Skip to main content

Saņemto pieteikumu skaits līdz 1.09.2017. plkst. 9.00 – 4857.

PAMATSTUDIJAS
Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Veselības sporta speciālists (VSS)06079
Zobu higiēnists (ZFH)0 30 29
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Farmācija (FF)408135
Farmācija (FFN)0205
Medicīna (MF)200 30607
Zobārstniecība (ZF)248122
Bakalaura studiju programmas veselības aprūpes jomā
Audiologopēdija (RFA)24394
Ergoterapija (RFE) 24 3165
Fizioterapija (RFF)3612288
Fizioterapija (RFFN) 12 46
Māszinības (MZF, MZFk)121298
Māszinības ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa (MZFka)121243
Māszinības ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa (MZFkb)121230
Māszinības ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa (MZFkg)121214
Māszinības ar specializāciju Internās aprūpes māsa (MZFki)121244
Māszinības ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa (MZFkk)121235
Māszinības ar specializāciju Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (MZFkn)121242
Māszinības ar specializāciju Operāciju māsa (MZFko)121230
Ortozēšana protezēšana (RFO) 12 276
Sabiedrības veselība (SVF)241279
Sociālais darbs (SD)121222
Sociālais darbs (SDN)01219
Uzturs (RFU)123139
Uzturs (RFUN)01219
Vecmāte (MZFVb, MZFVbk)15 1282
Bakalaura studiju programmas sociālo zinātņu jomā
Fotogrāfija (FO)11531
Fotogrāfija (FON)0 15 16
Multimediju komunikācija (MK)245143
Multimediju komunikācija (MKN)01539
Organizāciju un menedžmenta socioloģija (OM) 1 2044
Politika un politiskā komunikācija (PPK)11462
Psiholoģija (PS)125128
Sabiedriskās attiecības (SA)22090
Starta uzņēmējdarbības vadība (SUV)2 18 51
Starptautiskais mārketings un reklāma (MR)238138
Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas (SE) 2 38111
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika (SBIE) 2 1881
Tiesību zinātne (TZP)550150
Tiesību zinātne (TZPN)05083
Tiesību zinātne (TZ)35075
Tiesību zinātne (TZN)05085
Žurnālistika (ZR)22096

 

Liepājas filiāle

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Ārsta palīgs (LFAP)36035
Ārstnieciskā masāža (LFĀM)32026
Māszinības (LFMZ)12018
Māszinības (LFMZFS)0124
Veselības sporta speciālists (LFRFV)02015
Bakalaura studiju programmas veselības aprūpes jomā
Māszinības (LFMZFb)241238
Māszinības ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa (LFMZFbka)24248
Māszinības ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa (LFMZFbkg)
Māszinības ar specializāciju Internās aprūpes māsa (LFMZFbki)
Māszinības ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa (LFMZFbkk)
Māszinības ar specializāciju Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (LFMZFbn)
Māszinības ar specializāciju Operācijas māsa (LFMZFbko)
Māszinības ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa (LFMZFbkb)
MAĢISTRANTŪRA
Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Maģistra studiju programmas veselības aprūpes jomā
Biomedicīna (MFMB)629
Mākslas terapija (RFMT)10626
Fizioterapija (RFFM)10618
Māszinības (MZFM)101235
Rehabilitācija (REHM)10526
Rūpnieciskā farmācija (FFRf)1021
Sabiedrības veselība (SVFM)101221
Sociālais darbs (SDM, SDMp)0123
Sociālais darbs (SDNM, SDNMp)01211
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem (SDMb)0102
Supervīzija (SPVM)0249
Uzturzinātne (UM)10023
Veselības psiholoģija (VPSM, VPSMp)02416
Veselības vadība (MFVVM, MFVVMp)101491
Maģistra studiju programmas sociālo zinātņu jomā
Komunikācija un mediju studijas (KMM)11524
Reģionālā politika un valsts pārvaldība (RPVPM) 1 911
Sociālā antropoloģija (SAM)11512
Sociālo procesu analīze un vadība (SPAM)1156
Starptautiskais bizness un tiesības (SBTM, SBTMe)21812
Starptautiskās attiecības un diplomātija (SEDM)11418
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība (SMBVM, SMBVMe)22832
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība (SSAM)11519
Tiesību zinātne (TZMj, TZMjo)34059
Tiesību zinātne (TZMa)02010
Tiesību zinātne (TZMp, TZMpo)24042
REZIDENTŪRA
Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Rezidentūra medicīnā (RZ) un (RZZ)150  231
DOKTORANTŪRA
Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Farmācija (Df)4

Tiks noteikts saskaņā ar uzņemšanas rezultātiem

4
Juridiskās zinātnes (Dj)29
Medicīna (Dm)3041
Politikas zinātne (Dp)27
Socioloģija (Ds)22
Komunikācijas kultūra un multimediji (Dkm)0162
Psiholoģija (Dps)0168