RSU bakalaura studiju programma "Fizioterapija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija
Valoda: Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
12 maksas

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija