Pārlekt uz galveno saturu

Galvenās funkcijas

  • Izstrādāt zinātnisko iekārtu un tehnoloģiju, laboratoriju un mācību materiālu iepirkuma plānu, kontrolēt plāna izpildi
  • Veikt zinātnisko iekārtu un tehnoloģiju iepirkumus atbilstīgi apstiprinātajiem struktūrvienību budžetiem
  • Nodrošināt reģentu ķimikāliju un laboratorijas materiālu pieejamību pētniecības iestādēs  
  • Nodrošināt ar iepirkumiem saistītu datu uzturēšanu un līgumsaistību kontroli   
  • Organizēt un vadīt RSU Iepirkumu komisijas darbu
  • Konsultēt RSU darbiniekus par iepirkumu procesu un tehnisko specifikāciju sagatavošanu zinātnisko iekārtu iegādei
  • Pārstāvēt RSU Iepirkumu uzraudzības birojā un citās institūcijās

Saistītās ziņas