RSU "Starptautiskās attiecības un diplomātija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Vietu skaits:
1 budžeta
14 maksas
2 050,00 EUR/gadā
Sākot ar otro semestri, studiju maksas atlaides tiek attiecinātas uz maģistra studiju programmu Reģionālā politika un valsts pārvaldība un Starptautiskās attiecības un diplomātija kopējā saraksta diviem labākajiem studentiem.

Studiju vide un metodes

Studiju saturs

Studijās apgūsi starptautisko attiecību teorijas, starptautisko attiecību un diplomātijas vēsturi, lēmumu pieņemšanu ārpolitikā, mūsdienu sociālās un politikas teorijas, starptautiskās tiesības, globalizācijas ekonomiskos aspektus, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes, postkomunistisko valstu attīstības problēmas, Eiropas Savienības un Krievijas attiecības un attīstības perspektīvas, reģionalizācija Eiropas integrācijas kontekstā, Austrumu un Rietumu dimensijas mūsdienu politiskajā diskursā un citus jomas studiju kursus.

 

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju, semināru, prakstisko un patstāvīgo darbu formā.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
PZK_009Enerģētiskā drošība un diplomātijaPolitikas zinātnes katedraAndris Sprūds5 / 7.5
PZK_025Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodesPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_026Latvijas ārpolitika un diplomātija vēsturiskā un mūsdienu kontekstāPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_030Lielvaras, karš un diplomātija: ieskats starptautisko attiecību vēsturēPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs5 / 7.5
PZK_032Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns20 / 30
PZK_034Mazo valstu ārpolitika un diplomātijaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis5 / 7.5
PZK_039Pasaules politika un Amerikas Savienotās ValstisPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs5 / 7.5
PZK_040Politika un reliģija: Tuvie AustrumiPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_100Projektu izstrāde un vadībaPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_052Reģionalizācija Eiropas integrācijas kontekstāPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5
PZK_107Starptautiskā pārvaldība: institūcijas un procesiPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis4 / 6
PZK_097Starptautiskās un diplomātiskās tiesībasPolitikas zinātnes katedraJānis Grasis5 / 7.5
PZK_063Starptautisko attiecību un diplomātijas teorijasPolitikas zinātnes katedraDaina Bleiere5 / 7.5
PZK_120Teritoriju pārvaldībaPolitikas zinātnes katedraVisvaldis Valtenbergs5 / 7.5
PZK_069Valsts un globālā ekonomikaPolitikas zinātnes katedra5 / 7.5

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi ir sagatavoti starptautiski orientētām profesionālām aktivitātēm un darbam valsts un pašvaldību iestādēs, privātās un starptautiskās organizācijās, spēj patstāvīgi izvirzīt inovatīvas idejas un īstenot stratēģiskus un aktuālus pētījumus starptautisko attiecību un diplomātijas jomā, kā arī rast to praktisku pielietojumu profesionālajā darbībā.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās un humanitārajās zinātnēs
 • Motivācijas eseja
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums 
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
 • Eseja
  Prasības:
  Valoda: latviešu.
  Apjoms: 2–3 lapas (lapas formāts – A4, teksts vienā slejā, Times New Roman burti 12 izmērā ar vienu rindstarpu, atkāpe no kreisās malas – 20 mm, no labās malas – 25 mm, no augšējās malas – 20 mm, no apakšējās malas – 25 mm).
  1. Motivācija studijām, tostarp apraksts par iegūto bakalaura līmeņa izglītību, citu izglītību un profesionālo pieredzi kā pamatu studijām maģistrantūrā
  2. Nākotnes profesionālās darbības perspektīva (ko plānots darīt pēc studijām un kā plānots pielietot iegūtās zināšanas un prasmes)
  3. Pētniecības ideja maģistra darbam
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskās attiecības un diplomātija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija