Pārlekt uz galveno saturu

Stomatoloģijas pulciņš ir jaunākais no RSU studentu zinātniskajiem pulciņiem. Savu darbību tas sāka 2020. gada rudenī.

Stomatoloģija ir medicīnas nozare, kas nodarbojas ar mutes dobuma, žokļu un blakus esošo struktūru slimību izpēti un diagnostiku. Pulciņā laipni aicināti iesaistīties un darboties gan Zobārstniecības, gan Medicīnas fakultātes studenti, kuriem padziļināti interesē mutes dobuma un vispārējā organisma saistība, dažādu mutes dobuma un apkārt esošo struktūru slimību diagnostika un slimību profilakse. Viens no primārajiem pulciņa mērķiem ir veicināt un palīdzēt izstrādāt studentiem zinātniski pētnieciskos darbus.

Pulciņam akadēmiskā gada laikā plānotas sešas teorētiskās un divas praktiskās sēdes, kas norisināsies Latvijas labāko speciālistu vadībā. Katrā sēdē pulciņa biedriem un apmeklētājiem būs iespēja iegūt zināšanas un izglītoties par aktuālākajām tēmām stomatoloģijā, kā arī apgūt praktiskās iemaņas un pilnveidot prasmes. Stomatoloģijas pulciņam ir plānotas sēdes kopā ar citiem zinātniskajiem pulciņiem, tādējādi sniedzot iespēju studentiem paplašināt savas zināšanas un redzesloku. 

Pulciņa jaunumiem iespējams sekot līdzi Facebook lapā, un ir iespēja saņemt e-pastu par pulciņa aktualitātēm.

Kontaktinformācija

Pulciņa vadītāja

Mentors