Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Pētniecības virzieni

  • Google plus

Rīgas Stradiņa universitātes prioritārie pētniecības virzieni:

RSU aptverošās (horizontālās) pētnieciskās prioritātes ir sabiedrības veselība, sociālā politika un vides veselība.

Sabiedrības veselība aptver plašu pētījumu spektru no zināšanu iegūšanas par saslimšanu etioloģiskajiem faktoriem, par jaunu tehnoloģiju un ārstniecības līdzekļu radīšanu, attīstību un pieejamību veselības aprūpes sistēmā, par piemērotu profilakses metožu izstrādi un ieviešanu. Tādējādi tiek dots kopējs skatījums uz populācijas veselības stāvokli raksturojošiem rādītājiem un veidota atgriezeniskā saite ārstnieciski profilaktiskā darba rezultātu izvērtēšanai.

Pēdējo desmit gadu laikā arvien lielāku nozīmi iegūst sociālā politika kā integratīva zināšanu joma, kas aizsākas zinātniskajās atziņās par veselīga indivīda lomu konkurētspējīgas sabiedrības veidošanā, balstās paradigmās par sabiedrības atbildību indivīda priekšā tā veselības traucējumu novēršanā, atspoguļo modernās sabiedrības prasības pēc adekvātas sociālekomiskas vides nodroši-nāšanas paliekoša darbspēju zaudējuma un invaliditātes situācijā.

Tradicionāla integratīvās pētniecības joma ir vides veselība, atspoguļojot gan ārēju indivīda veselības apdraudējuma avotu izpēti un atbilstošu aizsardzības līdzekļu izstrādi, gan ilgtermiņa profesijas, vides un cilvēka mijiedarbības modelēšanu, akcentējot gan vides radītos riska faktorus, gan arī veselības aprūpē izmantoto vielu un materiālu ietekmi uz ilgtspējīgu apkārtējās vides saglabāšanas stratēģiju. Norādītajās integratīvās pētniecības jomās RSU veic Latvijas Republikā unikālus neaizvietojamus pētījumus, veidojot būtisku ieguldījumu sabiedrības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

Pēdējās izmaiņas: 13:45, 26. Septembris, 2014
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105