Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
O. 16.30–19.30
Pk. 8.00–19.30
Vietu skaits:
6 budžeta

5 maksas*

Studiju saturs

Studijas notiek lekciju, videolekciju un semināru veidā un paredz regulāru un aktīvu studējošo patstāvīgo darbu.

1. studiju gads

Studēsi klīnisko spriešanu fizioterapijā, funkcionālo anatomiju, pedagoģiju, neirofizioloģiju, kompensatorās palīgtehnoloģijas rehabilitācijā, medicīniskās rehabilitācijas organizācijas pamatus, pētniecības metodes un aktualitātes fizioterapijas nozares pētniecībā, psihosomatisko medicīnu un psihisko veselību.

2. studiju gads

Studēsi biomehāniku, uztura mācību, fizioterapijas un kopējās rehabilitācijas nozares pētniecību, darbaspējas novērtēšanu un invaliditātes profilaksei, sabiedrības veselību un veselības aprūpes menedžmentu. Praktizēsi uz pierādījumiem balstītu fizioterapeita darbību un studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
REK_042BiomehānikaRehabilitācijas katedraJānis Vētra2 / 3
SL_015BiostatistikaStatistikas mācību laboratorijaInāra Kantāne2 / 3
KPUMTK_015Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
REK_153Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakseRehabilitācijas katedraGuna Bērziņa2 / 3
FLK_041Farmakoloģija fizioterapeita praksēFarmakoloģijas katedraMihails Gerčikovs2 / 3
REK_196Fizioterapija hronisku funkcionēšanas traucējumu gadījumāRehabilitācijas katedraDace Stirāne4 / 6
REK_201Fizioterapija pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanāmRehabilitācijas katedraDace Stirāne2 / 3
REK_199Fizioterapija un psihiskā veselībaRehabilitācijas katedraDaina Šmite3 / 4.5
REK_200Fizioterapijas metodes pediatrijāRehabilitācijas katedraDace Bērtule3 / 4.5
REK_073Funkcionālā anatomijaRehabilitācijas katedraMāra Kuļša2 / 3
REK_154Izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijāRehabilitācijas katedraZane Liepiņa2 / 3
REK_025Jaunu zināšanu pārnese un pielietošana rehabilitācijāRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
REK_096Kompensatorās palīgtehnoloģijas rehabilitācijāRehabilitācijas katedraGundars Rusovs2 / 3
REK_101Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone20 / 30
REK_166Medicīniskās rehabilitācijas organizācijaRehabilitācijas katedraAivars Vētra2 / 3
CFUBK_008NeirofizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraNormunds Limba2 / 3
PIC_006PedagoģijaDocētāju tālākizglītības nodaļaNora Jansone-Ratinika4 / 6
REK_202Pētījumu kritiska analīze, rezultātu sintēze un pārnese fizioterapijas praksēRehabilitācijas katedraDaina Šmite4 / 6
REK_220Pētniecības metodes rehabilitācijā Rehabilitācijas katedraSigne Tomsone4 / 6
REK_203Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošanaRehabilitācijas katedraDaina Šmite5 / 7.5
PMUPK_028Psihosomatiskā medicīnaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
SVUEK_112Sabiedrības veselība un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnda Ķīvīte-Urtāne2 / 3
REK_204Standartizēti novērtēšanas protokoli fizioterapijas praksēRehabilitācijas katedraDaina Šmite5 / 7.5
SUUK_172UzturmācībaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
SVUEK_049Veselības aprūpes menedžmentsSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraDzintars Mozgis2 / 3

Studiju norises vietas

 

Darba iespējas pēc studijām

Padziļinātas fizioterapeita kvalifikācijai atbilstošas zināšanas un izpratne kalpo, lai realizētu kvalitatīvu ārstniecisko darbību, konsultatīvo procesu, pakalpojuma organizēšanas stratēģiju un pētniecisko darbu nozarē.

Absolventi

Lina-Butane.jpg

Maģistra studiju programma Fizioterapija dod iespēju virzīties uz priekšu izvēlētajā profesijā, turpināt pilnveidot profesionālās prasmes un paplašināt teorētiskās zināšanas, izprast pētniecības procesus, attīstīt spēju kritiski domāt un iemācīties savu darbību balstīt uz pierādītām teorijām. Tā ir lieliska iespēja būt akadēmiskajā vidē, būt vienam no pirmajiem, kas var uzzināt jaunākās aktualitātes nozarē, iepazīties ar kolēģiem un speciālistiem, kas ir motivēti dalīties ar savu pieredzi un pilnveidot savu potenciālu, veidot profesionālus kontaktus ar cilvēkiem gan Latvijā, gan ārzemēs.

Līna Butāne, studiju programmas Fizioterapija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Strukturēta eseja:
  • Noformējuma prasības
   Eseja rakstīta datorrakstā, ieteicamais apjoms – ne vairāk kā 3 lpp.

  • Esejas struktūra un apjoms
   1. Izpratne par aktualitātēm fizioterapijā Latvijā un pasaulē (30 %)
   2. Motivācija studijām, tostarp jau esošā pieredze pētniecībā kā pamats turpmākām studijām (25 %)
   3. Skaidri definēta akadēmiskās un profesionālās darbības nākotnes perspektīva (ko darīs pēc studijām) (20 %)
   4. Pētniecības tēma maģistra darbam, tās aktualitātes pamatojums (25 %)

 • Angļu valoda (atsevišķos studiju kursos lekcijas un saziņa ar vieslektoriem notiek angļu valodā, jāraksta ziņojumi mācību uzdevumu ietvaros)

Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Dzīves gājuma apraksts (CV).
 • Strukturēta eseja (prasības minētas pie sadaļas "Obligātās prasības").
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Fizioterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums, diploma vidējā svērtā atzīme, vērtējums par profesionālo pieredzi fizioterapijas jomā.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē punkti par profesionālo pieredzi rehabilitācijas jomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija