Rīgas Stradiņa universitāte

Atvērtā universitāte

 • Google plus

au-title-picAtvērtā universitāte – atvērta katram!

 • Vēlaties paplašināt redzesloku un erudīciju?
 • Vēlaties paaugstināt konkurētspēju darba tirgū?

 • Vēlaties iepazīt izvēlēto studiju programmu?

Bet... dažādu iemeslu dēļ nevarat apgūt pilnu studiju programmu augstskolā...

Iepazīstieties ar Rīgas Stradiņa universitātes Atvērtās universitātes piedāvātajiem pakalpojumiem, kur ikviens kā brīvklausītājs var piedalīties jebkurā studiju programmā vai tās daļā, ko universitāte piedāvā medicīnā un veselības aprūpē vai sociālajās zinātnēs.

 • Studē tikai to, kas interesē!

  Jūs varat iepazīties ar studiju programmu saturu un tajās piedāvātajiem studiju kursiem un izveidot sarakstu ar tēmām, kas jūs interesē visvairāk.

 • Studē, brīvi plānojot savu laiku!

  Sekojiet līdz aktuālajam lekciju un nodarbību sarakstam un nosūtiet Atvērtās universitātes pārstāvim studiju kursu nosaukumu, kas jūs interesē, un divu darba dienu laikā saņemsiet informāciju par norises laiku un vietu, izmaksām, docētājiem un kredītpunktiem.

 • Krāj kredītpunktus un saņem diplomu!

  Jums ir brīva izvēle:

  • Jūs varat nepildīt pārbaudes darbus – būt tikai klausītājs
  • Ja esat mērķtiecīgs, jums ir iespēja studēt, pildot visas studentiem izvirzītās prasības, un saņemt apliecinājumu par noteikta skaita kredītpunktu iegūšanu. Bet, lai iegūtu diplomu izvēlētajā studiju programmā, jums ir jāiestājas universitātē un jānokārto attiecīgās studiju programmas visi gala pārbaudījumi (valsts pārbaudījums, bakalaura, maģistra vai promocijas darbs).
 • Bez iestāšanās pārbaudījumiem!

  Lai studētu Atvērtajā universitātē, nav jākārto iestājpārbaudījumi. Tomēr jāņem vērā, ka jums kā brīvklausītājam, ja esat nolēmis apgūt pilnu studiju kursu, ir jāspēj apliecināt, ka esat apguvis iepriekšējo izglītības līmeni. Piemēram:

  • bakalaura programmas brīvklausītājam ir jābūt vidējai izglītībai,
  • maģistra programmas brīvklausītājam ir jābūt bakalaura grādam,
  • studiju programmas Rezidentūra medicīnā brīvklausītājam ir jābūt ārstniecības personai.

 

AIZPILDI ANKETU UN PIESAKIES!

 

RSU Atvērtās universitātes darbības kārtība

 1. Atvērtā universitāte piedāvā personām iespēju kā brīvklausītājiem apmeklēt RSU izglītības pasākumus.

 2. Potenciālo brīvklausītāju reģistrāciju, izvēlēto izglītības pasākumu iespējas saskaņošanu un personu noformēšanu klausītāju statusā veic Tālākizglītības fakultāte (turpmāk – TIF).

 3. Brīvklausītāji izvēlas izglītības pasākumu RSU mājaslapas sadaļā Studiju iespējas un Atvērtās universitātes sadaļā RSU Atvērtās universitātes kursi.

 4. Lai noformētu pieteikumu izglītības pasākumam:

  1. Kad ir izvēlēts izglītības pasākums, brīvklausītājs aizpilda pieteikuma anketu;
  2. Atvērtās universitātes vadītāja saskaņo pieteiktā izglītības pasākuma iespēju (jāņem vērā, ka daži izglītības pasākumi, kuri ir pieejami RSU studentiem, nebūs pieejami Atvērtās universitātes brīvklausītājam dažādu iemeslu dēļ, piemēram, ierobežots vietu skaits auditorijā vai kāds cits) un elektroniski vai pa tālruni informē pretendentu par pasākuma vietu un laiku;
 5. TIF sagatavo rēķinu par mācību maksu, nosūta brīvklausītājam un pēc rēķina apmaksas brīvklausītājs saņem nosūtījumu uz pasākumu.

 6. Pēc izglītības pasākuma beigām brīvklausītāji saņem izglītības dokumentu:

  1. par studiju priekšmeta apguvi un pārbaudījuma novērtēšanu – apliecību ar vērtējumu un kredītpunktu norādi; apliecību paraksta mācību prorektors vai fakultātes dekāns;

  2. par studiju priekšmeta noklausīšanos – sertifikātu ar norādi par akadēmisko stundu skaitu; sertifikātu paraksta studiju priekšmeta vadītājs;

  3. par noklausītu lekciju vai apmeklētu nodarbību, semināru – izziņu ar tematikas norādi, akadēmisko stundu skaitu; izziņu paraksta lektors;

  4. par piedalīšanos TIF studiju programmas Rezidentūra medicīnā problēmlekcijā – izziņu ar lekcijas tematikas norādi, akadēmisko stundu skaitu; izziņu paraksta TIF dekāns;

  5. par TIF studiju programmas „Rezidentūra medicīnā” noteiktas specialitātes rotāciju disciplīnas praktisko mācību apguvi – apliecību ar kredītpunktu norādi; apliecību paraksta TIF dekāns un rotācijas disciplīnas praktisko mācību vadītājs.

Pēdējās izmaiņas: 14:35, 31. Augusts, 2015
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105