Pārlekt uz galveno saturu
Pieteikšanās līdz
Vietu skaits
1

Prasības

 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Spēkā esošs Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss
 • Ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā profesora vai docenta, vai tam pielīdzināmā amatā
 • Atbilstība vismaz trim 04.09.2001. MK noteikumos Nr. 391 noteiktajiem zinātniskās kvalifikācijas kritērijiem, t.sk. ir autors vismaz trim zinātnes nozarei atbilstošām zinātniskām publikācijām
 • Atbilstība vismaz pieciem 04.09.2001. MK noteikumos Nr. 391 noteiktajiem pedagoģiskās kvalifikācijas kritērijiem, t.sk. obligāta prasība (izņemot gadījumus, kad persona līdz šim nav bijusi ievēlēta asociētā profesora vai profesora amatā) - ir bijis vai šobrīd ir vadītājs vismaz vienam doktorantam, kas studē doktorantūras programmā
 • Atbilstība vismaz vienam 04.09.2001. MK noteikumos Nr. 391 noteiktajam organizatoriskās kompetences kritērijam
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes

Pienākumi

 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt pētniecības darbu doktora un maģistra grāda iegūšanai
 • Nodrošināt un vadīt studiju darbu
 • Piedalīties studiju programmu sagatavošanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi