Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Pētniecības rezultāti

  • Google plus

Rīgas Stradiņa universitātē sasniegtos pētniecības rezultātus var raksturot, aplūkojot aizstāvēto promocijas darbu, patentu un publikāciju skaitu attiecīgajā gadā.

Aizstāvētie promocijas darbi

No 2011. gada līdz 2015. gadam vidēji tiek aizstāvēts līdz pat 30 promocijas darbu gadā.
prom darbi 2006 15

Avots: RSU Zinātniskās darbības publiskais pārskats (2006.–2015. gads)
Papildu informāciju par aizstāvētajiem promocijas darbiem un disertāciju elektronisko versiju atradīsiet sadaļā Promocija.

Intelektuālā īpašuma attīstība

Laikposmā no 2006. līdz 2015. gadam reģistrēti un uzturēti kopskaitā gandrīz 70 patentu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Pēdējos gados tiek iesniegts vidēji 10 jaunu patentu pieteikumu.

patenti 2008 2015

Avots: RSU Zinātniskās darbības publiskais pārskats (2008.–2015. gads)

patentu pieteikumi 2008 15

Avots: RSU Zinātniskās darbības publiskais pārskats (2008.–2015. gads)

RSU ik gadu tiek reģistrētas arī jaunas preču zīmes un to paplašinājumi, kā arī tiek organizēta dizainparaugu reģistrēšana nacionālā un starptautiskā līmenī.

Publikāciju skaits

Gada griezumā vidēji RSU darbinieki publicē vairāk nekā 1000 rakstu. No publicētajiem rakstiem apmēram 20 % iekļauts tādās datubāzēs kā SCOPUS, PUBMED, ISI WEB OF KNOWLEDGE, VERSITA u. c.

publikacijas 2006 15
Avots: RSU Zinātniskās darbības publiskais pārskats (2006.–2015. gads)

Informāciju par publikāciju piesaisti RSU pētniecības prioritārajiem virzieniem atradīsiet šeit.

Profesoru skaits

To profesoru skaits, kuru vadībā laikposmā no 2006. līdz 2015. gadam norisinājusies RSU zinātniskā darbība, ir uzrādīts zemāk redzamajā diagrammā.

profesori 2006 15Avots: RSU Zinātniskās darbības publiskais pārskats (2006.–2015. gads)

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no augstāk novērtētajām augstākās izglītības mācību iestādēm. Kopš 2008. gada, kopš Latvijas Universitāte veido Latvijas augstskolu reitingu, Rīgas Stradiņa universitāte ir bijusi pirmajā trijniekā, 2012. gadā ieņemot otro vietu.


Pēdējās izmaiņas: 09:38, 16. Novembris, 2016
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105