Pārlekt uz galveno saturu

Saņemto pieteikumu skaits līdz 10.08.2020 10:00 – 8981.

Rīga

Pamatstudijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Bakalaura profesionālais
Policijas darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (PDPvp)0500
Policijas darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (PDPNvp)0501
Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFka)121032
Māszinības (ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkg)121027
Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkk)121044
Māszinības (ar specializāciju Operāciju māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFko)121022
Māszinības (ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkb)121012
Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFki)121068
Māszinības (ar spec. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkn)121045
Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVbk)000
Ortozēšana - protezēšana, profesionālā bakalaura studiju programma (RFO)123128
Tiesību zinātne, profesionālā bakalaura studiju programma (TZP)5500
Tiesību zinātne, profesionālā bakalaura studiju programma (TZPN)0500
Audiologopēdija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFA)245217
Ergoterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFE)366322
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFF)2418517
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFFN)02485
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (MZF)3212259
Sabiedrības veselība, profesionālā bakalaura studiju programma (SVF)2412255
Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFU)123439
Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVb)1512248
Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFUN)01288
Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SD)81245
Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SDN)01221
Medicīnas inženierija un fizika, profesionālā bakalaura studiju programma (MIF)000
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (ĀSNMZF)0200
Ergoterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (ĀSNRFE)0200
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (ĀSNRFF)0200
Bakalaura akadēmiskais
Fotogrāfija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (FO)11588
Fotogrāfija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (FON)01522
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SBIE)119201
Starta uzņēmējdarbības vadība, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SUV)11989
Organizāciju un menedžmenta socioloģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (OM)120163
Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PSb)125543
Sabiedriskās attiecības, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SA)220227
Starptautiskais mārketings un reklāma, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MR)243360
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SE)238222
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZ)550411
Žurnālistika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (ZR)220212
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZN)025110
Politika un politiskā komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PPK)11995
Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MK)245349
Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MKN)01562
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (ANGĻU VALODĀ), akadēmiskā bakalaura studiju programma (IBSE)03040
1. līmeņa profesionālais
Zobu higiēnists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (ZFH)02028
Māszinības, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (MZFS)0100
Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (VSS)060124
2. līmeņa profesionālais augstākais
Farmācija, profesionālā studiju programma (FF)2612178
Medicīna, profesionālā studiju programma (MF)200301169
Zobārstniecība, profesionālā studiju programma (ZF)2412202
Farmācija, profesionālā studiju programma (FFN)0202
Farmācija, profesionālā studiju programma (ĀSNFF)0200
Doktorantūra
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Doktora grāds
Politikas zinātne, doktora studiju programma (Dp)2120
Socioloģija, doktora studiju programma (Ds)2120
Vadībzinātne, doktora studiju programma (Dv)2120
Medicīna, doktora studiju programma (Dm)3063
Farmācija, doktora studiju programma (Df)4120
Juridiskās zinātnes, doktora studiju programma (Dj)2123
Komunikācijas kultūra un multimediji, doktora studiju programma (Dkm)0160
Psiholoģija, doktora studiju programma (Dps)0160
Maģistra studijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Maģistra akadēmiskais
Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDM)11455
Reģionālā politika un valsts pārvaldība, akadēmiskā maģistra studiju programma (RPVPM)11431
Sabiedrības veselība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SVFM)101227
Komunikācija un mediju studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (KMM)11537
Sociālā antropoloģija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SAM)11514
Tiesību zinātne (bez iepriekšējās izglītības tiesību zinātnē), akadēmiskā maģistra studiju programma (TZMa)02014
Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (MZFM)161219
Sociālo procesu analīze un vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SPAM)11524
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SSAM)11562
Uzturzinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (UM)10032
Rehabilitācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (REHM)10537
Fizioterapija, akadēmiskā maģistra studiju programma (RFFMv)6514
Veselības komunikācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (VKM)12019
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija (ANGĻU VALODĀ), akadēmiskā maģistra studiju programma (IGDMeng)0107
Maģistra profesionālais
Tiesību zinātne (pēc akadēmiskā bakalaura grāda), profesionālā maģistra studiju programma (TZMp)38099
Sociālais darbs (ar profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā), profesionālā maģistra studiju programma (SDNM)0122
Mākslas terapija, profesionālā maģistra studiju programma (RFMT)101098
Starptautiskais bizness un tiesības, profesionālā maģistra studiju programma (SBTM)198
Starptautiskais bizness un tiesības (ar profesionālo bakalaura grādu vai augstāko profesionālo izglītību vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās vai tiesībās), profesionālā maģistra studiju programma (SBTMe)1915
Tiesību zinātne (pēc profesionālā bakalaura grāda), profesionālā maģistra studiju programma (TZMj)38043
Tiesību zinātne (pēc profesionālā bakalaura grāda un ar pielaidi valsts noslēpumam), profesionālā maģistra studiju programma (TZMjo)2805
Veselības psiholoģija (ar otrā līmeņa profesionālo izglītību psiholoģijā), profesionālā maģistra studiju programma (VPMp)22427
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (VPM)02416
Sociālais darbs (ar profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā), profesionālā maģistra studiju programma (SDM)0122
Supervīzija, profesionālā maģistra studiju programma (SPVM)02411
Tiesību zinātne (ar akadēmisko bakalaura grādu un pielaidi valsts noslēpumam), profesionālā maģistra studiju programma (TZMpo)2807
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība (ar profesionālo bakalaura grādu vai augstāko profesionālo izglītību vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās vai tiesībās), profesionālā maģistra studiju programma (SMBVMe)12913
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVM)12934
Veselības vadība, profesionālā maģistra studiju programma (MFVVM)814105
Veselības vadība(ar bakalaura grādu ekonomikā, biznesa vadībā vai vadībzinībās un uzņēmuma vadītāja profesionālā kvalifikācija vai pieredze vadītāja amatā), profesionālā maģistra studiju programma (MFVVMp)81428
Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDMp)0220
Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNMp)0127
Klīniskā farmācija, profesionālā maģistra studiju programma (FFMp)10219
Veselības vadība(ANGĻU VALODĀ), profesionālā maģistra studiju programma (MFVMp)0140
Veselības vadība (ANGĻU VALODĀ), profesionālā maģistra studiju programma (MFVM)0140
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem (ANGĻU VALODĀ), profesionālā maģistra studiju programma (SDMb)0101

Liepāja

Maģistra studijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Maģistra akadēmiskais
Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (LFMZFM)10124
Maģistra profesionālais
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSM)0120
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSMp)0240
Pamatstudijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Bakalaura profesionālais
Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbkk)12121
Māszinības (ar spec. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbn)12100
Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbka)12128
Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbki)12122
Māszinības (ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbkg)12120
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFb)341259
1. līmeņa profesionālais
Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFRFV)02019
Ārsta palīgs, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFAP)241273
Ārstnieciskā masāža, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFĀM)32069
Māszinības, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFMZFS)0100
Māszinības, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFMZ)0120
Bakalaura akadēmiskais
Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (LFPSb)01536