Pārlekt uz galveno saturu

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta (TPK) darbības mērķis ir sistemātiski apzināt RSU zinātnisko struktūrvienību pētniecības kompetenci, veicināt zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes un pētniecības rezultātu komercializāciju.

Mūsdienas arvien nozīmīgāk ir veicināt sadarbības prakses veidošanos starp zinātniekiem un komersantiem kopīgu izstrādņu attīstīšanai, tādēļ Rīgas Stradiņa universitātē 2008. gada septembrī ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu darbību sāka TPK.

TPK zinātniekiem nodrošina šādas aktivitātes:

  • konsultācijas zinātnisko izstrādņu intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumos;
  • intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrācijas organizēšana uz RSU vārda, saistīto izdevumu segšana;
  • informatīvo un sadarbības veicināšanas pasākumu organizēšana;
  • starptautisko izstāžu un forumu apmeklējumu organizēšana zinātniekiem, saistīto izdevumu segšana.

TPK komersantiem un citām institūcijām organizē:

  • konsultāciju sniegšanu par sadarbības iespējām ar RSU zinātniskajām struktūrvienībām;
  • zinātnieku sadarbību ar komersantu jaunu produktu, tehnoloģiju izstrādē;
  • pasūtījuma pētījuma veikšanu;
  • tehnoloģiskās konsultācijas, ekspertu pakalpojumus u.c.

projekts_eit_hive.jpg

 

Korespondences adrese