fakultāte

1980 - 1991

pamatizglītība

Rīgas 84. vidusskola

Papildu informācija

Vadītie studiju kursi

Farmakoterapija ambulatorās māsas praksē

Farmakoterapija anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas praksē

Farmakoterapija operāciju māsas praksē

Garīgo saslimšanu farmakoterapija garīgās veselības aprūpes māsas praksē

Iekšķīgo slimību farmakoterapija internās aprūpes māsas praksē

Ķirurģisko saslimšanu farmakoterapija ķirurģiskās aprūpes māsas praksē

Pediatrisko saslimšanu farmakoterapijas īpatnības bērnu aprūpes māsas praksē

Valsts prakse klīniskajā farmācijā (Neiroloģija, psihiatrija un narkoloģija)

Docētie studiju kursi

Endokrinoloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakotarepija)

Farmakoloģija

Farmakoloģijas pamati

Farmakoloģijas sasniegumi

Farmakoterapija

Farmakoterpija neiroloģijā

Gastroenteroloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakotarepija)

Kardioloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakotarepija)

Klīniskā farmakoloģija

Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe

Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe dzemdniecībā

Klīniskās farmakoloģijas aktuālie jautājumi

Nefroloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakotarepija)

Pētnieciskais projekts

Praktiskā farmakoloģija

Pulmonoloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakotarepija)

Reimatoloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakotarepija)

Sāpju medicīna

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Acute psychosis due to non-paraneoplastic anti-NMDA-receptor encephalitis in a teenage girl : case report / L.Kevere, S.Purvina, S.Kramina ...[et al.] // PsyCh Journal. - Vol.4, No.4 (2015, Dec.), p.226-230. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vahere, Baiba. Ģenētiskie medikamenti : diskusijas turpinās / B.Vahere; viedokli izsaka: S.Purviņa, O.Kalējs ...[u.c.] // Doctus. - Nr.5 (2015, maijs), 56.-61.lpp.

Vahere, Baiba. Placebo efekts : no aizlaikiem līdz mūsdienām / B.Vahere; stāsta A.Utināns, I.Puķīte, S.Purviņa, V.Pīrāgs // Doctus. - Nr.4 (2015, apr.), 59.-63.lpp.

Homocysteine and MTHFR C677T polymorphism in children and adolescents with psychotic and mood disorders / L.Kevere, S.Purvina, M.Zeibarts, R.Andrezina, L.Piekuse, I.Purvins ...[et al.] // Nordic Journal of Psychiatry. - Vol.68, No.2 (2014, Febr.), p.129-136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Logviss, Konstantīns. Rare diseases and orphan drugs: Latvian story [Elektroniskais resurss] / K.Logviss, D.Krievins, S.Purvina // Orphanet Journal of Rare Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, No.1 (2014, Sept.), art. No.147, [p.1-13]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4172941/

Logviss, Konstantīns. Trends in individual reimbursement of orphan drugs in Latvia in 2008-2011 / K.Logviss, D.Krievins, S.Purvina // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00021-p.8. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Logviss, Konstantīns. Orphan drugs in surgery / K.Logviss, D.Krievins, S.Purvina // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.57-62.

Elevated serum levels of homocysteine as an early prognostic factor of psychiatric disorders in children and adolescents [Elektroniskais resurss] / S.Purvina, M.Zeibarts, R.Andrezina, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Schizophrenia Research and Treatment [Elektroniskais resurss]. - DOI:10.1155/2012/373261, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3467938/

Logviss, Konstantīns. Retās slimības un orfānzāles Latvijā / K.Logviss, D.Krieviņš, S.Purviņa // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 313.-317.lpp.

The link between hyperhomocysteinemia and methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism in children and adolescents with psychotic disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.166-170.

Amiodarona farmakokinētisko īpašību un klīniski terapeitiskās efektivitātes kopsakarības / M.Zeibārts, S.Purviņa, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 305.-312.lpp.

Purviņa, Santa. Bioloģiskie jeb biotehnoloģiskie medikamenti / S.Purviņa, I.Purviņš // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2010), 48.-51.lpp.

Purviņa, Santa. Pretparkinsonisma līdzeklī / S.Purviņa, I.Purviņš // Doctus. - Nr.4 (2010), 16.-19.lpp.

 

Tēzes​​

 

Anti-NMDA receptor autoimmune encephalitis in psychiatric practice / L.Kevere, S.Kramina, S.Purvina ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 123.lpp.

Bioloģiskie medikamenti iekaisīgu zarnu slimību ārstēšanā Latvijā / J.Pokrotnieks, V.Madesova, S.Purviņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 39.lpp.

Anti-NMDA receptor autoimmune encephalitis in psychiatric practice / L.Kevere, S.Purvina, I.Purvins ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.25, Suppl.2 (2015, Sept.), p.S225. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Logviss, Konstantīns. Clinical trials of orphan drugs in Latvia / K.Logviss, D.Krievins, S.Purvina // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 142.lpp.

Hyperhomocysteinemia, methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism and psychiatric disorders in children : [abstract] / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.22, Suppl.1 (2012, March), p.S64-S65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Logviss, Konstantīns. Reto slimību ārstēšanai domāto zāļu kompensēšanas tendences Latvijā individuālās kompensācijas ietvaros 2008.-2010. gadā / K.Logviss, D.Krieviņš, S.Purviņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 123.lpp.

Logviss, Konstantīns. Trends in reimbursement of orphan drugs in Latvia within the framework of individual reimbursement system in 2008-2011 / K.Logviss, S.Purvina, D.Krievins // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.68. - T.p. krāj. "International Conference in Pharmacology "Targeting cellular regulatory systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012).

MTHFR gēna polimorfisms un homocisteīna līmeņa atšķirības bērniem un pusaudžiem ar šizofrēnijas spektra saslimšanām / S.Purviņa, M.Zeibārts, R.Andrēziņa, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purviņš ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 232.lpp.

The link between hyperhomocysteinemia, methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism and psychiatric disorders in children and adolescents / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence. - Vol.60, N 5, Suppl. (2012, July), p.S227. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Behmanis, Atis. Aptieku darbinieku un to sniegtās konsultācijas raksturojums, kas izmantojams aptiekā strādājošo speciālistu pēcdiploma izglītības programmas izveidei / A.Behmanis, S.Purviņa, A.Skutelis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 192.lpp.

Elevated level of homocysteine in children and adolescents with psychotic and mood disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, I.Purvins, R.Andrezina ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.21, Suppl.2 (2011, 1 Apr.), p.S169-S170. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "International Conference 2nd Young Psychiatrists' Network Meeting" (Riga, Latvia, Apr.6-8, 2011) : Programme and abstract booklet. - Samara, 2011. - P.39-40.

Homocysteine levels in children and adolescents with psychotic and mood disorders : [abstract] / L.Kevere, S.Purvina, I.Purvins ...[et al.] // 15th World Congress of Psychiatry (Buenos Aires, Argentina, Sept.18-22, 2011). - Buenos Aires, 2011. - P.201.

Hyperhomocysteinemia in children and adolescents with psychotic and mood disorders / L.Kevere, S.Purvina, I.Purvins ...[et al.] // International Conference 2nd Young Psychiatrists' Network Meeting (Riga, Latvia, Apr.6-8, 2011) : Programme and abstract booklet / Ministry of Education and Science of Russian Federation ...[et al]. - Samara, 2011. - P.39-40.

Influence of homocysteine on psychiatric disorders : [abstract] / L.Kevere, S.Purvina, I.Purvins ...[et al.] // 10th World Congress of Biological Psychiatry (Prague, Czech Republic, May 29-June 2, 2011) : Scientific Programme. - Prague, 2011. - P.14-007.

Logviss, Konstantīns. Retās slimības un orfānmedikamenti Latvijā / K.Logviss, D.Krieviņš, S.Purviņa // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 193.lpp.

Paaugstināts homocisteīna līmenis bērniem un pusaudžiem ar psihotiskiem un afektīviem traucējumiem / S.Purviņa, M.Zeibārts, I.Purviņš, R.Andrēziņa ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 191.lpp.

Relationship between pharmacokinetic properties and clinical effectiveness of amiodarone / S.Purvina, M.Zeibarts, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Amiodarona farmakokinētisko īpašību un klīniski terapeitiskās efektivitātes kopsakarības / M.Zeibārts, S.Purviņa, J.Doncu ...[et al.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 105.lpp.

Children and adolescents with psychotic and mood disorders and level of homocysteine : [abstract] / S.Purvina, L.Kevere, D.Bauze, I.Purvins // Chinese Medical Journal. - Vol.123, Suppl.2 (2010), p.41-42. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hiperhomocisteinēmija bērniem un pusaudžiem ar šizofrēnijas spektra un afektīviem traucējumiem / S.Purviņa, D.Bauze, M.Zeibārts, R.Andrēziņa, M.Caune, I.Purviņš ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 243.lpp.

Hyperhomocysteinemia in children and adolescents with psychotic and mood disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, M.Caune, I.Purvins, R.Andrezina ...[et al.] // European Psychiatry. - Vol.25, Suppl.1 (2010), p.1619. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Interconnectedness of homocysteine and affective disorders : [abstract] / S.Purvina, M.Zeibarts, M.Caune, I.Purvins, R.Andrezina ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.20, Suppl.3 (2010, Aug.), p.S355-S356. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Purviņš, Indulis. Praktiskā farmakoloģija / I.Purviņš, S.Purviņa. - Rīga : Zāļu infocentrs, 2011. - 896 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Dace Bandere
Dekāne, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Farmācija" direktore
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Jānis Vētra
Docētājs, Priekšsēdētājs
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Docētāja
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Agnese Brangule
Vadošā pētniece
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece