RSU programma "Organizāciju un menedžmenta socioloģija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
1 budžeta
20 maksas
1650 EUR/gadā

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Gūsi pamatzināšanas par sabiedrību un sociālajām attiecībām, moderno sabiedrību veidošanās, attīstība un izmaiņu tendences mūsdienās, sociālo pētījumu metodoloģija – kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes.

2. studiju gads

Studēsi sabiedrības un organizāciju pārvaldi – organizāciju un darba socioloģija, menedžmenta pamati, personāla menedžments, projektu vadība, zināšanu un prasmju veidošana sociālās statistikas analīzē, sociālo problēmu izpētē un zinātniskā darba izstrādē.

3. studiju gads

Apgūsi prasmes konkurētspējas paaugstināšanai – sociālā politika, sadarbība ar medijiem, Eiropas Savienības pamatprincipi, mārketinga pētījumi, prakse sociālo pētījumu vai menedžmenta jomā, bakalaura darba izstrāde.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_084Angļu valoda komunikācijas zinātnēValodu centrsZita Goldšmite4 / 6
KSK_097AutortiesībasKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs1 / 0
SUPK_019Bakalaura darbsSocioloģijas un psiholoģijas katedraViktorija Perepjolkina12 / 18
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SUPK_052Darba socioloģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSilva Omārova3 / 0
KSK_163Darba un cilvēktiesībasKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs6 / 0
KSK_025Diskursa analīzeKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
SUPK_119Efektīva organizācijas mērķu sasniegšanaSocioloģijas un psiholoģijas katedra3 / 4.5
SUPK_012Eiropas Savienības pamatnostādnesSocioloģijas un psiholoģijas katedraAnda Laķe3 / 0
SUPK_013Ekonomiskā socioloģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedra3 / 0
KSK_085FotogrāfijaKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle2 / 3
VC_071Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs6 / 9
KSK_102Ievads projektu vadībāKomunikācijas studiju katedraOļegs Sabeļņikovs3 / 0
SUPK_023Informācijas sabiedrības teorijasSocioloģijas un psiholoģijas katedraRitma Rungule3 / 4.5
B_005InformācijpratībaBibliotēkaDaiga Spila2 / 3
KSK_118Kino vēstureKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma1 / 1.5
PZK_020Klasiskā un mūsdienu publiskā pārvaldePolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis3 / 0
SUPK_036Kritiskās sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībāSocioloģijas un psiholoģijas katedraSigne Dobelniece3 / 4.5
SUPK_037Kursa darbsSocioloģijas un psiholoģijas katedra2 / 3
SUPK_039Kvalitatīvās pētījumu metodes ISocioloģijas un psiholoģijas katedraTaņa Lāce3 / 4.5
SUPK_040Kvalitatīvās pētījumu metodes IISocioloģijas un psiholoģijas katedraTaņa Lāce3 / 4.5
SUPK_048Mārketinga pētījumiSocioloģijas un psiholoģijas katedraAnda Laķe6 / 0
SUPK_046Matemātiskā statistika/SPSSSocioloģijas un psiholoģijas katedra3 / 0
SUPK_049Menedžmenta pamatiSocioloģijas un psiholoģijas katedra3 / 0
SUPK_051Mūsdienu sociālās teorijas ISocioloģijas un psiholoģijas katedraRitma Rungule3 / 4.5
SUPK_053Mūsdienu sociālās teorijas IISocioloģijas un psiholoģijas katedraRitma Rungule3 / 4.5
SUPK_061Organizāciju socioloģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSilva Omārova3 / 0
SUPK_065Personāla menedžmentsSocioloģijas un psiholoģijas katedra6 / 0
SUPK_073PrakseSocioloģijas un psiholoģijas katedraRitma Rungule3 / 0
SUPK_084Publiskā administrācijaSocioloģijas un psiholoģijas katedra3 / 0
SBUEK_063Risku menedžmentsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova3 / 4.5
SUPK_087Saskarsmes un sadarbības psiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova3 / 4.5
KSK_198Sociālā antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
SUPK_089Sociālā politikaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSigne Dobelniece4 / 6
SUPK_091Sociālā psiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSilva Omārova3 / 0
FK_052Sociālā statistikaFizikas katedraJevgenijs Proskurins3 / 4.5
SUPK_092Sociālā stratifikācijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraRitma Rungule3 / 4.5
SUPK_095Sociālo pētījumu metodoloģija un kvantitatīvās metodes ISocioloģijas un psiholoģijas katedraSilva Omārova3 / 0
SUPK_097Sociālo pētījumu metodoloģija un kvantitatīvās metodes IISocioloģijas un psiholoģijas katedraSilva Omārova3 / 0
KSK_064Sociālo tīklu analīzeKomunikācijas studiju katedraNormunds Kozlovs2 / 3
KSK_065Socioloģiju klasiskās teorijasKomunikācijas studiju katedraRitma Rungule3 / 4.5
VC_065Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde6 / 9
SUPK_102Uzņēmējdarbības pamatiSocioloģijas un psiholoģijas katedraLāsma Novika3 / 4.5
VC_068Vācu valodaValodu centrsInga Reinvalde6 / 9
SUPK_104Vadīšanas un konfliktu psiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova3 / 4.5
SUPK_005Vispārīgā socioloģija ISocioloģijas un psiholoģijas katedraViola Korpa3 / 4.5
SUPK_006Vispārīgā socioloģija IISocioloģijas un psiholoģijas katedraViola Korpa3 / 4.5
SUPK_008Zinātniskā darba metodoloģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSigne Dobelniece6 / 9

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējo uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, Eiropas Savienības institūcijās, Latvijas un Eiropas Savienības konsultantu uzņēmumos, mārketinga, personālvadības un menedžmenta struktūrās, sociālo pētījumu centros, nevalstiskajās organizācijās, laikrakstu redakcijās, kā arī jebkurā amatā, kurā nepieciešama sociālo problēmu izpēte, informācijas analīze, efektīvas zināšanas un iemaņas lēmumu pieņemšanā.

Absolventi

f64_20160428_rsu_portreti_068.jpg

Socioloģijas studijas piedāvā plašas iespējas augt un attīstīties dažādās profesionālajās jomās. Savulaik uzsāku studijas ar romantisku vīziju, ka strādāšu pētniecībā, izzināšu dažādas tirgus un sabiedriskās jomas, zināšu patiesību par to, kā viss pasaulē ir. Studiju laikā, piedaloties reālos pētījumos, sapratu, ka pētījumu veikšana tomēr nav mans ceļš, toties ļoti aizrāva dažādu laiku socioloģijas teoriju studijas, tas saista joprojām. Studijās gūtās zināšanas man ļoti noder manā pašreizējā darbā, strādājot par mārketinga vadītāju šajā pašā universitātē. Ir jāiepazīst dažādas sabiedrības grupas, to paradumi, valoda un sastapšanās vietas; jāmāk dibināt sakari ar sadarbības partneriem no dažādām jomām; jāseko līdzi tirgus tendencēm izglītībā gan Latvijā, gan pasaulē. Darba pieredze ļāvusi attīstīt ļoti plašu kontaktu loku un īstenot savu radošo potenciālu.

Anete Rijniece, Rīgas Stradiņa universitātes mārketinga vadītāja

elza-volante.jpg

Pateicoties RSU pasniedzēju neatlaidībai un vēlmei sniegt jaunas un pieslīpēt esošās zināšanas un prasmes, veiksmīgi attīstu savu karjeru – strādāju par latviešu zīmju valodas tulku Latvijas Nedzirdīgo savienībā. Darbā man noder iegūtās zināšanas par organizācijas darbību, par kolektīva īpatnībām, par spēju sadarboties jebkurā situācijā. Plānoju turpināt mācības maģistros. Liels paldies RSU pasniedzējiem par ieguldīto darbu!

Elza Volante, studiju programmas Organizāciju un menedžmenta socioloģija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Organizāciju un menedžmenta socioloģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un  CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta) Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādē vēsturē, latviešu valodā un literatūrā, filozofijā, ekonomikā, angļu valodā – 2 punkti, starptautiskajās olimpiādēs tajos pašos priekšmetos, kādi noteikti LR mācību priekšmetu olimpiādēm – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts, starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi – 0,5 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija