Skip to main content

Latvija ir noslēgusi dažādus līgumus ar citām valstīm par sadarbību izglītībā un zinātnē. Šo līgumu ietvaros Latvijas augstskolu studentiem ir iespēja braukt uz sadarbības partneru valstīm studēt vai veikt pētniecības darbu. Vairāk par ārvalstu stipendijām lasiet Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā.

Stipendiju un studiju iespējas Vācijā

Vasaras skolas

Iespēja pieteikties Ungārijas valsts stipendijām (30.11.2017.)

Iespēja pieteikties stipendijām studijām Pekinas Tehnoloģiju institūtā (4.12.2017.)