Pārlekt uz galveno saturu
Struktūrvienība vai projekts
Pieteikšanās līdz
Darba alga bruto
sākot no no 750,00 EUR
Vietu skaits
1
  • Doktora (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes) vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
  • Vēlama pieredze līdzīgā darbā vai atbilstošā nozarē
  • Prasme līdzdarboties pētnieciskajā darbā
  • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
  • Labas datorprasmes
Pienākumi
  • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
  • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
  • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā