RSU "Starptautiskās attiecības un diplomātija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Vietu skaits:
1 budžeta
14 maksas
2 050,00 EUR/gadā
Sākot ar otro semestri, studiju maksas atlaides tiek attiecinātas uz maģistra studiju programmu Reģionālā politika un valsts pārvaldība un Starptautiskās attiecības un diplomātija kopējā saraksta diviem labākajiem studentiem.

Studiju vide un metodes

Studiju saturs

Latvijā vadošā maģistra līmeņa starptautisko attiecību un diplomātijas programma jau vairāk nekā desmit gadus piedāvā apgūt gan aktuālos starptautiskās politikas jautājumus, gan teorētiskos aspektus: prasmes domāt un rīkoties globāli, analizēt, saprast un prognozēt starptautisko attiecību un diplomātijas jautājumus, paust argumentētu analītisku viedokli rakstiski un mutiski. Studiju kursus lasa Latvijas viedokļu līderi un diplomātiskā dienesta praktiķi.

Studijas piektdienu vakaros un sestdienās – lieliska iespēja apvienot tās ar darba pienākumiem.

1. studiju gadā tiks apgūti obligātie studiju kursi par starptautiskajām institūcijām, starptautisko attiecību vēsturi ar uzsvaru uz lielvarām, kariem un diplomātiju, starptautiskajām un diplomātiskajām tiesībām, globālo ekonomiku, ASV, Ķīnas un citu lielvaru ārpolitiku, Tuvajiem Austrumiem un enerģētisko drošību.

2. studiju gadā liela uzmanība tiks pievērsta praktisko zināšanu apguvei, ļaujot studentam specializēties Latvijas ārpolitikā un diplomātijā, Eiropas integrācijā un reģionalizācijā, kā arī apgrūt pētniecības metodēs, kā arī izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.

Daļa studiju programmas satura tiek īstenota angļu valodā.

Otrā studiju gada pirmajā semestrī studentiem ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās.

Erasmus+ nosacījumi un RSU sadarbības augstskolas

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju, semināru, prakstisko un patstāvīgo darbu formā.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
PZK_009Enerģētiskā drošība un diplomātijaPolitikas zinātnes katedraAndris Sprūds5 / 7.5
PZK_025Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodesPolitikas zinātnes katedraIlga Kreituse5 / 7.5
PZK_026Latvijas ārpolitika un diplomātija vēsturiskā un mūsdienu kontekstāPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_030Lielvaras, karš un diplomātija: ieskats starptautisko attiecību vēsturēPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs5 / 7.5
PZK_032Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns20 / 30
PZK_034Mazo valstu ārpolitika un diplomātijaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis5 / 7.5
PZK_039Pasaules politika un Amerikas Savienotās ValstisPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs5 / 7.5
PZK_040Politika un reliģija: Tuvie AustrumiPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_100Projektu izstrāde un vadībaPolitikas zinātnes katedraIeva Kalve5 / 7.5
PZK_052Reģionalizācija Eiropas integrācijas kontekstāPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_107Starptautiskā pārvaldība: institūcijas un procesiPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis4 / 6
PZK_097Starptautiskās un diplomātiskās tiesībasPolitikas zinātnes katedraJānis Grasis5 / 7.5
PZK_063Starptautisko attiecību un diplomātijas teorijasPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_120Teritoriju pārvaldībaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_069Valsts un globālā ekonomikaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5

Darba iespējas pēc studijām

Veidot karjeru ne vien Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī. Programmas absolventi un  studenti strādā Latvijas diplomātiskajā dienestā, dažādās ministrijās un citās valsts un pašvaldību iestādēs, vietējos un starptautiskos uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās, pētniecības institūtos un augstskolās, citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās Latvijā, starptautiskajās organizācijās.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās un humanitārajās zinātnēs
 • Motivācijas eseja
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums 
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
 • Eseja
  Prasības
  Valoda: latviešu.
  Apjoms: 1–2 lapas (lapas formāts – A4, teksts vienā slejā, Times New Roman burti 12 izmērā ar vienu rindstarpu, atkāpe no kreisās malas – 20 mm, no labās malas – 25 mm, no augšējās malas – 20 mm, no apakšējās malas – 25 mm).
  1. Motivācija studijām, tostarp apraksts par iegūto bakalaura līmeņa izglītību, citu izglītību un profesionālo pieredzi kā pamatu studijām maģistrantūrā
  2. Nākotnes profesionālās darbības perspektīva (ko plānots darīt pēc studijām un kā plānots pielietot iegūtās zināšanas un prasmes)
  3. Pētniecības ideja maģistra darbam
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskās attiecības un diplomātija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija