Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
Vietu skaits:
2 budžeta
18 maksas
1 850,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek studentiem draudzīgā, ērtā un modernā vidē, kā arī šīs studijas tiek īstenotas dažādos veidos – lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības. Tiek veicināts studentu patstāvīgais darbs, kā arī iespējas sevi pierādīt un apliecināt dažādos ar starta uzņēmējdarbību saistītos pasākumos gan universitātē, gan ārpus tās (prezentācijas, konferences u. tml.). Ir padomāts, lai uz vietas universitātē varētu ērti gan individuāli, gan grupās pildīt un risināt dažādus universitātē uzdotos uzdevumus. Pieejama ar pieeju jaunākajām biznesa un ekonomikas periodikām no visas pasaules (bez maksas).

Studiju laikā ir jāiziet prakse, kas tiek realizēta ārpus universitātes ciešā saskarsmē ar dažādu nozaru pārstāvošām institūcijām un, jo īpaši, ar dažādiem starta uzņēmumiem. Tiek arī uzklausīts to viedoklis par studiju programmas pilnveidošanu, lai sasniegtu augstākos profesionālos standartus un ieguvēji būtu visas iesaistītās puses. Darba devēji arī iekļaujas studiju programmas kvalitātes padomē, kā arī studiju noslēgumu pārbaudījumos.

Atsevišķi studiju kursi tiek pasniegti angļu valodā.
1. studiju gads

Gūsi zināšanas par ekonomikas pamatiem un nostiprināsi izpratni par finansēm. Tavas zināšanas par veiksmīgu biznesa plāna izstrādi, tā nozīmi, nepieciešamību un kā ar to palīdzību piesaistīt pirmās investīcijas tev tiks stāstītas kursā “Praktiskā uzņēmējdarbība”. Ir padomāts par svešvalodām, kas būs nepieciešamas gan tālākajiem kursiem, gan arī veiksmīgai komunikācijai ar savu uzņēmumu sadarbības partneriem ārvalstīs. Apgūsi arī ar biznesa komunikāciju un ētiku. Gada noslēgumā būs jāveido studiju darbs.

2. studiju gads

Dažādi biznesa modeļi, to testēšana un realizācija jau veiksmīgi strādājošos biznesos- šīs zināšanas ļaus tev izprast katra modeļa priekšrocības un trūkumus, lai nākotnē tos veiksmīgi realizētu savos uzņēmumos. Izpratīsi starta uzņēmējdarbības tirgvedību, kā arī izaicināsi savu radošumu speciāli tam paredzētā kursā, kas ir būtiski mūsdienu starta uzņēmumos. Plašāk iepazīsi mārketingu un tā pamata darbības mehānismus, bez kuriem pat jau pastāvošiem produktiem grūti tikt pamanītiem. Vairāki priekšmeti tiks pasniegti angļu valodā un studijas notiks kopā ar ERASMUS+ apmaiņas studentiem, kas nodrošinās Tev starptautisku mācību vidi.

Šajā gadā ir jāiziet prakse, gūstot pieredzi un praktiskas iemaņas, pārbaudīt savas spējas Latvijas starta uzņēmumos, kā arī citos uzņēmumos un valsts iestādēs, ja to vēlēsies.

3. studiju gads

Paplašināsim zināšanas un redzesloku, iepazīstot biznesu un tā iespējas Eiropā, kas ir viens no svarīgākajiem tirgiem jaunajiem Latvijas starta uzņēmumiem. Apgūsim kvalitatīvas vadības metodes, kas nepieciešamas ikvienam veiksmīgam vadītājam, kā arī pārmaiņu vadību, jo ikviens bizness var nonākt tādā attīstības posmā vai ārējo apskātļu ietekmē, kas pieprasa radikālas izmaiņas un stratēģijas maiņu.

Programmas noslēgumā ir jāizstrādā un jāaizstāv savs bakalaura darbs.

Studiju metodes

Mācību process notiek, miksējot teorētiskās zināšanas ar praktiskajām modernās, interaktīvās studiju formās un metodēs. Papildus obligātajiem priekšmetiem, Tev būs pieejami izvēles kursi, kas ļaus papildināt profesionālo sagatavotību, apgūt vai nostiprināt valodas vai citas tev nepieciešamās zināšanas un prasmes. Varēsi apmeklēt seminārus, vieslekcijas un atvērtās lekcijas, kur uzstājas savas jomas, t. sk. arī starta uzņēmējdarbības atzītākie profesionāļi, daloties ar savu pieredzi.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_047Angļu valoda ekonomikā un uzņēmējdarbībāValodu centrsTatjana Zakutajeva6 / 9
REUBK_002Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraInna Dovladbekova18 / 27
REUBK_028Bakalaura darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārsReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
REUBK_039Biznesa komunikācija un ētikaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
REUBK_156Biznesa modeļa dizainsReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis3 / 4.5
REUBK_059Biznesa plāna izstrādes metodikaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
PZK_121Civilā aizsardzībaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis2 / 3
REUBK_154Darba resursu menedžments starptautiskajā biznesāReģionālās ekonomikas un biznesa katedraInna Dovladbekova2 / 3
REUBK_031Ekonomisko pētījumu metodoloģijaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
REUBK_033Finanšu pamatiReģionālās ekonomikas un biznesa katedraAnželika Berķe-Berga3 / 4.5
VC_023Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
REUBK_036Grāmatvedības pamatiReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
REUBK_038Ievads tiesību teorijāReģionālās ekonomikas un biznesa katedraMarta Ābula3 / 4.5
VC_024Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča9 / 13.5
REUBK_047Kvalitātes vadīšanas metodesReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis3 / 4.5
REUBK_169Lietotājsaskarnes dizainsReģionālās ekonomikas un biznesa katedraKristaps Zaļais3 / 4.5
REUBK_057Makroekonomikas teorijaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraInna Dovladbekova3 / 4.5
REUBK_060MatemātikaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraEvija Liepa2 / 3
REUBK_067Mikroekonomikas teorijaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraInna Dovladbekova3 / 4.5
REUBK_068Organizāciju teorija un vadībaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina2 / 3
REUBK_071Pārmaiņu vadībaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIeva Kalve3 / 4.5
REUBK_157Patērētāju atklāšanas tirgus un iespējasReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis3 / 4.5
REUBK_074PrakseReģionālās ekonomikas un biznesa katedraMarta Ābula20 / 0
REUBK_055Praktiskā uzņēmējdarbībaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis6 / 9
REUBK_149Radošums un inovācijaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis3 / 4.5
REUBK_079Reklāmas psiholoģiskie un ētiskie aspektiReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
VC_017Spāņu valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
REUBK_172Starptautiskais mārketingsReģionālās ekonomikas un biznesa katedraKristīne Blumfelde-Rutka3 / 4.5
REUBK_155Starta uzņēmējdarbības tirgvedība Reģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis3 / 4.5
REUBK_167Starta uzņēmuma finansesReģionālās ekonomikas un biznesa katedraKristaps Zaļais3 / 4.5
REUBK_168Starta uzņēmumu patenttiesībasReģionālās ekonomikas un biznesa katedraKristaps Zaļais3 / 4.5
REUBK_109StatistikaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraEvija Liepa3 / 4.5
SUPK_101Stresa menedžmentsSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
REUBK_112Studiju darbsReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis4 / 6
REUBK_010Uzņēmuma stratēģija un politikaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
VC_022Vācu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča9 / 13.5
REUBK_016Vadības psiholoģijaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis3 / 4.5

Darba iespējas pēc studijām

Absolventiem ir darba iespējas dažādās jomās saistība ar ekonomiku un vadību, kā arī 

iespēja veidot pašiem savus starta uzņēmumus dažādās nozarēs.

Mūsu studenti ir pieprasīti jau esošajos jaunuzņēmumos:

Un arī  valsts pārvaldē, kur ir cieša saistība ar uzņēmējdarbības attīstību, un investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijās:

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Starta uzņēmējdarbības vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija