Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Uzņemšanas kalendārs maģistra studijās

  • Google plus
 

Elektroniskā pieteikšanās

Līdz 18. augustam piesakies izvēlētajā maģistrantūras studiju programmā RSU elektroniskās pieteikšanās sistēmā e-Uzņemšana*.

Pēc dokumentu reģistrācijas e-Uzņemšanā līdz 25. augustam jāierodas RSU Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. kabinetā, lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Līdz 25. augustam var pieteikties maksas studijām sociālo zinātņu un veselības aprūpes programmās.


Dokumentu pieņemšana

Dokumentu pieņemšana notiks līdz 25. augustam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (trešdienās no 8.00 līdz 19.00) Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. kabinetā.

Ierodoties RSU, jāaizpilda reflektanta pieteikuma anketa un Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • izglītības dokumentu kopijas (diploms, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus;
  • pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
  • maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.
Ja noteiktajos datumos nav iespējams ierasties uz dokumentu iesniegšanu, to var izdarīt cita persona, kurai ir pilnvara, kā arī visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Uz iesniedzamās pases kopijas nepieciešams uzrakstīt: „Kopija pareiza”, datums, paraksts.

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi ir jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos.

Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.


Pārbaudījumi

Informācija par uzņemšanas iestājpārbaudījumiem tiks paziņota individuāli.


Uzņemšanas rezultāti un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 16. augustā pēc pulksten 13.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati, kā arī RSU vestibilā Dzirciema ielā 16 pie informācijas stendiem.

Lai apskatītu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana notiks 17. un 18. augustā no pulksten 10.00 līdz 17.00 RSU Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. kabinetā. Informācija par studiju līgumu slēgšanu reflekantiem, kuri iesniedz dokumentus līdz 25. augustam, tiks paziņota individuāli.

Pēdējās izmaiņas: 16:01, 14. Augusts, 2017
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105