Skip to main content

Nora Jansone-Rtinika.jpg

Mūžmācīšanās ir nebeidzams ceļš… izzinošs pasaules un pašredzējums, profesionālās meistarības kaldināšana, kas paver neizsīkstošu iedvesmas avotu augt individuāli un partnerībā.

Assoc. Prof. Nora Jansone-Ratinika, PIC direktore

Aktuālās tematiskās mācības

Novembris

23

Ceturtdiena

"Sectra disekcijas galds: resurss modernam, jēgpilnam studiju procesam

Tematisko ciklu vadīs Medicīnas izglītības tehnoloģiju centa klīnisko simulāciju speciāliste Meldra Pickaine. Trīs praktiskās nodarbībās būs iespēja iepazīties ar Sectra disekcijas galda piedāvātajām iespējām cilvēka anatomijas un fizioloģijas apguvē. 3D disekcijas galds nodrošina iespēju izvērtēt reālo cilvēka ķermeni dažādos griezumos virtuālā atveidojumā.

Norises laiks: katru ceturtdienu no 23.11.2017. – 07.12.2017.

Janvāris

9

Otrdiena

"Pētniecības metodoloģija un datu statistiskā apstrāde"

Tematisko ciklu vadīs Komunikācijas fakultātes dekāne Taņa Lāce un asoc. prof. Ritma Rungule. Sešās nodarbībās būs iespēja iepazīties ar kvalitatīvo pētniecības pieeju un metodēm.

Norises laiks: katru otrdienu no 09.01.2018. - 13.02.2018.

Centra darbības virzieni

Tematiskie cikli

Cheklist.png

Esam atvērti!PIC organizē dažādas izglītības aktivitātes: tematiskos ciklus, seminārus, vieslekcijas, konferences un diskusijas, kas bez maksas pieejamas ikvienam Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) saimes loceklim. Ticam, ka nepārtraukta mācīšanās ir ceļš uz panākumiem.

Atbalsts mācībspēkiem

Grāmata.PNG

Esam atbalstoši!PIC sniedz mācībspēkiem konsultācijas par mācīšanas un mācīšanās metožu, kā arī studējošo zināšanu, prasmju un kompetences novērtēšanas metožu lietošanu. Mēs palīdzam mācībspēkiem uzbūvēt interesantus kursus, kur, izmantojot atbilstošas metodes, studējošie sasniedz labākus studiju rezultātus.

Inovācijas izglītībā

Kompass.PNG

Esam moderni!PIC apzina jaunas mācīšanās iespējas: platformas, sistēmas, lietotnes, jaunus mācīšanās veidus un metodes, lai studējošie pēc iespējas labāk spētu apgūt mācību vielu un būtu gatavāki reāliem izaicinājumiem pēc studiju pabeigšanas.

Pētniecība un analīze

Jautājums.PNG

Esam vērīgi!PIC veic pētījumus savas jomas ietvaros, kā arī analizē veido pārskatus par esošo situāciju RSU. Tas palīdz apzināt un izprast esošās tendences un vajadzības, tādā veidā mērķtiecīgāk plānot turpmākās centra aktivitātes.

Sadarbība un mācīšanās

Cilvēki.PNG

Esam draudzīgi!PIC sadarbojas ar citām iestādēm un augstskolām gan Latvijā, gan ārvalstīs, veidojam un iesaistāmies kopīgos projektos. PIC pasākumos aicinām piedalīties ārvalstu speciālistus. Arī paši daudz mācāmies: apmeklējam nozares konferences, pasākumus, piedalāmies diskusijās un sekojam līdzi jaunākajiem atklājumiem.

Noderīgi resursi

Augstākās izglītības politika Latvijā

 • Augstskolu likums
 • IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
 • AIC - Akadēmiskās informācijas centrs
 • VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra

Augstākās izglītības politika Eiropā

 • EHEA - Informācija par Eiropas augstākās izglītības telpas aktualitātēm
 • ESG - Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā
 • ECTS - Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma
 • Opening up Education - A Support Framework for Higher Education Institutions

Materiāli par mācīšanas un studiju rezultātu novērtēšanas metodēm

Digitālie rīki un lietotnes

Tiešsaistes kursi

 • EdX - Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm
 • Coursera - Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm
 • FutureLearn - Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm
 • Udemy - Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši dažādi speciālisti 
 • OpenMinded - Tiešsaistes lekcijas, ko sagatavojuši dažādi speciālisti 

Kontakti