Pārlekt uz galveno saturu

Seksoloģijas studentu zinātniskā pulciņa mērķis ir sniegt iespēju dažādu specialitāšu studentiem gūt plašākas zināšanas par cilvēka seksualitāti, seksuālajām attiecībām , par cilvēka seksualitātes dažādām izpausmēm, kā arī sniegt ieskatu par seksuālo traucējumu un seksuālo noviržu veidiem, rašanās cēloņiem, diagnostikas un ārstēšanas iespējam.

Pulciņa teorētiskās sēdes tiek rīkotas septiņas reizes akadēmiskā gada laikā, praktiskās sēdes – divas reizes. Tikšanās laikā ir iespēja noklausīties biedru sagatavotus referātus, iesaistīties diskusijā un uzdot interesējošus jautājumus nozares speciālistiem. Pulciņa ietvaros tiek izstrādāti zinātniski pētnieciskie darbi.

Kontaktinformācija

Pulciņa vadītāja

Mentori