RSU Liepājas filiāles studiju programma "Māszinības" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 40/60
Lekciju norises vieta: Liepāja
Pilna laika studijas
1 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
12 budžeta
24 maksas
1 400,00 EUR/gadā
Studiju programma tiek īstenota RSU Liepājas filiālē.
1 gada studijas paredzētas studentiem ar iepriekš iegūtu 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un medicīnas māsas kvalifikāciju (120 KP). Studijas tiek integrētas profesionālajā bakalaura studiju programmā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

RSU Liepājas filiāle ir atjaunota un labiekārtota. Studiju procesā tiek lietotas jaunas tehnoloģijas, veselības aprūpes treniņu mulāžas un praktiski līdzekļi profesiju apguvei.

Studiju programmas praktiskās īstenošanas pamatprincips ir studentu centrēta pieeja, ko nodrošina RSU Liepājas filiāles docētāji sadarbībā ar RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedru, īstenojot akreditētu studiju programmu. Prakšu nodrošināšanā iesaistītas Kurzemes reģiona veselības aprūpes iestādes.

Studiju metodes

Studiju metodes programmas īstenošanā ir daudzpusīgas – darbs kontaktstundās (lekcijas, semināri), izmantojot aparatūru, datorus, audio un video līdzekļus, video lekcijas, arī laboratorijas darbi, individuālie darbi, mazo grupu darbi un patstāvīgas speciālās literatūras studijas. Praktiskās nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās nodarbību telpās, lai pilnveidotu vai jaunapgūtu klīniskās prasmes.

Studentiem ir pieeja studējošo portālam, bibliotēkas resursiem gan filiālē, gan mājās, lekciju materiāli pieejami e-studijās.

Studiju norises vietas

RSU Liepājas filiāle, Riņķu ielā 24/26, Liepāja

Apgūstamie studiju kursi
Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
LF_199Dzemdniecība un ginekoloģija; pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_231Pacientu aprūpe primārās veselības aprūpes līmenī (praksē, mājās)Gunta Bēta2/3
LF_235Pediatrija un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_236Pētniecības metodesGunta Bēta2/3
LF_237Prakse (Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitātē)Gunta Bēta10/15
LF_292Bakalaura darbsEva Cela8/12
LF_323Iekšķīgās slimības un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_324Ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_352Infekciju slimības un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_378Onkoloģiskās slimības un pacientu aprūpe. Sāpju aprūpeGunta Bēta2/3
LF_381Farmakoterapija ambulatorās māsas praksēGunta Bēta2/3
LF_195Bērnu psihiatrija un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_225Narkoloģija un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_247Psihoterapija psihiatrijāGunta Bēta2/3
LF_249Rehabilitācija psihiatrijāGunta Bēta2/3
LF_252Terapeitiskā saskarsmeGunta Bēta2/3
LF_389Psihiatrija un pacientu aprūpeGunta Bēta4/6
LF_390Prakse (garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitātē)Gunta Bēta10/15
LF_391Garīgo saslimšanu farmakoterapija garīgās veselības aprūpes māsas praksēGunta Bēta2/3
LF_326Prakse (internās aprūpes māsas pamatspecialitātē)Gunta Bēta10/15
LF_367Endokrinoloģija un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_368Iekšķīgo slimību farmakoterapija internās aprūpes māsas praksēGunta Bēta2/3
LF_370Kardioloģija un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_371Pacientu un darba vides drošībaGunta Bēta2/3
LF_372Neiroloģija  un pacientu aprūpe. Nefroloģija un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_374Pulmonoloģija un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_375Reimatoloģija un pacientu aprūpe. Infekciju slimības un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_376Onkoloģija, hematoloģija un pacientu aprūpeGunta Bēta2/3
LF_222Maņu orgānu saslimšanas, traumas un pacientu aprūpe. Endokrīnā ķirurģija un pacienta aprūpe  
LF_229Onkoloģija un pacienta aprūpeGunta Bēta2/3
LF_243Prakse (ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitātē)Eva Cela10/15
LF_257Vispārīgā ķirurģija un pacientu aprūpeLilija Antoņēviča2/3
LF_306Sirds ķirurģija un pacientu aprūpe. Torokālā ķirurģija un pacientu aprūpe. Asinsvadu ķirurģija un pacientu aprūpe  
LF_307Traumatoloģija, ortopēdija un pacienta aprūpe. Neiroķirurģija un pacienta aprūpe  
LF_308Sejas, žokļu ķirurģija un pacientu aprūpe. Plastiskā un rekronstruktīvā ķirurģija un pacientu aprūpe  
LF_311Abdominālā ķirurģija un pacientu aprūpe. Proktoloģija un pacientu aprūpe. Uroloģija un pacientu aprūpe. Ginekoloģija un pacientu aprūpe  
LF_566Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiemGunta Bēta2/3
LF_579Ķirurģisko saslimšanu farmakoterapija ķirurģiskās aprūpes māsas praksēGunta Bēta2/3
LF_226Neatliekamā aprūpeGunta Bēta4/6
LF_293Prakse (anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitātē)Gunta Bēta10/15
LF_304Intensīvās terapijas aprūpeGunta Bēta6/9
LF_305Anestēzijas aprūpeGunta Bēta6/9
LF_364Farmakoterapija anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas praksēGunta Bēta2/3
LF_366Anestēzijas, intensīvā un neatliekamā aprūpe pediatrijāGunta Bēta2/3
LF_373Toksikoloģija un katastrofu medicīnaGunta Bēta2/3
LF_380Neatliekamā kardioloģijaGunta Bēta2/3
LF_580Neatliekamā aprūpe pediatrijāGunta Bēta2/3
LF_291Valsts pārbaudījums 4/6
LF_569Bērnu aprūpes māsu darba organizācija bērnu aprūpēGunta Bēta4/6
LF_573Bērnu aprūpe hronisku saslimšanu gadījumāGunta Bēta2/3
LF_571Bērna attīstības un uztura pamatprincipiGunta Bēta2/3
LF_570Bērnu rehabilitācijaGunta Bēta2/3
LF_574Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniemGunta Bēta2/3
LF_572Bērnu aprūpe akūtu saslimšanu gadījumāGunta Bēta2/3
LF_575NeonatoloģijaGunta Bēta2/3
LF_576Pediatrisko saslimšanu farmakoterapijas īpatnības bērnu aprūpes māsas praksēGunta Bēta2/3
LF_577Prakse (bērnu māsas pamatspecialitātē)Gunta Bēta10/15
LF_559Operāciju māsu darba organizācija un plānošanaGunta Bēta2/3
LF_563Operatīvā aprūpe endokrīnā, maņu orgānu ķirurģijāGunta Bēta2/3
LF_561Operatīvā aprūpe abdominālajā ķirurģijāGunta Bēta2/3
LF_560Tehnoloģijas, materiāli un to pielietojums operācijās. Minimāli invazīvā ķirurģijaGunta Bēta2/3
LF_562Operatīvā aprūpe kardioķirurģijā, asinsvadu un torakālajā ķirurģijāGunta Bēta2/3
LF_565Operatīvā ķirurģija uroloģijā, ginekoloģijā un dzemdniecībāGunta Bēta2/3
LF_564Operatīvā ķirurģija neiroķirurģijā, traumatoloģijā, ortopēdijā un mikroķirurģijāGunta Bēta2/3
LF_567Farmakoterapija operāciju māsas praksēGunta Bēta2/3
LF_568Prakse (operāciju māsas pamatspecialitātē)Gunta Bēta10/15

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā sekundārās veselības aprūpes iestādēs (slimnīcās), primārās veselības aprūpes centros, ģimenes aprūpes un konsultāciju centros, privātpraksēs un doktorātos.

Absolventi

Eva-Strautina.jpg

RSU LF iegūtā profesionālā bakalaura izglītība ir devusi pieredzi un daudz jaunas zināšanas. "Tu nekad nezināsi pietiekoši, ja nezināsi vairāk, nekā tev ir vajadzīgs". (V. Bleiks)

Eva Strautiņa, Liepājas reģionālās slimnīcas Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas māsa

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms un māsas kvalifikācija
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums)
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. /1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma atzīmju izraksta kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildus punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1-3.vieta) Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs: Ķīmijā, Bioloģijā, Fizikā - 2 punkti, Starptautiskajās olimpiādēs: Ķīmijā, Bioloģijā, Fizikā – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sekojošās sekcijās: Dabaszinātnes, Medicīna un veselības zinātnes – 1 punkts, Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sekojošās sekcijas: Dabaszinātnes, Medicīna un veselības zinātnes  – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi - 0,5 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija