Skip to main content

Valsts budžeta līdzekļu finansētās rezidentūras vietas 2017./18. akadēmiskajam gadam

Saskaņā ar Veselības Ministrijas rīkojumu Nr. 147 no 30.03.2017 un * rīkojumu nr. 163 par grozījumiem rīkojumā nr. 147 no 14.08.2017.

Pamatspecialitātes

Apakšspecialitātes

Papildspecialitātes