RSU studiju programma "Psiholoģija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Psiholoģija
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
1 budžeta
25 maksas
1 760,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus un ievadu psiholoģijas teorijā – vispārīgo, attīstības un sociālo psiholoģiju, psihologa profesionālo darbību un ētiku, ievadu socioloģijā, filozofijas pamatus, psihes bioloģiskos pamatus, sociālo prasmju treniņu, loģiku u. c. Apgūsi izvēlētu svešvalodu.

2. studiju gads

Studēsi psiholoģiskās pētniecības, izpētes un nozares teorētiskos kursus – personības, eksperimentālo, diferenciālo un kognitīvo psiholoģiju, psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes. Veiksi pētījumu psiholoģijā, apgūsi izvēlētu svešvalodu.

3. studiju gads

Apgūsi profesionālās darbības, veselības aprūpes un psiholoģijas nozaru kursus – psihiatrijas un narkoloģijas pamatus, neiropsiholoģiju, veselības, pedagoģisko, grupu un organizāciju psiholoģiju, biogrāfiskās metodes, psihosomatisko medicīnu u. c. Iziesi psiholoģiskās izpētes praksi.

4. studiju gads

Mācīsies psihologa prakses un blakusnozaru kursus – profesionālās darbības tiesiskos pamatus, projektu vadību, psihoterapijas virzienus, psiholoģisko stratēģiju izstrādi, mākslas terapiju, konsultēšanas praksi un izstrādāsi bakalaura darbu studiju noslēgumā.

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Drīzumā pamatstudiju programmu Psiholoģija varēs apgūt arī RSU Liepājas filiālē. Plašāka informācija par studiju sākšanu šajā studiju programmā iegūstama, zvanot 63442119 vai 26521460.
Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_043Angļu valoda psiholoģijāValodu centrsZita Goldšmite4 / 6
KSK_086Arhitektūra un pilsētu sabiedrībaKomunikācijas studiju katedra2 / 3
VPUPK_003Attīstības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale4 / 6
KSK_108Autortiesības un intelektuālais īpašumsKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
SUPK_019Bakalaura darbsSocioloģijas un psiholoģijas katedraViktorija Perepjolkina12 / 18
BUMK_055Bioloģija un ģenētika Bioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgrita Puzuka2 / 3
REK_178Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspektiRehabilitācijas katedraDaina Šmite4 / 6
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SUPK_074Diferenciālā psiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedra2 / 3
LUSDK_035FilozofijaLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka1 / 1.5
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
SUPK_129Ģimenes psiholoģija un ģimenes konsultēšanas pamatiSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova4 / 6
VPUPK_024Grupu konsultēšana un psihoterapijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale2 / 3
SUPK_017Grupu un organizāciju izpēte un konsultēšana praksēSocioloģijas un psiholoģijas katedraKristīne Mārtinsone4 / 0
SUPK_128Ievads juridiskajā psiholoģijāSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
VPUPK_028Ievads mākslu terapijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Vende-Kotova2 / 3
VPUPK_222Ievads projektu vadīšanāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
MDAK_140Ievads psihosomatikāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
SUPK_021Ievads socioloģijāSocioloģijas un psiholoģijas katedraViola Korpa2 / 3
SUPK_022Ievads vides psiholoģijāSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
B_010InformācijpratībaBibliotēkaDaiga Spila2 / 3
SUPK_125Izziņas procesu izpēteSocioloģijas un psiholoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
SUPK_027Izziņas procesu izpēte praksēSocioloģijas un psiholoģijas katedraViktorija Perepjolkina4 / 6
VPUPK_043Klīniskā psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_045Kognitīvā psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraErvīns Čukurs2 / 3
SUPK_034Konfliktu menedžmentsSocioloģijas un psiholoģijas katedraSilva Omārova2 / 3
VC_099Krievu valodaValodu centrsSvetlana Muhejeva4 / 6
SUPK_037Kursa darbsSocioloģijas un psiholoģijas katedra2 / 3
SUPK_110Kvalifikācijas eksāmensVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAnda Upmale2 / 3
JF_089LoģikaJuridiskā fakultāteVilis Daberts2 / 0
VPUPK_079NeiropsiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere2 / 3
SUPK_060Novērošanas prakseSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
VPUPK_087Organizāciju psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraErvīns Čukurs2 / 3
SUPK_124PatopsiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedra2 / 3
SUPK_064Pedagoģiskā psiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
SUPK_126Personības izpēteSocioloģijas un psiholoģijas katedraViktorija Perepjolkina2 / 3
SUPK_066Personības izpēte praksēSocioloģijas un psiholoģijas katedraViktorija Perepjolkina4 / 6
SUPK_067Personības psiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
VPUPK_253Pētījums psiholoģijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Ļubenko4 / 6
VPUPK_100Pētījums psiholoģijā praksēVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Mārtinsone2 / 3
SL_023Pētījumu datu apstrādeStatistikas mācību laboratorijaSilva Seņkāne2 / 3
MDAK_253Pirmā palīdzībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraAnna Ribakova2 / 3
PUNK_008Psihiatrijas un narkoloģijas pamatiPsihiatrijas un narkoloģijas katedraJeļena Vrubļevska4 / 6
SUPK_109PsihofizioloģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
VPUPK_111Psihologa profesionālā darbība un ētika IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_112Psihologa profesionālā darbība un ētika IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
KSK_191Psihologa profesionālās darbības tiesiskie aspektiKomunikācijas studiju katedra2 / 3
SUPK_077Psiholoģijas vēstureSocioloģijas un psiholoģijas katedra2 / 3
VPUPK_118Psiholoģiskā konsultēšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova4 / 6
SUPK_078Psiholoģiskā konsultēšana (individuāli un sistēmiskā pieeja)Socioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
SUPK_079Psiholoģiskā konsultēšana praksēSocioloģijas un psiholoģijas katedraJeļena Koļesņikova6 / 9
SUPK_111Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksēSocioloģijas un psiholoģijas katedraAnda Upmale4 / 6
SUPK_082PsihometrikaSocioloģijas un psiholoģijas katedraViktorija Perepjolkina2 / 3
SUPK_083Psihoterapijas virzieniSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
SBUEK_059Reklāmas psiholoģijas pamatiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
KSK_059SemiotikaKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks1 / 1.5
SUPK_091Sociālā psiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSilva Omārova3 / 0
SUPK_098Sociālo prasmju treniņšSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
SUPK_117Starpkultūru psiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraKristīne Mārtinsone2 / 3
SL_022Statistiskās datu apstrādes metodes psiholoģijāStatistikas mācību laboratorijaSilva Seņkāne4 / 6
SUPK_101Stresa menedžmentsSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
SUPK_102Uzņēmējdarbības pamatiSocioloģijas un psiholoģijas katedraLāsma Novika3 / 4.5
VC_070Vācu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
REK_027Veselības aprūpe un rehabilitācijaRehabilitācijas katedraIlla Mihejeva2 / 3
VPUPK_137Veselības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_143Vispārīgā psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraErvīns Čukurs4 / 6
SUPK_004Vispārīgā psiholoģija IISocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi savā profesijā strādā par psihologa asistentiem valsts un pašvaldības iestādēs – skolās, bērnudārzos, sociālajos dienestos, policijā, medicīnas iestādēs, narkoloģijas centros u. c., kā arī privātajos uzņēmumos. Absolventiem ir iespēja strādāt krīzes telefonu līnijās un piedalīties psiholoģiskajos projektos.

Absolventi

anete-hofmane.jpg

Izvēlējos studēt Rīgas Stradiņa universitātē, jo esmu droša par RSU izglītības kvalitāti. Psiholoģijas studiju programma sniedz spēcīgus pamatus teorētiskajā, praktiskajā psiholoģiskās konsultēšanas, izvērtēšanas un arī pētniecības jomā – to, kas bieži vien trūkst cituviet. Ar pasniedzējiem ir viegli sadarboties un, lai arī prasības ir stingras, atsaucība ir garantēta tiem, kas ir ieinteresēti.

Anete Hofmane, studiju programmas Psiholoģija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • CE sertifikāts latviešu valodā,
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • Sekmju izrakstā jābūt matemātikas ieskaites atzīmei (ne mazākai par 4 ballēm).
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. /1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Psiholoģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un  CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildus punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1-3.vieta) Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādē: Vēsturē, Latviešu valodā un literatūrā, Filozofijā, Ekonomikā, Angļu valodā - 2 punkti, Starptautiskās olimpiādes tajos pašos priekšmetos, kādi noteikti LR mācību priekšmetu olimpiādēm – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi Sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts, Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi Sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi - 0,5 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija