Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocija

  • Google plus

Promocija ir zinātniskā darba aizstāvēšana, pēc kuras tiek piešķirts doktora zinātniskais grāds.

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) promocija iespējama zinātnes nozarēs, kurās ir akreditētas doktora studiju programmas atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1000. Pašlaik RSU darbojas piecas promocijas padomes, kurām ir tiesības piešķirt zinātnisko grādu medicīnā, socioloģijā, juridiskajās un politikas zinātnēs.

Promocijas padomes doktora zinātnisko grādu piešķir par pieredzējuša zinātnieka (profesors, asociētais profesors, docents vai vadošais pētnieks, kas RSU noteiktā kārtībā ir apstiprināts par vadītāju) vadībā patstāvīgi izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas darbu.

Pēdējās izmaiņas: 12:42, 19. Jūlijs, 2013
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105