Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Mākslas terapija

 • Google plus
 • Studiju virziens: Veselības aprūpe
 • Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma
 • Studiju veids: pilna laika studijas (notiek piektdienās un sestdienās)
 • Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
 • Valoda: latviešu
 • Iegūstamais grāds: profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē
 • Iegūstamā kvalifikācija: mākslas terapeits
 • Apjoms kredītpunktos: 100 KP
 • Studiju gada maksa: 2000 EUR
 • 10 budžeta studiju vietu
 • 4 maksas studiju vietas
 • Minimālais studentu skaits, lai izveidotu grupu noteiktā specializācijā (vizuāli plastiskās mākslas terapija, mūzikas terapija, deju un kustību terapija, drāmas terapija): 4
Pieteikties studijām

Uzņemšanas noteikumi un prasības

Iesniedzamie dokumenti

 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv

 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)

 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)

 • Motivācijas eseja

 • Sertifikātu vai apliecību kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina pieredzi mākslas terapijā (ja tādas ir)

 • Apliecības kopija (oriģināls jāuzrāda), kas apliecina, ka reflektants sekmīgi nokārtojis sagatavošanas kursus studijām RSU programmā Mākslas terapija (neattiecas uz reflektantiem, kuriem iepriekšējā izglītība iegūta veselības aprūpē, veselības zinātnē vai medicīnā)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu

 • Dzīvesgājuma apraksts (CV)

 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu

 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

Nepieciešamā iepriekšiegūtā izglītība

Augstākā – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība valsts akreditētā studiju programmā sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs vai veselības aprūpē, veselības zinātnē un medicīnā, vai sociālajā labklājībā un psiholoģijā, vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, vai mākslā.

Reflektantiem bez iepriekšējas augstākās izglītības veselības aprūpē, veselības zinātnē vai medicīnā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka reflektants sekmīgi nokārtojis sagatavošanas kursus studijām RSU programmā Mākslas terapija.

Papildu prasības

1. Eseja ar pārrunām (ar ievirzi izvēlētajā mākslas terapijas specializācijā)

2. Profesionālo iemaņu pārbaudījums:

 • vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijas pretendentiem – savu mākslas darbu portfolio un jāveic zīmējums par doto tēmu uz vietas;

 • deju un kustību terapijas specializācijas pretendentiem – kustību improvizācija;

 • mūzikas terapijas specializācijas pretendentiem – klavieru un vokālā improvizācija;

 • drāmas terapijas specializācijas pretendentiem – teātra improvizācija.

Skat. iestājpārbaudījuma aprakstu

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Mākslas terapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:

1. esejas (motivācija studijām, iepriekšējā pieredze māklslas terapijā, pētnieciskās intereses) vērtējums;
2. profesionālo iemaņu pārbaudījums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā atzīme. Pārrunas netiek vērtētas.

Piezīme: mūzikas terapijas specializācijā priekšroka ir pretendentiem, kas apguvuši mūzikas terapiju profesionālajā programmā.

Par programmu

Programmas unikalitāte

 • Vienīgā studiju programma Latvijā, kurā sagatavo četru specializāciju mākslu terapeitus
 • Programmas saturā ir integrēti veselības, sociālo un humanitāro zinātņu sasniegumi mākslu terapijas kontekstā
 • Studiju programmas īstenošanā iesaistīti kompetentākie profesionāļi un izveidots plašs informatīvi metodiskais nodrošinājums

Kvalifikācija atkarībā no specializācijas

 • Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā
 • Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju deju un kustību terapijā
 • Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju mūzikas terapijā
 • Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju drāmas terapijā

Studiju maksas atlaides

 • 10 % RSU absolventiem, turpinot studijas maģistrantūrā

Saistītā informācija:

Programmas saturs

Studiju priekšmeti

 • Mākslas terapijas, medicīnas, psihoterapijas, psiholoģijas kursi
 • Specializācijas kursi: vizuāli plastiskā, mūzikas, drāmas vai deju un kustību terapijā
 • Pētnieciskās metodes, prakse, supervīzija

Pēc absolvēšanas

Iegūtās zināšanas

Spēja aprakstīt un izskaidrot medicīniskās (psihoterapeitiskās u. c.), sociālo zinātņu (psiholoģijas) un mākslas koncepcijas, kuras attiecas uz mākslas terapeita praksi.

Iegūtās prasmes

Izmantot mākslas terapijas medicīnisko tehnoloģiju specializācijā, strādājot patstāvīgi vai multidisciplinārā komandā ar dažādiem klientiem/pacientiem, un sava darba efektivitātes novērtēšana.

Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar klientiem vai pacientiem, kuriem ir somatiski, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības. Ja mākslas terapeits strādā ārstniecības iestādē un ir tieši ir iesaistīts veselības aprūpes procesa nodrošināšanā, savu profesionālo darbību viņš veic multiprofesionālā vai multidisciplinārā komandā. Mākslas terapeits var strādāt arī ar cilvēkiem, kuri vēlas radoši sekmēt savu personības izaugsmi, veicināt grupu saliedētību organizācijās utt.

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā, kā arī strādāt mācību iestādēs akadēmiskā personāla sastāvā (par lektoriem, pasniedzējiem u.c.).

Absolventu karjeras stāsti

Kontaktinformācija

Programmas vadītāja: Jana Duhovska

Rehabilitācijas fakultāte
Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, 318. kab.
Tālr.: +371 29225766
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Programmas vadītājas komentārs

Jana Duhovska15

Jana Duhovska, studiju programmas Mākslas terapija vadītāja:

Izvēloties studēt mākslas terapiju, jums būs iespēja apgūt Latvijā salīdzinoši jaunu veselības aprūpes profesiju – mākslas terapeits (ar specializāciju deju un kustību terapijā, drāmas terapijā, mūzikas terapijā vai vizuāli plastiskās mākslas terapijā) – un pēc studijām strādāt medicīniskās un sociālās rehabilitācijas, izglītības vai psihiatrijas jomā, kā arī privātpraksē. Mērķtiecīgi izmantota darbā ar klientu vai pacientu individuāli vai grupā, mākslas terapija var uzlabot klienta vai pacienta emocionālo, sociālo, fizisko un kognitīvo funkcionēšanu. Studiju programmu augstu ir novērtējuši eksperti, citu valstu profesionāļi, studējošie un darba devēji.Pēdējās izmaiņas: 08:40, 12. Jūnijs, 2017
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105