Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Adrese:
RSU zinātniskais centrs Kleisti,
Darba drošības un vides veselības institūts
Rīgā, Rātsupītes ielā 5, LV-1067
Tālrunis: +371 67409139, +371 67409187
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba drošības un vides veselības institūts

 • Google plus

Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts" (DDVVI) ir RSU pārraudzībā esoša zinātniska iestāde, kura izveidota ar RSU Senāta 2007. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 1-2/17.04.07.

Pētniecības virzieni

 • Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte.

Nozares un apakšnozare

Medicīnas bāzes zinātnes | Darba drošība


Funkcijas un mērķi

Institūtam ir šādas funkcijas:

 • publisku pakalpojumu sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm, RSU un tās struktūrvienībām, kā arī privātpersonām darba drošības un veselības jomā;

 • zinātniskā darbība, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un paaugstināšanu saistīta darbība darba drošības un veselības jomā;

 • RSU, valsts un starptautisku, teorētisku un praktisku pētījumu projektu un programmu sagatavošana, pieteikšana un dalība to īstenošana.

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, institūts:

 • nodrošina studentu kvalitatīvu apmācību darba drošības un veselības jomā;

 • veic ārstu pēcdiploma apmācību, doktorantu apmācību, ārstu un aroda medicīnas māsu kvalifikācijas paaugstināšanu;

 • veic pētījumus darbinieku darba drošības un veselības profilakses jomā;

 • veido un uzturēt datu bāzi par arodslimnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļauto personu veselības stāvokli;

 • veic regulāru darba vides stāvokļa uzraudzību RSU darba telpās, informēt darbiniekus par darba drošības un veselības jautājumiem un kaitīgo faktoru ietekmi uz veselību un arodslimību profilaksi;

 • sniedz informāciju valsts un pašvaldības institūcijām, darbiniekiem un citām personām par ar darba drošību un veselību saistītiem jautājumiem.

Pētījumu galvenie mērķi:

 • darba vides apstākļu izpēte un to uzlabošana;

 • arodslimību agrīna diagnostika, arodslimnieku rehabilitācija un atgriešana darbā;

 • strādājošo veselības stāvokļa, darbaspēju un dzīves kvalitātes uzlabošana.

Pēdējos piecos gados veikti trīs pētījumi ar LZP finansējumu, bijuši 12 starptautiskie pētniecības projekti, tai skaitā Eiropas Savienības Ietvarprogrammu izcilības tīkli, integrētie projekti vai mērķorientētie zinātniskie projekti.

Organizatoriskā struktūra

Darba drošības un vides veselības institūta struktūrvienības

Laboratorijas vadītāja: Inese Mārtiņsone

Laboratorijas galvenie uzdevumi

 • Veikt zinātniski pētniecisko darbu strādājošo veselībai aktuālos jautājumos

 • Veikt dažādu vides faktoru ietekmes novērtējumu uz strādājošo veselību

 • Piedalīties higiēnisko standartu izstrādē ķīmiskajām vielām, farmaceitiskiem preparātiem, mikroorganismiem u. c.

 • Veikt toksikoloģisko un higiēnisko izpēti:

dažādām ķīmiskām izejvielām un sadzīvē lietotām vielām (krāsvielas, krēmi, tīrāmie līdzekļi, lakas u. c.)
bioloģiski aktīvām vielām
celtniecības materiāliem
medicīniskiem preparātiem

 • Veikt dažādu ķīmisko vielu analīzi darba vietas gaisā, vidē, ūdenī un dažādos biomateriālos (asinīs, urīnā, matos u. c.)

 • Veikt dažādu vides fizikālo faktoru mērījumus un analīzi (troksni, vibrāciju u. c.)

Vairāk par Higiēnas un arodslimību laboratoriju uzzināsiet šeit

Kontaktinformācija

Adrese: RSU zinātniskais centrs Kleisti, Rīgā, Rātsupītes ielā 5

Tālrunis: +371 67409139 vai +371 67409187

Institūta e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darbinieki

Direktors: Ivars Vanadziņš

Vadošā pētniece: profesore Maija Eglīte

Vadošā pētniece: Tija Zvagule

Vadošā pētniece: Nataļja Kurjāne

Sekretāre lietvede: Ilze FeldbergaInstitūta vēsture


Darba drošības un vides veselības institūta izveidošanās ir vairāku aroda veselības un drošības jomā strādājošu institūciju ilgstošas sadarbības rezultāts. Šīs institūcijas ir: Higiēnas un arodslimību laboratorija; Aroda un vides medicīnas katedra Latvijas Medicīnas akadēmijā un Valsts aroda un radiācijas medicīnas centrs Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.

1949. gadā toreizējā Rīgas Medicīnas institūtā (vēlāk pārdēvēts par Latvijas Medicīnas akadēmiju) tika izveidota Higiēnas katedra (vēlāk tā tika pārdēvēta par Aroda un vides medicīnas katedru). 1966. gadā Rīgas Medicīnas institūtā tiek dibināta Higiēnas un arodslimību laboratorija. Laika gaitā šīs abas struktūrvienības ir piedzīvojušas lielas izmaiņas, bet nav zaudējušas savus sākotnējos mērķus un uzdevumus: nodrošināt studentu apmācību un veikt zinātniskos pētījumus. Abas struktūrvienības 1992. gadā tiek apvienotas Darba medicīnas institūtā.

1964. gadā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā tiek izveidota Arodslimību nodaļa. Tai seko Valsts arodslimību reģistra izveidošana 1974. gadā. 1975. gadā tiek izveidota poliklīnikas Arodslimību nodaļa un Laboratorija smago metālu noteikšanai biovidēs. Šīs struktūrvienības kopīgiem spēkiem nodrošināja Latvijas arodslimnieku diagnostiku un ārstēšanu. 1976. gadā visas šīs struktūras tiek apvienotas Valsts arodslimību un radiācijas medicīnas centrā.

Mainoties laikmeta prasībām pret arodslimību diagnostikas un ārstēšanas metodēm, zinātnisko pētījumu un apmācības nodrošināšanu, rodas doma par moderna, visus minētos aspektus apvienojoša institūta dibināšanu. Tiek nolemts apvienot visas iesaistītās struktūras ar mērķi veidot spēcīgu un modernu institūciju, kura spētu nodrošināt jauno prasību īstenošanu dzīvē. Reorganizācija notiek no 1995. līdz 1997. gadam, kad tiek dibināts Darba un vides veselības institūts.

2007. gadā (19.06.2007.), realizējot ES pārejas projekta Nr. 2004/006-245-03-01 „Darba drošības un veselības aizsardzības sistēmas turpmāka attīstība” (Occupational Health and Safety System (further development)) ekspertu sagatavotos ieteikumus par Latvijas darba aizsardzības institucionālās sistēmas pilnveidošanu, Darba un vides veselības institūts tiek pārveidots par RSU aģentūru "Darba drošības un vides veselības institūts" (skatīt institūta nolikumu).

Sīkāk par Darba drošības un vides veselības institūta vēsturi varat uzzināt profesores M. Eglītes grāmatā "Darba medicīna”, kas izdota Rīgā 2000. gadā (9.–13. lpp.).


darba-un-vides-inst-btm

Pēdējās izmaiņas: 08:43, 17. Augusts, 2016
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105