Pārlekt uz galveno saturu

Jauno diplomātu un politologu akadēmija

Sagatavošanas kursi Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmās Politika un politiskā komunikācija un Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas.

Norises laiks

no 2020. gada 8. februāra līdz 4. aprīlim sestdienās no 10.00 līdz 15.00

Maksa (EUR)

120,00

Nodarbību plāns

Jauno diplomātu un politologu akadēmijas dalībnieks ar labāko vērtējumu noslēgumā saņem studiju maksas atlaidi 100 % apmērā pirmajā semestrī Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmās Politika un politiskā komunikācija un Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas.

Pieteikšanās sagatavošanās kursiemNoslēguma pārbaudes darbs notiks aprīlī. Tas tiks ieskaitīts arī kā iestājpārbaudījums, ja dalībnieks iesniegs dokumentus vasaras uzņemšanas laikā. Tādējādi, sekmīgi pabeidzot Jauno diplomātu un politologu akadēmiju, dalībnieks iegūs garantētu vietu kādā no šīm programmām.

Noslēguma pārbaudījuma (iestājpārbaudījuma) sekmīga nokārtošana neatbrīvo vidusskolēnu no centralizēto eksāmenu un citu vidusskolas absolvēšanas pārbaudījumu kārtošanas.

Maksa par kursiem un maksāšanas kārtība

Par dalību kursos tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Par kursiem jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu līdz kursu sākuma datumam.

Ja rēķins netiek samaksāts norādītajā termiņā, pieteikums uz kursiem tiek anulēts. Grupā ieskaita tikai pēc tam, kad ir samaksāta kursu dalības maksa.

Jana Kurpisa.jpg

Kursi ir jo īpaši tā vērti, ja apgūtās tēmas interesē un zini, ka līdzekļi un laiks būs ieguldīts Eiropas līmeņa izglītībā. Turklāt pat tad, ja pēc kursiem nemēģini stāties RSU, iegūtās zināšanas noder eksāmenos un dzīvē, jo ne vienmēr var zināt, kāds dzīves pavērsiens tevi sagaida.

Jana Kurpiša, programma Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas