Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1993 - pašlaik

Docente

Rīgas Stradiņa Universitātes Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1973 - 1993

Asistente

Rīgas Medicīnas institūta un Latvijas Medicīnas akadēmijas Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1967 - 1969

Vecākā laborante

Rīgas Medicīnas institūta Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1966 - 1967

Laborante

Rīgas Medicīnas institūta Zāļu formu tehnoloģijas katedra

Izglītība

1993

Rīgas Stradiņa Universitātes (Latvijas Medicīnas akadēmijas) Zāļu formu tehnoloģijas katedras docente

1993

Farmācijas zinātņu kandidāta grāds pielīdzināts Latvijas farmācijas doktora grādam – Dr. pharm.

1976

Farmācijas zinātņu kandidāta grāds

1969 - 1972

Mērķa aspirantūra Pjatigorskas Farmaceitiskajā institūtā

1962 - 1967

Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas fakultāte

1950 - 1961

Rīga 36. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Kursi

10.06.2009. „E-studiju izveides apguve";

2004. gada maijs - jūnijs „Inovācija augstākās izglītības sistēmā";

2003. gada maijs „Praktiskais darbs ar datoru";

1996. gada maijs - jūnijs „Teorētiskais lekciju kurss datorikā";

18.04.1978. - 23.06.1978. Kvalifikācijas celšanas kursi pasniedzējiem Maskavas I Medicīnas institūtā.​

 

Konferences

01.04.2019. - 03.04.2019. RSU Starptautiskā konference 2019, Rīga, Latvija (2 stenda referāti);

02.09.2018. - 06.09.2018. 78th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Glasgow, United Kingdom (stenda referāts);
13.05.2018. - 15.05.2018. BaltPharm Forum 2018 conference, Tartu, Estonia (stenda referāts);
22.03.2018. - 23.03.2018. RSU Zinātniskā konference, Rīga, Latvija (mutiska prezentācija);

12.09.2017. - 15.09.2017. 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Varšava, Polija;

28.04.2017. - 30.04.2017. BaltPharm Forum 2017, Jūrmala, Latvija;

06.04.2017. - 07.04.2017. RSU 2017. gada Zinātniskā konference;

22.09.2016. - 24.09.2016. 7th International Conference of the European Society for the History of Science, Faculty of Arts, Charles University, Prāgā, Čehijā;

12.05.2016. - 13.05.2016. Eiropas farmācijas fakultāšu asociācijas konference Parīzē;

28.04.2016. BaltPharm Forum 2016, Klaipēda, Lietuva;

17.03.2016. - 18.03.2016. 2016. gada RSU zinātniskā konference;

29.09.2015. - 03.10.2015. FIP kongress, Diseldorfa, Vācija;

08.09.2015. - 11.09.2015. 42. starptautiskais farmācijas vēstures kongress, Stambula, Turcija;

26.03.2015. - 27.03.2015. 2015. gada RSU zinātniskā konference;

10.04.2014. - 11.04.2014. 2014. gada RSU zinātniskā konference;

23.11.2013. Starptautiskā farmācijas konfrence Lietuvā (nolasīts referāts);

10.09.2013. - 14.09.2013. 41. Starptautiskais farmācijas vēstures kongress Parīzē (nolasīts referāts);

14.09.2011. – 17.09.2011. 40. Starptautiskais Farmācijas vēstures kongress, Berlīne, Vācija (nolasīti 2 referāti);

14.04.2011. – 15.04.2011. RSU 2011. gada Zinātniskā konference (prezentēts 1 stenda referāts).

Zinātniskā darbība

2011. - 2017. gadam - 37 studentu pētnieciskā darba vadītāja;

Pētījumi par Latvijas aptieku vēsturi, darbs pie Latvijas aptiekāru kartotēkas;

Regulāra dalība RSU konferencēs un farmācijas vēstures tematikai veltītajās konferencēs dažādās Eiropas valstīs.

5 starptautiski citējamas publikācijas​.

Apbalvojumi un atzinības

1991. gada barikāžu dalībnieku Piemiņas zīme, Nr. 4401;

Grindeļa medaļa, 2007.​

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Farmaceitu dāmu klubs;

Dzīvnieku aizsardzības biedrības konsultante.​​

Docētie studiju kursi

Aptiekas zāļu formu tehnoloģija

Dziednieciskie minerālūdeņi un dūņas

Farmācijas vēsture

Ievads farmācijas vēsturē

Latvijas farmācijas vēsture

Pētnieciskais projekts

Specifiskās zāļu formas

Veselības aprūpes preču zinības

Vadītie studiju kursi

Aptiekas zāļu formu tehnoloģija

Dziednieciskie minerālūdeņi un dūņas

Specifiskās zāļu formas

Veselības aprūpes preču zinības


Ievads farmācijas vēsturē

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

vadītie maģistra darbi: 37 (2011. - 2017.)

Publikācijas

53 publikācijas laikā no 2011. līdz 2020. gadam.

1. Šidlovska V., Soldatenkova E., Mauriņa B., Smiltena I., Bernāte Dz. Kārlis Frēderkings – vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā XIX gs. II pusē. RSU 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2011., - 461. lpp.

2. Smiltena I.,Šidlovska V., Mauriņa B., Bernāte Dz. Farmaceitisko uzņēmumu rašanās un farmācijas sasniegumi XIX un XX gs. mijā. RSU 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2011., - 460. lpp.

3. Maurina B., Sidlovska V., Smiltena I. The only Book on Technology of Dosage Forms in Latvian. Abstracts of 40th International Congress for the history of Pharmacy, Berlin, September 14 – 17, 2011. p.71.

4. Smiltena I., Sidlovska V., Maurina B. Die Pharmakopöe Lettlands. Abstracts of 40th International Congress for the history of Pharmacy, Berlin, September 14 – 17, 2011. p.36.

5. Šidlovska V., Soldatenkova E., Mauriņa B., Smiltena I., Bernāte Dz. Kārlis Frēderkings – vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19. gs. otrajā pusē. – Rīgas Stradiņa universitāte. 2011. gada zinātniskie raksti. I sējums. - Rīga: RSU, 2012. – 318.-323. lpp.

6. Šidlovska V., Mauriņa B. (RSU), Stepanova P. (BSA). Vācu tautības aptiekāru nopelni Latvijas farmācijas attīstībā. – Культурное наследие и туристические территории. Сборник материалов П международной научно-практической конференции Балтийской Международной Академии. – Рига, 2012.- 191.- 203. стр.

7. Šidlovska V., Meilande I., Mauriņa B., Smiltena I. , Bernāte Dz. Ernsts Ludolfs Zēcens – izcils aptiekārs, pedagogs un praktiskās ķīmijas speciālists. - Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: RSU, 2012. – 499. lpp.

8. Šidlovska V., I. Meilande, B. Mauriņa, Dz. Bernāte. Farmaceitu devums minerālūdeņu pētniecībā un iegūšanā XIX gadsimtā. Rīgas Stradiņa universitāte. 2012. gada zinātniskie raksti. I sējums. - Rīga: RSU, 2013. – 302.-308. lpp.

9. Šidlovska V., Lauze S., Mauriņa B., Bernāte Dz. Blūmentāli – ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē. RSU 2013.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2013., - 457.lpp.

10. Lauze S., Šidlovska V., Maurina B. The Origins of the Pharmacy History in Latvia. 41st International Congress for the History of Pharmacy, Paris, September 10-14, 2013. P.89.

11. Lauze S., Maurina B., Sidlovska V.. Latvian Pharmacopeia.The 4th International Conferenceon Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practicededicated to the 75th anniversary ofLithuanian Pharmacopoeia, November 23, 2013, Kaunas, Lithuania. P. 11-13.

12. Lauze S., .Šidlovska V., Mauriņa B, Bernāte Dz. Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē// RSU 2013.g.zinātniskie raksti, Rīga: RSU, 2014.-450.- 461.lpp.

13. Šidlovska V., Lauze S., Mauriņa B.. Milda Dūmiņa – ilggadēja Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950–1970) un jaunās farmaceitu paaudzes audzinātāja// RSU 2014.g. zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2014.g.- 481.lpp.

14. Šidlovska V., Kuļinenko I., Mauriņa B., Lauze S, Bernāte Dz. Eduards Zariņš- galvenais augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadsimta I pusē//RSU 2014.g. zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2014.g.- 482.lpp.

15. Šidlovska V., Spunīte D., Mauriņa B, Bernāte Dz. Drogu veikali vēsturiskā skatījumā // RSU 2015. gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2015.g.- 447.lpp.

16. Lauze S., Mauriņa B., Šidlovska V. Aktualitātes Latvijas farmācijā 20. gadsimta 30. gadu beigās // RSU 2015. gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2015.g.- 451.lpp.

17. Sabīne Lauze, Venta Šidlovska, Baiba Mauriņa. Milda Dūmiņa – ilggadēja Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās paaudzes farmaceitu audzinātāja. RSU zinātniskie raksti 2014., Rīga: RSU, 2015., - 374.lpp.

18. Venta Šidlovska, Inta Kuļiņenko, Baiba Mauriņa, Sabīne Lauze, Dzintra Bernāte. Eduards Zariņš – augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadsimta pirmajā pusē. RSU zinātniskie raksti 2014., Rīga: RSU, 2015., -358.lpp.

19. V.Šidlovska, D.Spunīte, B.Mauriņa, Dz.Bernāte. Drogu veikali vēsturiskā skatījumā // RSU 2015. gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2015.g.- 447.lpp.

20. S.Lauze, B. Mauriņa, V.Šidlovska. Aktualitātes Latvijas farmācijā 20. gadsimta 30. gadu beigās // RSU 2015. gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2015.g.- 451.lpp.

21. S.Lauze, B.Maurina, V.Šidlovska. Latvian pharmacist activitiesinthe Latvian RedCrossorganization inexilein Germany (1945-1968)// Abstractsof 42nd International Congress forthe Historyof Pharmacy.1-11 September 2015, Istanbul, Turkey. P.48.

22. Sabine Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska. THE EFFECT OF THE SOVIET REPRESSION ON THE LATVIAN PHARMACEUTICAL SECTOR 1940 – 1941 //75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2015, Düsseldorf, Germany, 29 September - 3 October, 2015.FIPSUB-1566.

23. Lauze Sabine, Mauriņa Baiba, Sidlovska Venta. LATVIAN PHARMACIST ACTIVITIES IN THE LATVIAN RED CROSS ORGANIZATION DURING EXILE IN GERMANY (1945-1976)// „The Exchange of Pharmaceutical Knowledge between East and West", 42nd International Congress for the Hystory of Pharmacy, 8-11 September 2015, Istanbul, Turkey/Istanbul University Convention Center. – P. 239-243.

24. Venta Šidlovska, Olga Kiseļova, Baiba Mauriņa, Dzintra Bernāte. Farmācijas profesors Eduards Svirlovskis (1874–1949)// RSU 2016. gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2016.g. – 343. lpp.

25. Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska. Vācbaltiešu repatriācijas ietekme uz farmāciju Latvijā (1939–1940) // RSU 2016. gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2016.g. – 345. lpp.

26. Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska. „USSR legislative impact on the pharmaceutical sector in Latvia (1940-1941)." 7'th International Conference of the European Society for the History of Science), Book of Abstracts, 2016.-360.lpp.

27. Olga Kiseļova, Alla Smirnova, Venta Šidlovska, Baiba Mauriņa, Dzintra Bernāte. Farmācijas profesors Karls Ernsts Klauss (1796-1864)//RSU Zinātniskās konferences tēzes, Rīga RSU, 2017.- 382. lpp.

28. Olga Kiseļova, Sigita Čulkstena, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska. Ekstemporāli pagatavoto zāļu nepieciešamība Latvijas aptiekās// RSU Zinātniskās konferences tēzes, Rīga RSU, 2017.- 233. lpp.

29. Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska. Aptieku reprivatizācija Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas režīma laika (1941-1943)// RSU Zinātniskās konferences tēzes, Rīga RSU, 2017.- 385. lpp.

30. Olga Kiseļova, Baiba Mauriņa, Sigita Čulkstena, Venta Šidlovska. Qualitative analysis of extemporaneous preparations in "Dzirciems" pharmacy // 20th BaltPharm Forum (Jurmala, Latvia, Apr.28-30, 2017): Abstracts. - Jurmala, 2017. - Page 9.

31. Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska. „Changes in the number of pharmacies and pharmaceutical field employees in Latvia from 1939 to 1943." 20th Baltpharm Forum, Latvija, Jūrmala. Abstracts, - 11. lpp.

32. S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska Activities of Latvian pharmacists in the Red Cross organization in exile in Germany (1945-1976). Pharmazie 72:300-303 (2017)

33. Lauze S., Maurina B., Sidlovska V. The Operations of the Pharmacy Regulatory Authorities in Latvia (1940-1944) // 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Warsaw, 12-15 September, 2017. Abstracts. - 39-40. lpp.

34. Lauze S, Maurina B, Sidlovska V (2018). The impact of the Baltic Germans’ emigration on the pharmaceutical sector in Latvia (1939-1940) Pharmazie. 2018 Mar 5;73(3):182-184. doi: 10.1691/ph.2018.7164.

35. V. Šidlovska, O.Kiseļova. Jānis Hertelis – Kurzemes farmaceitu līderis. – Materia Medica, 2018/1, 40-42.
36. V.Šidlovska., T.Šitikova. Kārlis Krēsliņš – aptiekārs, zinātnieks, mecenāts.-Materia Medica, 2018/4, 33-41
37. V.Šidlovska, I.Karpoviča. Ķemeri – mūsu zaudētā bagātība. Ķemeru kūrortam 180. - Materia Medica, 2018/6, 30-39
38. V.Šidlovska, B.Mauriņa Farmaceitiskās izglītības tālais ceļš… I. daļa –Materia Medica, 2018/9, 26-34
39. V.Šidlovska, B.Mauriņa Farmaceitiskās izglītības tālais ceļš… II. daļa – Materia Medica, 2018/10, 33-39
40. V.Šidlovska, I.Kuļiņenko Profesors Eduards Zariņš. I daļa – augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā. - Materia Medica, 2018/11, 28-32
41. V.Šidlovska, I.Kuļiņenko Profesors Eduards Zariņš. II daļa – augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā. - Materia Medica, 2018/11, 25-31

42. Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska (2017). The operation of the pharmacy regulatory authorities in Latvia (1940 – 1944).  43rd International Congress for the History of Pharmacy, Warsaw, 39-40 September, 2017, Abstracts, Page 27

43. Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska (2018). Medikamentu pieejamība Latvijā no 1940. līdz 1944. gadam. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā).Tēzes. Rīga: RSU, 2018. – XXIV, 335.lpp. 

44. Olga Kiseļova, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska (2018). Palīgvielas ekstemporālajā receptūrā. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā).Tēzes. Rīga: RSU, 2018. – XXIV, 194.lpp. 

45. Kiseļova, O., Mauriņa, B., Šidlovska, V. 2018. Extemporaneous medicine prescribing trends in Latvia. 78th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Glasgow, United Kingdom. Available from: http://www.fip.org/abstracts

46. Kiseļova, O., Mauriņa, B., Šidlovska, V. 2018. Nasal drops in extemporal prescriptions - report for 6 Riga pharmacies. BaltPharm Forum 2018, Tartu, Estonia. Available from: http://efs.ee/baltpharm-forum/pharmacy-students-posters/

47. Lauze, Sabīne. Pharmacy in Latvia during the first Soviet occupation (1940-1941) / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // Die Pharmazie. - Vol.74, No.8 (2019, Aug.), p.505-510. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1691/ph.2019.8232

48. Kiselova, O., Maurina, B., Sidlovska, V., Rogovska, I. 2019. Trends of extemporaneous drug prescription in Latvia in 2017. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 23(3), 245–249.

49. Kiselova, O., Maurina, B., Sidlovska, V., Zvejnieks, J. 2019. The extent of extemporaneous preparation and regulatory framework of extemporaneous compounding in Latvia. Medicina. 55(9), 531.

50. Kiseļova, O., Šidlovska, V. 2019. Lecturer’s reflection on the feedback provided in study course “Pharmaceutical Dosage Form Technologies”. RSU International Research Conference "Knowledge For Use In Practice", Riga, Latvia, page 543.

51. Kiseļova, O., Mauriņa, B., Šidlovska, V. 2019. Research on combinations of substances, found in Latvia, and their possible compatibility in extemporaneous dosage forms for dermatology. RSU International Research Conference "Knowledge For Use In Practice", Riga, Latvia, page 393.

52. V.Šidlovska  Pirmais Latvijas farmaceitu kongress. – Materia Medica, 2019/12, 38-42

53. Kiselova, O., Maurina, B., Sidlovska, V. 2020. Analysis of Extemporaneous Prescriptions Prescribed by Dermatovenerologists in Latvia and Comparison with Standardized Compounded Preparation Monographs of Germany and USA. Medicina. 56(1), 29.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Dace Bandere
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja