Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Uzņemšanas kalendārs maģistra studijās

  • Google plus
 

Elektroniskā pieteikšanās

No 1. līdz 20. janvārim piesakies izvēlētajā maģistrantūras studiju programmā RSU elektroniskās pieteikšanās sistēmā e-Uzņemšana*.

Pēc dokumentu reģistrācijas e-Uzņemšanā no 4. līdz 20. janvārim jāierodas RSU Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. kabinetā, lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.


Dokumentu pieņemšana

Dokumentu pieņemšana notiks no 4. līdz 20. janvārim darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. kabinetā.

Dokumentu pieņemšana notiks šādās maģistra studiju programmās:

Ierodoties RSU, jāaizpilda reflektanta pieteikuma anketa un Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • reflektanta anketa;
  • izglītības dokumentu kopijas (diploms, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus;
  • pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
  • maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.
Ja noteiktajos datumos nav iespējams ierasties uz dokumentu iesniegšanu, to var izdarīt cita persona, kurai ir pilnvara, kā arī visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Uz iesniedzamās pases kopijas nepieciešams uzrakstīt: „Piekrītu pases kopijas iesniegšanai Rīgas Stradiņa universitātē un manu personas datu apstrādei”, datums, paraksts.

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi ir jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos.

Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.


Pārbaudījumi

Studiju programmaPārbaudījumsDatums, laiks
Sociālā antropoloģija Intervija 23. janvārī
Uzņemšanas komisijas darbinieka norādītā laikā un vietā
Fizioterapija Eseja un angļu valodas pārbaudījums

Uzņemšanas rezultāti un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 25. janvārī pēc pulksten 13.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati, kā arī RSU vestibilā Dzirciema ielā 16 pie informācijas stendiem.

Lai apskatītu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana notiks 26. un 27. janvārī no pulksten 10.00 līdz 17.00 RSU Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. kabinetā.

Pēdējās izmaiņas: 14:37, 15. Novembris, 2016
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105