Pārlekt uz galveno saturu
Struktūrvienība vai projekts
Pieteikšanās līdz
Vietu skaits
1

Projekts "Jaunas neinvazīvas agrīna bērnu zobu kariesa ārstēšanas metodes" Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/543

 

 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Spēkā esošs Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss
 • Ne mazāk kā triju gadu zinātniskā vai akadēmiskā darba pieredze
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Pienākumi
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Piesaistīt finansējumu attiecīgās zinātnes apakšnozares pētniecības programmas īstenošanai
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību