Pārlekt uz galveno saturu
Pieteikšanās līdz
Vietu skaits
1

Prasības

 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Spēkā esošs Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss
 • Ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā profesora vai profesora amatā
 • Atbilstība vismaz četriem 04.09.2001. MK noteikumos Nr. 391 noteiktajiem zinātniskās kvalifikācijas kritērijiem, t.sk. ir autors vismaz piecām zinātnes nozarei atbilstošām zinātniskām publikācijām
 • Atbilstība vismaz sešiem 04.09.2001. MK noteikumos Nr. 391 noteiktajiem pedagoģiskās kvalifikācijas kritērijiem, t.sk. obligāta prasība - ir vadījis vismaz vienu aizstāvētu promocijas darbu un ir bijis vai šobrīd ir vadītājs vismaz vienam doktorantam, kas studē doktorantūras programmā
 • Atbilstība vismaz trim 04.09.2001. MK noteikumos Nr. 391 noteiktajiem organizatoriskās kompetences kritērijiem
 • Atbilstība vismaz vienam Augstākās izglītības padomes noteiktajam starptautiskā vērtējuma kritērijam
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes

Pienākumi

 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu savā studiju kursā
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties studiju programmu un augstskolas struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi