RSU bakalaura studiju programma "Fotogrāfija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
Nepilna laika studijas
4 gadi
S.
10.00–18.00
Vietu skaits:
15 maksas
1 390,00 EUR/gadā

Studiju programmas absolventi,  apguvuši zināšanas par fotogrāfijas medija darbības principiem, spēj profesionāli vadīt un īstenot dažāda veida projektus, kas saistīti ar fotogrāfijas producēšanu. Autonomi pētīt un prognozēt fotogrāfijas lietojuma laikmetīgās tendences. Teorētiski un praktiski apguvuši fotogrāfijas un komunikācijas teoriju un vēsturi, mediju menedžmenta pamatus, fotogrāfijas un citu mediju savstarpējās ietekmes vēsturiskā un laikmetīgā skatījumā, fotogrāfijas lietojumu internetā, presē, reklāmā un mākslā, kā arī spēj izvērtēt citu fotogrāfijas medijā balstītu projektu darbības principus.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek modernā vidē un izmantojot mūsdienu mediju un komunikācijas tehnoloģijas – video un fotokameras, datorus, planšetdatorus, diktofonus, dažādus mikrofonus, gaismas iekārtas.

1. studiju gads

Apgūsi zināšanas komunikācijas vēsturē, fotogrāfijas ideju vēsturē, pasaules kino vēsturē un teorijās kā arī iegūsi pamatprasmes un kompetences digitālajā attēlošanā, reklāmas fotogrāfijā, dokumentālajā fotogrāfijā un fotožurnālistikā, informācijas vākšanā un pasniegšanā multimediju vidē un sociālo pētījumu metodēs. Svarīga studiju procesa daļa jau pirmajā studiju gadā ir radošie darbi, kas sniegs tev iespēju integrēt pētniecisko prasmju apguvi ar praktiskiem projektiem fotogrāfijā. Savus radošos darbus varēsi producēt komerciālās, dokumentālās un autorfotogrāfijas tradīcijās un tie kļūst par unikālu saturu RSU Studentu medijā Skaļāk!, veidojot tā interneta portāla un blogu saturu.

2. studiju gads

Padziļināti apgūsi mediju kritiku un analīzi, pasaules kino vēsturi un teoriju, kvalitatīvās pētījumu metodes, kā arī pilnveidosi savas profesionālas prasmes studijas fotogrāfijā, vizuālajā antropoloģijā, radošajā fotogrāfijā un reklāmā.

3. studiju gads

Paredzēta prakse dažādos medijos: komunikācijas aģentūrās, fotoaģentūrās, radio un TV kanālos, tiešsaistes ziņu portālos, laikrakstos un žurnālos, ziņu aģentūrās, radošajās industrijās. Varēsi specializēties un strādāt pie saviem pētnieciskajiem un radošajiem projektiem, piemēram, fotogrāfijas vēsturē Latvijā, fotogrāfijā laikmetīgajā mākslā, kino valodā, stilistikā un fotogrāfijā, mēdiju plānošanā.

4. studiju gads

Izstrādāsi savu pētniecisko vai radošo bakalaura darbu.

Visā studiju laikā tev būs pieejama radio studija, foto studija, video un audio montāžas klase, kur varēsi radoši izpausties, eksperimentēt, apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas un realizēt savas radošās ieceres.

Studiju metodes

Visi studiju materiāli – kursu apraksti, literatūra, saziņa ar pasniedzējiem un daļa pārbaudījumu pieejama e-studiju vidē. Studija tiek organizētas moduļu sistēmā (trīs moduļi semestrī). Tas nozīmē, ka semestra laikā vari koncentrēties 3 līdz 4 studiju kursu apguvei. Pēc eksāmena nokārtošanas, nākamā studiju viela tiek apgūta nākamajā studiju modulī. Visās universitātes ēkās iekārtots ātrgaitas internets, vairāki wi-fi tīkli, ērta bibliotēka ar studijām nepieciešamo literatūru un pētniecisko rakstu datu bāzēm no visas pasaules.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_053Angļu valoda komunikācijas zinātnēValodu centrsZita Goldšmite4 / 6
KSK_001Animācija, video un citi audiovizuālo mediju veidiKomunikācijas studiju katedraAgnese Ivane2 / 3
KSK_097AutortiesībasKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs1 / 0
KSK_119Bakalaura darba seminārsKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_130Bakalaura darbsKomunikācijas studiju katedra20 / 30
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_175Digitālā attēlošanaKomunikācijas studiju katedraIvs Zenne2 / 3
KSK_025Diskursa analīzeKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_042Dokumentālā fotogrāfija un fotožurnālistikaKomunikācijas studiju katedraArnis Balčus2 / 3
KSK_087Fotogrāfija kā komunikācijaKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle2 / 3
KSK_181Fotogrāfija un dizainsKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle2 / 3
KSK_177Fotogrāfijas ideju vēsture IKomunikācijas studiju katedraKārlis Vērpe3 / 4.5
KSK_178Fotogrāfijas ideju vēsture IIKomunikācijas studiju katedraKārlis Vērpe2 / 3
KSK_179Fotogrāfijas vēsture LatvijāKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle2 / 3
KSK_098Ievads komunikācijas teorijāsKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte3 / 4.5
KSK_099Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma2 / 3
KSK_100Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IIKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma3 / 3
KSK_101Ievads pasaules un Eiropas autorkinoKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma2 / 0
KSK_104Ievads studijās un specialitātēKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa3 / 0
KSK_114Jauniešu subkultūrasKomunikācijas studiju katedraNormunds Kozlovs1 / 1.5
KSK_174Kino valoda, stilistika un fotogrāfijaKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma3 / 4.5
KSK_128Komunikācijas tiesības un ētikaKomunikācijas studiju katedraInga Šilkina2 / 0
KSK_131Komunikācijas vēstureKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
KSK_189Kultūras žurnālistikaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_139Kursa darbsKomunikācijas studiju katedra0 / 0
KSK_140Kvalitatīvās pētījumu metodesKomunikācijas studiju katedraRitma Rungule2 / 3
KSK_216Lietišķā fotogrāfijaKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle2 / 3
KSK_151Masu komunikācijas teorijasKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte3 / 4.5
KSK_157Mediju auditorijasKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_159Mediju kritika un analīzeKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_160Mediju plānošanas pamatiKomunikācijas studiju katedraValdis Tilgalis2 / 3
KSK_162Mediju valodaKomunikācijas studiju katedraDite Liepa2 / 3
KSK_004Noslēguma darbsKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle4 / 6
KSK_015PrakseKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle8 / 12
KSK_018Producenta darbsKomunikācijas studiju katedraIeva Rozentāle2 / 3
KSK_019Projektu vadībaKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_190Radošā fotogrāfijaKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle2 / 3
KSK_039ReklāmaKomunikācijas studiju katedraValdis Tilgalis2 / 3
KSK_026Reklāmas fotogrāfijaKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle2 / 3
KSK_051Sabiedrisko attiecību principi un metodesKomunikācijas studiju katedraVita Savicka3 / 0
KSK_059SemiotikaKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks1 / 1.5
KSK_061Sociālā antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_063Sociālo pētījumu metodesKomunikācijas studiju katedraAnda Laķe2 / 0
KSK_067Starpkultūru komunikācijaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 3
KSK_239Studentu medijs Komunikācijas studiju katedraVladislavs Podvinskis1 / 1.5
KSK_202Studentu medijs Komunikācijas studiju katedraVladislavs Podvinskis2 / 3
KSK_072Studijas fotogrāfijaKomunikācijas studiju katedraIvs Zenne2 / 3
KSK_075TV žurnālistikaKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_176Vizuālā antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraLaine Kristberga2 / 3

Prakses vietas un darba iespējas pēc studijām

Studenti studiju laikā iet praksē, un populārākās prakses vietas ir Rīga Radio,LursoftDienas mediji, žurnāls Santa, Latvijas Avīze, BNSRija films!MOOZ, LETA, festivāls Positivus, Radio SWHNeatkarīgā Rīta AvīzeAlpha Baltic Media, medijs VetoLatvijas sabiedriskie medijiLatvijas Nacionālais mākslas muzejs un citi. 

Studiju programmas absolventi, apguvuši zināšanas par fotogrāfijas medija darbības principiem, spēj autonomi pētīt un prognozēt fotogrāfijas lietojuma laikmetīgās tendences, profesionāli vadīt un īstenot dažāda veida fotogrāfiju producēšanu, ir teorētiski un praktiski apguvuši fotogrāfijas un komunikācijas teoriju un vēsturi, mediju menedžmenta pamatus, fotogrāfijas un citu mediju mijietekmes vēsturiskā un laikmetīgā skatījumā, fotogrāfijas lietojumu internetā, presē, reklāmā un mākslā, kā arī spēj izvērtēt citu fotogrāfijas medijā balstītu projektu darbības principus.

Absolventi kļūst par komunikācijas ekspertiem ar specializāciju fotogrāfijā, attēlu redaktori medijos, ziņu aģentūrās un fotoaģentūrās, fotoeksperti un redaktori attēlu bankās, modes, reklāmas un citu komerciālo fotoprojektu vadītāji, producenti un īstenotāji, kā arī attēlu lietojuma eksperti sociālajos medijos. Absolventi strādā organizāciju un iestāžu preses un komunikācijas nodaļās par vizuālās un mediju komunikācijas analīzes speciālistiem.

Absolventi

Adelina-Darvina.jpg

Esmu viena no pirmajām programmas Fotogrāfija absolventēm un varu droši apgalvot, ka pavadītos studiju gadus šajā programmā es nemainītu ne pret ko citu. Iegūtā pieredze, zināšanas un kontakti tagad ir mans galvenais pamats profesionālās karjeras veidošanā.

Adelīna Darviņa, programmas Fotogrāfija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Fotogrāfija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un  CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildus punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1-3.vieta) Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādē: Vēsturē, Latviešu valodā un literatūrā, Filozofijā, Ekonomikā, Angļu valodā - 2 punkti, Starptautiskās olimpiādes tajos pašos priekšmetos, kādi noteikti LR mācību priekšmetu olimpiādēm – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi Sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts, Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi Sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi - 0,5 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija