RSU bakalaura studiju programma "Māszinības" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 40/60
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
1 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
90 budžeta
84 maksas
1 400,00 EUR/gadā
1 gada studijas paredzētas studentiem ar iepriekš iegūtu 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un medicīnas māsas kvalifikāciju (120 KP).

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Šajā programmā topošajām māsām intensīva prakse sākas jau pirmajā kursā, veiksmīgi kombinējot teorētisko un praktisko apmācību. Turklāt prakses laiks slimnīcās ir ne tikai ilgāks kā citās universitātēs, bet prakse ir individuāla un iekļauj reālu darbu ar pacientiem, nevis tikai novērojumus. Katram studējošajam tiek pieeja RSU iekšējam tīklam un studējošo portālam, kur ir atrodami visi studiju materiāli – kursu  apraksti, nodarbību  saraksti, lekciju prezentācijas un citi studiju materiāli, kā arī kas pieļauj regulāru un operatīvu saziņu ar pasniedzējiem arī ārpus lekciju un nodarbību laika. Studiju laikā tu iepazīsies ar labāko praksi pacientu drošības un aprūpes kvalitātes nodrošināšanai, iemācīsies domāt kritiski, risināt problēmas un nodrošināt aprūpi drošā un simulētā vidē, kur kļūdas nerada risku vai apdraudējumu pacientiem.

Būtiska studiju sastāvdaļa ir klīniskās prakses, kas notiek Latvijas vadošajās universitātes un reģionālajās slimnīcās un klīnikās:

 • Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā,
 • Rīgas Austrumu klīniskajā slimnīcā,
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā,
 • Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā,
 • Rīgas 1. slimnīcā,
 • Rīgas Dzemdību namā,
 • Rīgas 2. slimnīcā,
 • SIA "Veselības centru apvienība",
 • Liepājas reģionālajā slimnīcā,
 • Daugavpils reģionālajā slimnīcā,
 • Ģimenes ārstu praksēs u. c.

Mūsu programmas ietvaros tev būs iespēja apgūt arī citu valstu pieredzi un mācību metodes. Izmantojot ERASMUS+ studentu mobilitātes programmu, kur studenti paplašina redzesloku un zināšanas savā nozarē. Jau no pirmā kursa tev būs iespēja iesaistīties zinātniskajā darbā, jo RSU ir zinātnes universitāte. Savukārt, 4. studiju gadā - atbilstoši plānotajam lekciju un nodarbību / semināru sarakstam – universitātē būs jāierodas vidēji 3 reizes nedēļā, pārējo laiku veltot sava bakalaura darba izstrādei.

Studiju metodes

Studiju programma ir veidota, balstoties uz Skandināvijas valstu pieredzi, un to pamatā ir princips – centrā ir students. Studentu grupas ir nelielas, bet apmācība – personalizēta. Apmācību pieeja integrē gan individuālo, gan komandas apmācību. Visā studiju laikā sastapsies un apgūsi zināšanas ar dažādu studiju metožu palīdzību: lekcijas, semināri, pētniecisko projektu izstrāde un to apspriešana, grupu darbs un problēmsituāciju analīze, risinājumu meklēšana, kā arī individuāls darbs RSU bibliotēkā, kas tev nodrošinās jaunāko teorētisko literatūru un piekļuvi zinātniskajām datubāzēm no visas pasaules.

Klīnisko studiju kursu praktiskās nodarbības iziesi Baltijā modernākajā  simulāciju tehnoloģiju centrā, kur imitētā vidē precīzi apgūsi māsu praksē nepieciešamās klīniskās prasmes, sākot ar vienkāršām manipulācijām (vēnu punkcijas, injekcijas, zondēšana, elpošanas un dzirdes sistēmu pārbaude, mākslīgā elpināšana, šuvju uzlikšanu u. tml.), līdz pat sarežģītām ķirurģiskām operācijām un pat dzemdību pieņemšanai. Šīs praktiskās simulācijas ļaus uzlabot klīniskās prasmes, iemācīs tev darbu komandā un stiprinās tavas komunikācijas prasmes un pašpaļāvību. Viss minētais būs svarīgs situācijā, kad saskarsies ar reāliem pacientiem.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi
Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SVUEK_091Infekciju slimības un pacientu aprūpeBaiba Rozentāle2/3
MDAK_272Onkoloģiskās slimības un pacientu aprūpe. Sāpju aprūpeLiāna Deklava2/3
FLK_034Farmakoterapija ambulatorās māsas praksēSanta Purviņa2/3
MDAK_024Dzemdniecība un ginekoloģija; pacientu aprūpeIntra Kļaviņa2/3
MDAK_046Iekšķīgās slimības un pacientu aprūpeDagnija Brutāne1/1,5
MDAK_084Ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpeEva Cela2/3
MDAK_098Pacientu aprūpe primārās veselības aprūpes līmenī (praksē, mājās)Eva Cela2/3
MDAK_102Pediatrija un pacientu aprūpeEva Cela2/3
MDAK_113Prakse (ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitātē)Eva Cela10/15
FLK_040Pediatrisko saslimšanu farmakoterapijas īpatnības bērnu aprūpes māsas praksēSanta Purviņa2/3
MDAK_297Bērna attīstības un uztura pamatprincipiInita Stūre-Stūriņa2/3
MDAK_298Bērnu aprūpe akūtu saslimšanu gadījumāInita Stūre-Stūriņa2/3
MDAK_301Bērnu aprūpe hronisku saslimšanu gadījumāInita Stūre-Stūriņa2/3
MDAK_302Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniemInita Stūre-Stūriņa2/3
MDAK_303NeonatoloģijaInita Stūre-Stūriņa2/3
MDAK_304Bērnu rehabilitācijaInita Stūre-Stūriņa2/3
MDAK_230Bērnu aprūpes māsu darba organizācija bērnu aprūpēInita Stūre-Stūriņa4/6
MDAK_246Valsts pārbaudījums 2/3
MDAK_115Prakse (bērnu māsas pamatspecialitātē)Inita Stūre-Stūriņa10/15
FLK_035Garīgo saslimšanu farmakoterapija garīgās veselības aprūpes māsas praksēSanta Purviņa2/3
MDAK_122Bērnu psihiatrija un pacientu aprūpeEva Cela2/3
MDAK_092Narkoloģija un pacientu aprūpeEva Cela2/3
MDAK_116Prakse (garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitātē)Vita Reidemane10/15
MDAK_004Psihiatrija un pacientu aprūpeEva Cela4/6
MDAK_008Psihoterapija psihiatrijāEva Cela2/3
MDAK_011Rehabilitācija psihiatrijāEva Cela2/3
MDAK_020Terapeitiskā saskarsmeKristaps Circenis2/3
MDAK_257Pacientu un darba vides drošībaEva Cela2/3
MDAK_258Pulmonoloģija un pacientu aprūpeLiāna Deklava2/3
MDAK_259Endokrinoloģija un pacientu aprūpeLiāna Deklava2/3
MDAK_260Onkoloģija, hematoloģija un pacientu aprūpeLilija Antoņēviča2/3
MDAK_261Neiroloģija un pacientu aprūpe. Nefroloģija un pacientu aprūpeLilija Antoņēviča2/3
MDAK_262Kardioloģija un pacientu aprūpeLilija Antoņēviča2/3
MDAK_263Reimatoloģija un pacientu aprūpe. Infekciju slimības un pacientu aprūpeLilija Antoņēviča2/3
FLK_038Iekšķīgo slimību farmakoterapija internās aprūpes māsas praksēSanta Purviņa2/3
MDAK_245Bakalaura darbs  
MDAK_208Prakse (internās aprūpes māsas pamatspecialitātē)Lilija Antoņēviča10/15
FLK_039Ķirurģisko saslimšanu farmakoterapija ķirurģiskās aprūpes māsas praksēSanta Purviņa2/3
MDAK_002Abdominālā ķirurģija un pacienta aprūpe. Proktoloģija un pacienta aprūpe. Uroloģija un  pacienta aprūpe. Ginekoloģija un pacientu aprūpeEva Cela2/3
MDAK_088Maņu orgānu saslimšanas, traumas un pacientu aprūpe. Endokrīnā ķirurģija un pacienta aprūpeEva Cela2/3
MDAK_096Onkoloģija un pacienta aprūpeEva Cela1/1,5
MDAK_118Prakse (ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitātē)Eva Cela10/15
MDAK_038Seju žokļu ķirurģija un pacientu aprūpe. Plastiskā un rekonstruktīvā ķirurģija un pacientu aprūpeLilija Antoņēviča2/3
MDAK_016Sirds ķirurģija un pacientu aprūpe. Torokālā ķirurģija un pacientu aprūpe. Asinsvadu ķirurģija un pacientu aprūpeEva Cela2/3
MDAK_023Traumatoloģija, ortopēdija un pacientu aprūpe. Neiroķirurģija un pacienta aprūpeEva Cela2/3
MDAK_036Vispārīgā ķirurģija un pacientu aprūpeLilija Antoņēviča2/3
KPUMTK_003Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiemOļegs Sabeļņikovs2/3
MDAK_264Toksikoloģija un katastrofu medicīnaMārīte Daukste2/3
MDAK_265Anestēzijas, intensīvā un neatliekamā aprūpe pediatrijāMārīte Daukste2/3
MDAK_266Neatliekamā kardioloģijaMārīte Daukste2/3
FLK_037Farmakoterapija anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas praksēSanta Purviņa2/3
MDAK_311Neatliekamā aprūpe pediatrijāMārīte Daukste2/3
MDAK_227Intensīvās terapijas aprūpeMārīte Daukste2/3
MDAK_228Anestēzijas aprūpeEva Cela2/3
MDAK_229Neatliekamā aprūpeMārīte Daukste2/3
MDAK_105Pētniecības metodesInga Millere2/3
MDAK_114Prakse (anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitātē) 10/15
MDAK_267Operatīvā aprūpe endokrīnā, maņu orgānu ķirurģijāIneta Raudova2/3
MDAK_269Operatīvā ķirurģija neiroķirurģijā, traumatoloģijā, ortopēdijā un mikroķirurģijāIneta Raudova2/3
MDAK_270Operatīvā aprūpe abdominālajā ķirurģijāIneta Raudova2/3
MDAK_271Operatīvā ķirurģija uroloģijā, ginekoloģijā un dzemdniecībāIneta Raudova2/3
MDAK_273Tehnoloģijas, materiāli un to pielietojums operācijās. Minimāli invazīvā ķirurģijaIneta Raudova2/3
FLK_036Farmakoterapija operāciju māsas praksēSanta Purviņa2/3
MDAK_097Operāciju māsu darba organizācija un plānošanaAnna Ribakova2/3
MDAK_119Prakse (operāciju māsas pamatspecialitātē)Eva Cela10/15

Darba iespējas pēc studijām

Medicīnas māsa strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā veselības jomā, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsas strādā klīnikās, ģimenes ārsta praksēs un veselības centros, privātpraksēs, doktorātos, kā arī institūcijās, kas koordinē pacientu aprūpi.

Mūsu absolventi strādā:

 • Latvijas Republikas Veselības Ministrijā,
 • Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā,
 • Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā,
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā,
 • Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā,
 • Rīgas 1. slimnīcā,
 • Rīgas 2. slimnīcā,
 • Veselības centru apvienībā,
 • Liepājas reģionālajā slimnīcā,
 • Daugavpils reģionālajā slimnīca,
 • Veselības centrā 4,
 • Medicīnas centrā "ARS" u. c.

Absolventi

1.jpg

Māsa ir medicīnas speciālists, kuras profesijas pamati balstās uz zināšanām, prasmēm un vēlēšanos palīdzēt. Esmu internās aprūpes māsa, izvēlējos šo pamatspecialitāti, jo vēlos palīdzēt pacientiem jau pirmajā saskarsmes posmā, tādā veidā nodrošinot pacientu uzticību un līdzestību ārstēšanās procesā.

Jana Janevica, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas diabēta pacientu apmācības māsa

3.png

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē bija piepildītas ar izaicinājumiem, deva izcilas zināšanas, prasmes un kompetenci specialitātē un pētniecībā. Studējot šeit visapkārt ir daudz dažādu studentu no visas Latvijas, šī daudzveidība palīdzēja atrast domubiedrus un paplašināja manu redzesloku. Manuprāt, tieši universitātes studentu vide ir viena no vērtīgākajām un interesantākajām lietām, kas paliek atmiņā arī pēc grāda iegūšanas.

Lana Misa, SIA "Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centra" ķirurģijas aprūpes māsa

4.jpg

Rīgas Stradiņa universitāte man ir devusi iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību, tagad tā iespējama arī manā dzimtajā pilsētā Liepājā (RSU Liepājas filiālē). Pateicoties tai, man ir iespēja strādāt profesijā, kas man patīk un pilsētā, kas man patīk. Universitāte ļāva studijas apvienot ar darbu, tādējādi man bija iespēja teorētiskās zināšanas apvienot ar praktiskajām zināšanām. Uzskatu, ka RSU man ir devusi ne tikai labu zināšanu bāzi, bet iemācījusi arī to, kā un kur meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem un risinājumus dažādām situācijām.

Solvita Urbanoviča, Liepājas reģionālās slimnīcas galvenā māsa

6.jpg

Šī programma neapšaubāmi ir viena no labākajām Latvijā. Studiju laikā studentiem ir iespēja apgūt tehniskās prasmes moderni aprīkotā vidē un izzināt māszinības pamatus. Studenti mācās lietot teorētiskās zināšanas praksē, izmantojot dažādas kvantitatīvas metodes, tādas kā diskursa analīzi un dažādu indeksa aprēķinu. Jomas speciālisti attīsta studentos profesijas īpašības - māsas empātiju, sirsnību, laipnību un pacietību darbā ar pacientu, jo māsa ir pacienta uzticības persona. Absolventi jau sen pierādījuši savu augsto kvalifikāciju darba tirgū. Ir studenti, kas turpina izglītoties prestižās augstskolās Rietumeiropā un ASV. Studentu labās analītiskās spējas un teorētiskās un praktiskās zināšanas ir augstu vērtētas arī Latvijā un lielākā daļa absolventu veiksmīgi strādā universitātes slimnīcās un citās augsti vērtētās veselības aprūpes iestādēs.

Ingrīda Savicka, Latvijas Māsu asociācijas Ķirurģiskās aprūpes māsu apvienības prezidente

 

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms un māsas kvalifikācija
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums)
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma atzīmju izraksta kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildus punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1-3.vieta) Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs: Ķīmijā, Bioloģijā, Fizikā - 2 punkti, Starptautiskajās olimpiādēs: Ķīmijā, Bioloģijā, Fizikā – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sekojošās sekcijās: Dabaszinātnes, Medicīna un veselības zinātnes – 1 punkts, Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sekojošās sekcijas: Dabaszinātnes, Medicīna un veselības zinātnes  – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi - 0,5 punkti.

 

Papildus ziņas par uzņemšanu atrodamas šeit

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija