Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais maģistra grāds veselības vadībā un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija "Uzņēmumu un iestāžu vadītājs"
Valoda: Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
1,5 gadi
Pk.
15.00–20.00
S.
9.00–18.00
Vietu skaits:
14 maksas

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija