Pārlekt uz galveno saturu

Uzņemšana studiju programmas Rezidentūra medicīnā valsts budžeta finansētajās studiju vietās pamatspecialitātēs, papildspecialitātēs un apakšspecialitātēs

  • Elektroniskā pieteikšanās studijām – no 1. jūnija līdz 8. jūlijam
  • Dokumentu pieņemšana un elektronisko pieteikumu apstiprināšana – no 3. līdz 8. jūlijam darbdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, 4. jūlijā no plkst. 8.00 līdz 19.00 Latvijas ārstu biedrībā Rīgā, Skolas ielā 3
  • VUK vērtē iesniegto dokumentu atbilstību noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un to vērtējumu skalai no 15. līdz 30. jūlijam
  • Intervijas rezidentūras reflektantiem – no 1. līdz 9. augustam
  • Rezidentūras pretendenti veic specialitātes izvēli 14. augustā
  • Atlases konkursa rezultātu paziņošana – 19. augustā no plkst. 9.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati
  • Rezidentūras pretendenti veic augstskolas izvēli no 19. līdz 21. augustam
  • Studiju līgumu slēgšana 26. un 27. augustā no plkst. 10.00 līdz 17.00 RSU Studentu servisā (K-100.) Rīgā, Dzirciema ielā 16
  • Konkursu izturējušajiem reflektantiem darba līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi – no 28. līdz 30. augustam
Apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju programmu absolvēs un diplomu iegūs līdz šā gada 1. oktobrim, iesniedz izziņu no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina plānoto konkrētās pamatspecialitātes absolvēšanas laiku. Diploma un diploma pielikuma kopija ir jāiesniedz RSU Studentu servisā līdz šā gada 1. oktobrim.
Pamatspecialitātes

Apakšspecialitātes

Papildspecialitātes

Saistītās ziņas