Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju maksas atlaides

  • Google plus

RSU studējošajiem ir pieejamas šādas studiju maksas atlaides:

  1. izcilo studentu atlaide līdz pat 100 % no studiju maksas attiecīgajā semestrī. Katrai konkrētai studiju programmai pieejamās atlaides atrodamas studiju programmas apraksta ievadā vai tabulā Valsts un RSU finansētās studiju vietas pamatstudijām un maģistra studijām;

  2. ģimenes atlaide 10 % no studiju maksas. Atlaide pienākas, ja vairāki radinieki studē RSU vienlaikus. Atlaide attiecas arī uz studijām Atvērtajā universitātē;

  3. sporta izcilības atlaide līdz pat 100 % no studiju maksas. Viena akadēmiskā gada laikā ar tikt piešķirta līdz pieciem sportistiem ar izciliem sasniegumiem sportā;

  4. RSU absolventa atlaide 10 % no studiju maksas. Atlaide pienākas visiem RSU absolventiem (t. sk. Rīgas Medicīnas institūta, Latvijas Medicīnas akadēmijas absolventiem), atkārtoti uzsākot studijas jebkura līmeņa RSU studiju programmā vai Atvērtajā universitātē. Atlaidi ir iespējams saņemt ik reizi, atkārtoti izvēloties studijas RSU;

  5. perspektīvā maģistranta atlaide 10 % no pirmā studiju gada pirmā semestra studiju maksas. Atlaide pienākas citu augstskolu absolventiem, kuri uzsāk studijas RSU maģistrantūras studiju programmā un iepriekš ir aizstāvējuši diplomdarbu ar izcilību.

Studiju maksas atlaides attiecināmas arī uz RSU Liepājas filiālē studējošajiem.

Lūgums iepazīties ar Nolikumu par Rīgas Stradiņa universitātes studiju maksas atlaidēm.

Pēdējās izmaiņas: 10:39, 27. Jūnijs, 2015
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105