Pārlekt uz galveno saturu

Transplantoloģijas zinātniskās laboratorijas pirmsākumi saistās ar 1972. gadu, kad Rīgas Medicīnas institūta Centrālās zinātniskās pētniecības laboratorijā nodibināja Nieres pārstādīšanas nodaļu, ko vadīja Josifs Jarmolinskis.

J. Jarmolinska vadībā 1973. gada 15. aprīlī Paula Stradiņa Republikāniskās slimnīcas 2. nodaļā (tagad – Latvijas Transplantācijas centrā) veica pirmo nieres transplantācijas operāciju Latvijā.

RSU Transplantoloģijas zinātniskā laboratorijā tiek veikts intensīvs pētnieciskais darbs. Tiek pētītas tādas svarīgas problēmas kā:

  • transplantācija no dzīviem donoriem augstas sensibilizācijas un ABO nesaderības gadījumos
  • orgānu ziedošana no suboptimāliem donoriem un donoriem pēc kardiocirkulatorās nāves
  • iespējas samazināt un prognozēt pēctransplantācijas komplikācijas un citas aktuālās tēmas medicīnas zinātnē.

Projekti

  • EU Health Programme 2008–2013. Coordinating a European initiative among national organizations for organ transplantation (COORENOR). Iniciatīva orgānu transplantācijas nacionālo organizāciju sadarbības veicināšanai Eiropā. Darbības laiks- 2008.–2013. Rezultāti tika izmantoti jauno ES direktīvu izstrādē transplantoloģijā.
  • EU Health Programme 2008–2013. Mutual Organ Donation and transplantation Exchanges: Improving and developing cadaveric organ donation and transplantation programs (MODE). Pieredzes apmaiņa orgānu donoru un transplantācijas jomā: orgānu donoru un transplantācijas programmas attīstība un uzlabošana Darbības laiks – 2008.–2013. Rezultāti tika izmantoti jauno ES direktīvu izstrāde transplantoloģijā.
  • Novartis Pharma AG. A 24 months, multi-center, open-label, randomized, controlled trial to investigate efficacy, safety and evolution of cardiovascular parameters in de novo renal transplant recipients after early calcineurin inhibitor to everolimus conversion. Darbības laiks 2011.–2013. Rezultāts: Everolimus ieviešana transplantoloģijas nozarē.