RSU Liepājas filiāles studiju programma "Māszinības" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
1. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
medicīnas māsas kvalifikācija
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Liepāja
3 gadi
Darbdienās
9.00–17.00
Vietu skaits:
12 maksas
1200 EUR/gadā

Programma nodrošina profesionālās izglītības ieguvi māsas profesijā un sagatavo tālākām studijām 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

RSU Liepājas filiāle ir atjaunota un labiekārtota. Studiju procesā tiek lietotas jaunas tehnoloģijas, veselības aprūpes treniņu mulāžas un praktiski līdzekļi profesiju apguvei.

1. studiju gads

Apzināsi māsas profesijas būtību, pacientu tiesības, iegūsi zināšanas nozarēs, kuras ir pacientu vispārējās aprūpes pamatā un izpratni par anatomiju un fizioloģijas procesiem, fiziskās un sociālās vides ietekmi uz cilvēka veselības procesiem un vides faktoru nozīmi veselības un slimību profilaksē.

2. studiju gads

Apgūsi vispārējās un speciālās medicīnas veselības stāvokļa izvērtēšanu dažāda vecuma pacientiem, adekvātu medikamentu administrēšanu, pacientu un tuvinieku izglītošanu. Iegūsi prasmes veselības aprūpes pētniecībā.

3. studiju gads

 Mācīsies diferencēt veselības stāvokļa traucējumus, plānot un sniegt aprūpi visu vecumu pacientiem dažādos saslimšanu gadījumos, spēsi izvērtēt savas darbības rezultātus, izglītot pacientus un viņu tuviniekus. Izstrādāsi kvalifikācijas darbu.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
LF_602Anestezioloģija un reanimatoloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_596Darba vides un pacientu drošībaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_605Dzemdniecība un ginekoloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_436FarmakoloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_030Iekšķīgās slimībasRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_432Iekšķīgās slimības un pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 3
LF_606Infekciju slimības un pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_611Informātika un statistikas metodesRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_420Ķirurģiskās slimībasRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_426Ķirurģisku pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_427Klīniskā aprūpe un rehabilitācija pacientu aprūpē RSU Liepājas filiāleGunta Bēta4 / 6
LF_594Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_610Kvalifikācijas darbsRSU Liepājas filiāleGunta Bēta8 / 12
LF_608Kvalifikācijas prakseRSU Liepājas filiāleGunta Bēta10 / 15
LF_447Māszinību vēsture, filozofija un aprūpes processRSU Liepājas filiāleGunta Bēta4 / 6
LF_429Neiroloģija un pacientu aprūpe RSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_592Onkoloģija un paliatīva pacienta aprūpe RSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_419Patoloģiskā anatomijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_438Patoloģiskā fizioloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta3 / 4.5
LF_153Pedagoģija veselības aprūpēRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_607Pediatrija un pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_609Pētniecības metodesRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_615Prakse IIRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_616Prakse IIIRSU Liepājas filiāleGunta Bēta6 / 9
LF_599Projektu izstrādes un vadības pamatiRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_428Psihiatrija un narkoloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_422Rentgenoloģija un radioloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_152Sabiedrības veselība un epidemioloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_591Uztura mācībaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_595Valodas kultūraRSU Liepājas filiāleDita Role1 / 1.5
LF_612Valsts pārbaudījumsRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_593Veca cilvēka aprūpe; aprūpe mājāsRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_597Veselības aprūpes juridiskie aspektiRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_598Veselības aprūpes organizācijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3

Studiju metodes

Studiju metodes programmas īstenošanā ir daudzpusīgas - darbs kontaktstundās (lekcijas, semināri), izmantojot aparatūru, datorus, audio un video līdzekļus, video lekcijas, arī laboratorijas darbi, individuālie darbi, mazo grupu darbi un patstāvīgas speciālās literatūras studijas. Praktiskās nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās nodarbību telpās, lai pilnveidotu vai jaunapgūtu klīniskās prasmes.

Studentiem ir pieeja studējošo portālam, bibliotēkas resursiem gan filiālē, gan mājās, lekciju materiāli pieejami e-studijās.

Studiju norises vietas

RSU Liepājas filiāle

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā sekundārās veselības aprūpes iestādēs (slimnīcās), primārās veselības aprūpes centros, ģimenes aprūpes un konsultāciju centros, privātpraksēs un doktorātos.

Absolventi

kristine-karlsone.jpg

RSU man deva stabilus zināšanu pamatus, kurus pielietoju un pilnveidoju savā ikdienas darbā, māsas profesijā. Vienozīmīgi RSU dod iespēju būt konkurentspējīgam darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Palikušas tikai labas atmiņas par pasniedzējiem un kursa biedriem. Lai RSU un tās absolventiem viss izdodas!

Kristīne Karlsone, studiju programmas Māszinības absolvente, Piejūras Slimnīcas dežūrmāsa Liepājā

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums. 
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) ,kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta) Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs ķīmijā, bioloģijā, fizikā – 2 punkti, starptautiskajās olimpiādēs ķīmijā, bioloģijā, fizikā – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātnēs, medicīnā un veselības zinātnēs – 1 punkts, starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātnēs, medicīnā un veselības zinātnēs  – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi – 0,5 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU bakalaura studiju programmā Māszinības Liepājā vai Rīgā.

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija