Pārlekt uz galveno saturu
Struktūrvienība vai projekts
Pieteikšanās līdz
Darba alga bruto
sākot no 2000.00 EUR pilnā slodzē
Vietu skaits
1

Mēs piedāvājam

 • Atbilstošus resursus mērķu sasniegšanai
 • Sociālo labklājību
 • Saliedētu un atbalstošu komandu
 • Iespēju veidot un realizēt universitātes zinātnes stratēģiju
   

Prasības

 • Stratēģisks redzējums par Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta turpmāko attīstību 
 • Doktora zinātniskais grāds
 • Vismaz 5 gadu pieredze zinātniskā un pētnieciskajā darbā mikrobioloģijas, virusoloģijas un/vai biotehnoloģijas jomā
 • Pieredze lielu starptautisku projektu vadībā un vismaz 3 gadi vadošā amatā
 • Zināšanas par Horizon 2020 vai līdzvērtīgu programmu finansēšanas prasībām 
 • Pierādāma sadarbība ar līdzīga profila pētniecības organizācijām ārpus Latvijas un jomas konsorcijiem 
 • Izpratne par atvērto zinātni un FAIR datu principiem
 • Izcilas angļu valodas zināšanas
 • Labas komunikācijas un digitālās prasmes
 • Līdera dotības un vadīšanas prasmes
   

Pienākumi

 • Attīstīt institūta pētniecības programmu 
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu institūtā
 • Piesaistīt pētniecības finansējumu institūta darbības nodrošināšanai, plānot un kontrolēt institūta budžetu un resursu izlietojumu
 • Organizēt sadarbību ar citām RSU struktūrvienībām, vietējiem un starptautiskajiem partneriem
 • Pārstāvēt RSU un institūtu ar tā darbību saistītajās organizācijās
 • Nodrošināt institūta personāla attīstību un pēctecību, analizēt un novērtēt darbinieku darbu

 

Lūgums līdz 21.06.2021. sūtīt cvatrsu[pnkts]lv vai iesniegt RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā, Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007, šādus dokumentus: CV un motivācijas vēstuli, kas iekļauj institūta tālāko attīstības vīziju.
Director job description https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/642126