Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Kvalitātes mērķi

  • Google plus

Galvenie kvalitātes mērķi

  • Sniegt atbalstu Rīgas Stradiņa universitātes vīzijas, misijas un stratēģijas īstenošanā un nepārtrauktā pētniecības un studiju procesa attīstībā un uzlabošanā

  • Uzturēt kvalitātes vadības sistēmu, kas sniedz atbalstu universitātes pamatuzdevumu nodrošināšanā visos līmeņos, ņemot vērā individuālās, sabiedrības un apkārtējās vides vajadzības

  • Balstīt stratēģisko vadību un darbības uz nepārtrauktu pilnveidošanu un sasniegto rezultātu analīzi

  • Paaugstināt darbinieku prasmes, zināšanas un kompetences, lai nodrošinātu iekšējās un ārējās novērtēšanas rezultātu izmantošanu turpmākā RSU darbības pilnveidošanā

  • Sniegt informāciju personālam un studējošajiem, gan esošajiem, gan potenciālajiem par kvalitātes vadības sistēmu RSU

Pēdējās izmaiņas: 16:37, 01. Septembris, 2014
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105