Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds veselības vadībā un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija "Uzņēmumu un iestāžu vadītājs"
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi
Pk.
15.00–20.00
S.
9.00–18.00
Vietu skaits:
8 budžeta
32 maksas
2500 EUR/gadā
1,5 gada studiju programma paredzēta studentiem ar iepriekšēju izglītību ekonomikā, biznesa vadībā vai vadībzinībās, kā arī uzņēmuma vadītāja profesionālo kvalifikāciju un / vai pieredzi vadītāja amatā.

Programmas mērķis ir augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana veselības nozares politikas izstrādei un analīzei – valsts un privāto iestāžu vadītāji, speciālisti stratēģiskajā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu pielietošanā, kā arī veselības sistēmas procesu veidošanā.

Šī ir vienīgā šāda veida programma Latvijā un Baltijas valstīs, kas veidota, balstoties uz jaunākajām atziņām un pieejām veselības aprūpes un vadībzinību jomā un orientēta un teorētisko atziņu praktisku pielietojumu.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas galvenokārt notiek darba grupās, kā arī paredzot lielu daļu laika individuālām studijām saskaņā ar docētāju norādēm un ieteikumiem, kas ir visu studiju kursu būtiska daļa. Studiju kursu apguve prasa intensīvu literatūras apguvi un praktisku darbu izstrādi, kā arī aktīvu un analītisku dalību diskusijās. Studiju programmas īstenošanai tiek pielietoti mūsdienīgi materiāltehniskie līdzekļi – jaunākās tehnoloģijas – IT iekārtas, datorprogrammas, audio un videoiekārtas, interaktīvās tāfeles, bibliotēka ar plašām zinātniski pētnieciskām datu bāzēm no visas pasaules. Izveidota arī patstāvīga sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Greifsvaldes Universitāti Vācijā.

1. studiju gads

Studēsi sabiedrības veselību, vadībzinības veselības aprūpē un citus ievadkursus specialitātē. Apgūsi veselības ekonomiku un veselības vadības juridiskos aspektus, finanšu vadību un līderību veselības aprūpē, veselības organizāciju sniegumu vadību un veselības tehnoloģiju novērtēšanu.

2. studiju gads

Studēsi veselības vadības mārketingu un projektu vadību, iziesi profesionālo praksi kādā vadošā uzņēmumā veselības jomā. Prakses mērķis būs apvienot zināšanas un prasmes, kas iegūtas studiju programmas kursu ietvaros ar reālo situāciju uzņēmumos un organizācijās, realizējot konkrētu prakses projektu. Prakses ilgums ir sešas nedēļas. Programmas noslēgumā ir jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs, kas saistīts ar veselības jomas institūciju darbības virzieniem, apvienojot akadēmisku un praktisku pētījumu.

Pretendentiem, kuriem nav priekšzināšanu ekonomikas pamatos, papildus būs jānoklausās ievadkurss: Ekonomikas pamati (tikai pretendentiem, ar neprofilējošo pamatizglītību), kuru realizē RISEBA tālmācības kursa veidā. Par iespējām pieteikties ievadkursam tev jāinteresējas RISEBA Informācijas centrā, e-pasts: risebaatriseba[pnkts]lv

Studiju metodes

Iegūsi padziļinātas teorētiskās zināšanas veselības ekonomikā un vadības zinībās, kā arī spēsi rast risinājumus šo zināšanu pielietojumam veselības jomā. Gūsi zināšanas un prasmes veiksmīgai organizācijas vai uzņēmuma operacionālajai un cilvēkresursu vadībai. Spēsi izprast izaicinājumus un iespējas veselības politikas veidošanas jomā, lai atstātu pozitīvu ietekmi uz pacientiem un viņiem pieejamo pakalpojumu nodrošinājumu. Iegūsi līderim būtiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu un organizāciju vadībā veselības jomā, tai skaitā pārmaiņu procesu un projektu vadīšanā. Attīstīsi iemaņas un prasmes pētījumiem nepieciešamo kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguvē, apstrādē un analīzē un gatavība praktiskam darbam ar attīstības, pētniecības un pārmaiņu projektiem veselības aprūpes jomā Latvijā un arī starptautiskā vidē.

Studiju ietvaros ir paredzētas lekcijas, praktiskas nodarbības, grupu uzdevumi, gadījumu analīze, interaktīvas diskusijas, individuālo darbu izstrāde un veselības jomu pārstāvošu vieslektoru lekcijas. Teorijas un modeļi tiek apgūti un mācīti, tos praktiski izmantojot veselības vadības jautājumos - projektos, piemēros un veselības ekonomikas, organizāciju un uzņēmumu vadības, globālu veselības problēmu analīzē.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
RISEBA_006Biznesa stratēģija un vadībaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane3 / 4.5
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
RISEBA_021Efektīva vadītāja prasmju attīstībaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane1 / 1.5
RISEBA_025Ētika, korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja Veselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane1 / 1.5
VVDG_008Farmācijas politika un vadībaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
VVDG_013Informācijas vadība veselības sistēmāsVeselības vadības docētāju grupaIeva Bikava2 / 3
RISEBA_010Līderība un pārmaiņu vadībaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
VVDG_021Maģistra darba priekšaizstāvēšanaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
VVDG_022Maģistra darbsVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane18 / 27
VVDG_015Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšanaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
RISEBA_024Pētnieciskā darba metodoloģijaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
VVDG_014PrakseVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane6 / 9
VVDG_026PrakseVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane20 / 30
RISEBA_023Projektu vadībaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
SVUEK_088Sabiedrības veselība un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Gobiņa2 / 3
RISEBA_015Stratēģiskā cilvēku resursu vadībaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
RISEBA_018Uzņēmumu finanšu pārvaldībaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane3 / 4.5
VVDG_004Veselības ekonomikaVeselības vadības docētāju grupaAlina Dūdele3 / 6
RISEBA_009Veselības komunikācija un mārketingsVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
VVDG_006Veselības sistēmu uzbūveVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
VVDG_010Veselības tehnoloģiju novērtēšanaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
VVDG_024Veselības vadības juridiskie aspektiVeselības vadības docētāju grupaRaimonds Osis 2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Programmas absolveni strādā veselības aprūpes iestādēs, veselības aprūpes pārvaldes iestādēs, veselības apdrošināšanas iestādēs un pašvaldībās.

Liene Dambiņa: izvēlei studēt veselības vadību jābūt mērķtiecīgai

Pulkvežleitnants Normunds Vaivads: maģistra programma "Veselības vadība" ir kā apslēpts dimants

Absolventi

Elina-Tolmacova.jpg

Guvu vispārēju priekšstatu par veselības aprūpes sistēmām, darbības principiem. Studiju un kursa darbi lika iedziļināties dažādos veselības vadības aspektos. Labāk sapratu, cik plaša un daudzpusīga ir šī joma. Mana ikdiena ir cieši saistīta ar pašvaldības lomu veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā. Studijas noteikti ir devušas plašāku redzesloku un teorētisko bāzi. Viens no lielākajiem ieguvumiem ir arī studiju biedri un iegūtie kontakti. Mēs pārstāvējām dažādas profesionālās jomas un iestādes, bet tomēr visus apvienoja veselības vadība.

Elīna Tolmačova, Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja

Teymur-Musayev.jpg

Laiks pievienoties veselības aprūpes nozarei! No divdesmit profesijām, kurās turpmākajos gados ir paredzēta visstraujākā izaugsme, desmit ir saistītas ar veselības aprūpes nozari. Turklāt paredzams, ka nepieciešamība pēc profesionāļiem veselības aprūpes jomā augs straujāk nekā pasaules iedzīvotāju skaits, ņemot vērā gados vecāku cilvēku īpatsvaru un dzīves ilguma pieaugšanu, pateicoties tehnoloģiskajai attīstībai. Šis ir lielisks laiks veselības nozares vadības līmeņa profesionāļiem! Nepieciešamība pēc kvalificēta augstākā līmeņa medicīnas personāla ir augsta, un gadījumā, ja jūs jau ieņemat vadošu pozīciju kādā veselības aprūpes nozares uzņēmumā un vēlaties uzlabot savas zināšanas un profesionālās iemaņas, Veselības vadība ir jūsu studiju programma. Profesionalitāte, draudzīga vide, apvienojot RISEBA un RSU iespējas un pilsētas pievilcību, padarīs katru šeit pavadīto minūti neaizmirstamu un produktīvu.

Teimurs Musajevs no Dobromed Baku slimnīcas

Elina-Tolmacova.jpg

Veselības nozarei pieejamais finansējums ir ļoti ierobežots, tāpēc, strādājot Bērnu slimnīcas fondā, ļoti rūpīgi plānojam, lai valsts un privātais resurss tiktu pārvaldīts pēc iespējas efektīvāk. Studijas Veselības vadības programmā uzskatīju par iespēju papildināt savas zināšanas veselības ekonomikā un citās jomās, kas saistītas ar veselības vadību. Rezultātā ieguvu ne tikai vērtīgas zināšanas, bet arī jaunus domubiedrus, jo studēju kopā ar pieredzējušiem speciālistiem, kuri pārstāv dažādas veselības organizācijas.

Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība (bakalaura, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai maģistra grāds) ekonomikā, biznesa vadībā vai vadībzinībās un uzņēmuma vadītāja profesionālā kvalifikācija vai pieredze vadītāja amatā
 • Motivācijas vēstule
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Publikācijas (ja tādas ir) 
 • Apliecinājumi (ja tādi ir) par dalību kursos, semināros, konferencēs un kongresos
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums un, ja ir, maģistra diploms un diploma pielikums 
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Motivācijas vēstule
 • Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos konferencēs un kongresos (ja tādas ir)
 • Publikāciju (ja tādas ir) kopijas
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem pēc šādu kritēriju kopsummas:
1) iepriekšējā darba pieredze veselības vadības jomā;
2) diploma vidējā svērtā atzīme;
3) motivācijas vēstule;
4) papildu izglītība, zinātniskā darbība, publikācijas.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Medicīna

Vadībzinātne

Socioloģija

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija