Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Asistente

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2013 - pašlaik

Praktisko nodarbību vadītāja studiju programmas “Ārstniecība” studentiem

Rīgas Stradiņa universitātes Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas koledža

2009 - pašlaik

Galvenā vecmāte (galvenā medicīnas māsa)

SIA „Rīgas Dzemdību nams”

2008 - pašlaik

Vecmāšu izglītības programmas studentu praktisko nodarbību un klīnisko prakšu koordinātore un vadītāja, kvalifikācijas darbu vadītāja un recenzente, Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja

Rīgas 1.medicīnas koledža

1993 - pašlaik

Vecmāte

SIA „Rīgas Dzemdību nams”

2011 - 2015

Pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2011 - 2012

Māszinību studiju programmas mācību klīniskās prakses vadītāja

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

1992 - 1993

Vecmāte

Rīgas pilsētas 1. ĀMP klīniskā slimnīca

Izglītība

2003 - 2005

Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte

*(aizpildīt pēc izvēles - promocijas darba nosaukums "Nosaukums"; promocijas darba vadītājs: vārds uzvārds)

1999 - 2002

Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

1989 - 1993

Vecmātes kvalifikācija

Rīgas 1.medicīnas skola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

  • Pētnieks klīniskajā pētījumā, protokols Nr. CF 111/107 (2014.)
  • Mācību programma "Kvalitātes iekšējais auditors". SIA "Zygon Baltic Consulting" Mācību centrs, 2014.
  • ISO 9001:2008 Kvalitātes vadības sistēmu iekšējo auditoru kursi. SIA "Det Norske Veritas Latvia", 2009.
  • Ārstniecības personas sertifikāts Nr.A-00500, tiesības praktizēt vecmātes specialitātē, derīgs līdz 26.06.2018.
  • Kvalifikāciju uzturošie kursi, semināri u.c. tālākizglītības aktivitātes
  • LR Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta vecmāte, V-00258.
  • LR Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta māsa (medicīnas māsa), ID: 50870029331.
  • Latvijas Māsu asociācijas apmācīt tiesīgu ārstniecības personu reģistrā reģistrēta Apmācīt tiesīga ārstniecības persona Nr. A-300 (20.10.2015 – 19.10.2020).​​​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Klīniskā prakse I, Klīniskā prakse II, Klīniskā prakse III, Klīniskā prakse IV​, Prakse vecmāšu darba vadīšanā un organizācijā​

 

Vadītie studiju kursi

 

Klīniskā prakse I, Klīniskā prakse II, Klīniskā prakse III, Klīniskā prakse IV​, Prakse vecmāšu darba vadīšanā un organizācijā​, Vecmātes darba organizācija un vadība​

 

Docētie studiju kursi

 

Klīniskā prakse I, Klīniskā prakse II, Klīniskā prakse III, Klīniskā prakse IV​, Prakse vecmāšu darba vadīšanā un organizācijā​, Vecmātes darba organizācija un vadība​

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

Bakalaura darbi: 2

Recenzētie:

Bakalaura darbi: 5

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

  • Mātes mirstības konfidenciālās analīzes ekspertu komitejas locekle (kopš 2012. gada novembra).​
  • Latvijas Vecmāšu asociācijas valdes locekle, Vecmāšu specialitātes sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja (kopš 2011. gada septembra).

 

Publikācijas

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Rezeberga, Dace. Dzemdību palīdzība / D.Rezeberga, K.Embure-Zapoļska, V.Bathena // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 2.nod., 49.-[62.]lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks