Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU vēsture

  • Google plus

Rīgas Stradiņa universitātes vēsture tiek mērīta no 1950. gada 1. septembra. Šajā datumā Rīgā, Padomju bulvārī 12 (tagad – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12), namā, ko izglītības mērķiem bija dāvinājis pirmskara mecenāts Kristaps Morbergs, durvis vēra Rīgas Stradiņa universitātes priekštecis, Rīgas Medicīnas institūts. To savukārt izveidoja uz Latvijas Valsts Universitātes Medicīnas fakultātes bāzes, kura ir pirmskara Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes tiešā pēctece. Iesaistītās personības, idejiskie uzstādījumi, materiālā un dokumentālā bāze nosaka, ka Rīgas Stradiņa universitātes vēsture ir cieši savijusies ar Latvijas augstākās medicīniskās izglītības vēsturi kopumā.

Stradiņa vārds universitātes nosaukumā nav nejaušība. Plašās Stradiņu dzimtas pārstāvjiem ir nozīmīga ietekme uz Latvijas sabiedriskās un akadēmiskās dzīves norisēm gadsimta garumā. Paula Stradiņa – viena no diviem pēc Otrā pasaules kara Latvijā palikušajiem medicīnas profesoriem, Latvijas Valsts Universitātes Medicīnas fakultātes dekāna – operatīvā un izcili profesionālā darbība nodrošināja medicīniskās izglītības vērtību, standartu un kvalitātes pārmantojamību, veidojot tiltu starp pirmskara un pēckara Latvijas izglītību un zinātni, kā arī liekot drošus pamatus Rīgas Medicīnas institūta izveidei un attīstībai.

Pirmais Rīgas Medicīnas institūta direktors bija profesors Ernests Burtnieks. Sākotnēji mācību iestādē bija Ārstniecības, Stomatoloģijas un Farmācijas fakultāte, akadēmiskais darbs tika organizēts 45 katedrās. Pakāpeniski studiju un pētniecības darbā tika iesaistītas gandrīz visas Rīgā un tai tuvumā esošās stacionārās, kā arī dažas ambulatorās ārstniecības iestādes.

1969. gada 30. decembrī uz Stomatoloģijas poliklīnikas jauno ēku Pārdaugavā, Dzirciema ielā 20 pārcēlās Stomatoloģijas fakultāte. 1987. gada 30. septembrī tai kaimiņos, Dzirciema ielā 16, atklāja augstskolai īpaši būvētās jaunceltnes – Rīgas Medicīnas institūta kompleksa pirmo kārtu. 16 000 kvadrātmetru platībā, ko tagad apsaimnieko Rīgas Stradiņa universitāte, pakāpeniski iekārtoja vairāk nekā 1000 kabinetus, mācību auditorijas, laboratorijas un administrācijas telpas.

1990. gadā Rīgas Medicīnas institūts tika pārdēvēts par Latvijas Medicīnas akadēmiju (Academia Medicinae Latviensis jeb AML), bet 1998. gadā Satversmes sapulce pieņēma jauno nosaukumu – Rīgas Stradiņa universitāte. Medicīnas akadēmija nepilnos desmit gados bija izveidojusies par universitātes tipa augstskolu, kurā gatavoja augstas klases speciālistus gan medicīnā un farmācijā, gan rehabilitācijā, māszinībās, sabiedrības veselībā un sociālajās zinātnēs. 2002. gadā Saeima pieņēma likumu par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi.

2009. gadā Dzirciema ielā 16 durvis vēra galvenā universitātes ceremoniālo norišu vieta – aula, tādējādi simboliski noslēdzot Rīgas Stradiņa universitātes kā neatkarīgas un pilnvērtīgas izglītības un zinātnes institūcijas izveidi.

Šī augstskola ir vienīgā universitāte Latvijā, kas tradicionāli cieši integrēta veselības aprūpes sistēmā, radot priekšnoteikumus Latvijas ārstniecības iestāžu veiksmīgai darbībai. Pašlaik Rīgas Stradiņa universitātes deviņās fakultātēs tiek realizētas bakalaura, maģistra, doktora, profesionālās, kā arī tālākizglītības programmas. Jebkuram – sākot no vidusskolas skolēna līdz zinātņu doktoram – te ir iespēja iegūt jaunu kvalifikāciju, papildināt izglītību, kā arī dot pienesumu jaunu zināšanu un tehnoloģiju radīšanā. Aizvien lielāku popularitāti Rīgas Stradiņa universitātes augsti kvalitatīvā izglītība gūst ārvalstu studentu vidū.

Patlaban universitātes rektors ir profesors Jānis Gardovskis.

Pēdējās izmaiņas: 11:22, 31. Jūlijs, 2015
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105