Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Vietu skaits:
1 bezmaksas
20 maksas
2300 EUR/gadā
Studiju maksas atlaide 50 % apmērā tiek attiecināta uz maģistra studiju programmu Starptautiskās attiecības un diplomātija un Starptautiskā pārvaldība un diplomātija kopējā saraksta diviem labākajiem studentiem.

Studiju vide un metodes

Studiju saturs

Latvijā vadošā maģistra līmeņa starptautisko attiecību un diplomātijas programma jau vairāk nekā piecpadsmit gadus piedāvā apgūt gan aktuālos starptautiskās politikas jautājumus, gan teorētiskos aspektus: prasmes domāt un rīkoties globāli, analizēt, saprast un prognozēt starptautisko attiecību un diplomātijas jautājumus, paust argumentētu analītisku viedokli rakstiski un mutiski. Studiju kursus lasa Latvijas viedokļu līderi un diplomātiskā dienesta praktiķi.

Studijas piektdienu vakaros un sestdienās – lieliska iespēja apvienot tās ar darba pienākumiem.

1. studiju gadā tiks apgūti obligātie studiju kursi par starptautiskajām institūcijām, starptautisko attiecību vēsturi ar uzsvaru uz lielvarām, kariem un diplomātiju, starptautiskajām un diplomātiskajām tiesībām, globālo ekonomiku, ASV, Ķīnas un citu lielvaru ārpolitiku, Tuvajiem Austrumiem un enerģētisko drošību.

2. studiju gadā liela uzmanība tiks pievērsta praktisko zināšanu apguvei, ļaujot studentam specializēties Latvijas ārpolitikā un diplomātijā, Eiropas integrācijā un reģionalizācijā, kā arī apgrūt pētniecības metodēs, kā arī izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.

Daļa studiju programmas satura tiek īstenota angļu valodā.

Otrā studiju gada pirmajā semestrī studentiem ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās.

Erasmus+ nosacījumi un RSU sadarbības augstskolas

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju, semināru, prakstisko un patstāvīgo darbu formā.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
PZK_153Drošības pārvaldība: Eiroatlantiskā telpa un citi reģioniPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_127Eiropas Savienība starptautiskajā politiskajā ekonomikāPolitikas zinātnes katedraKārlis Bukovskis5 / 7.5
PZK_133Eiropas Savienības valstu reģionālā un sociālā politikaPolitikas zinātnes katedraTatjana Muravska5 / 7.5
PZK_157Enerģētika, drošība un diplomātija: varas attiecības un stratēģiskās perspektīvasPolitikas zinātnes katedraAndris Sprūds5 / 7.5
PZK_126Ķīnas Tautas Republikas ārpolitikas vektoriPolitikas zinātnes katedraUna Bērziņa-Čerenkova5 / 7.5
PZK_180Krievija, ASV un Baltijas valstis - mijiedarbība pagātnē un tagadnēPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs5 / 7.5
PZK_163Krievijas politiskās kultūras transformācijaPolitikas zinātnes katedraDeniss Hanovs5 / 7.5
PZK_203Krievijas politiskās kultūras transformācijaPolitikas zinātnes katedraDeniss Hanovs3 / 4.5
PZK_032Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns20 / 30
PZK_205Mazu valstu stratēģijas mūsdienu diplomātijas vidēPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis3 / 4.5
PZK_204Mazu valstu stratēģijas mūsdienu diplomātijas vidē un starptautiskajās sarunāsPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis5 / 7.5
PZK_189Pārejas tiesiskums post-post-padomju telpā un ap toPolitikas zinātnes katedraArta Snipe5 / 7.5
PZK_161Starptautiskās organizācijasPolitikas zinātnes katedraGunda Reire5 / 7.5
PZK_097Starptautiskās un diplomātiskās tiesībasPolitikas zinātnes katedraAleksandrs Fillers5 / 7.5
PZK_152Teorijas un metodes starptautiskajās attiecībās un diplomātijāPolitikas zinātnes katedraElīna Vrobļevska5 / 7.5
PZK_138Vara, karš un diplomātijaPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs5 / 7.5

Darba iespējas pēc studijām

Veidot karjeru ne vien Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī. Programmas absolventi un studenti strādā Latvijas diplomātiskajā dienestā, dažādās ministrijās un citās valsts un pašvaldību iestādēs, vietējos un starptautiskos uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās, pētniecības institūtos un augstskolās, citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās Latvijā, starptautiskajās organizācijās.

Absolventi

sintija_broka.jpg

Studijas notika Latvijas vadošo starptautisko attiecību jomas ekspertu vadībā, un tas veicināja gan neatlaidības, gan paškritikas attīstību. Studijas iemācīja uz lietām raudzīties plašākā kontekstā – notikumos ieraudzīt detaļas un novērtēt to kontekstuālo nozīmi. Mācībspēki vienmēr bija atvērti objektīvai diskusijai, uzklausot un novērtējot studējošo viedokļus.

Sintija Broka, Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece un projektu vadītāja

laura_jesaulkova.jpg

Studiju laiku atceros ar gandarījuma sajūtu, jo vide, kurā notiek brīva viedokļu apmaiņa vadošo politikas pētnieku un studentu vidū, ļauj augt, izaicināt savus spēkus un tiekties uz jaunām virsotnēm!

Laura Jesaulkova, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vecākā referente

Arvils-Zeltins-maza.jpg

Maģistra studijas turpināja lieliskās tradīcijas no bakalaura programmas: labākie starptautisko attiecību jomas speciālisti ar ambiciozāko un starptautiskā darba videi atbilstošāko studiju programmu Latvijā. Šajā līmenī īpaši noderīga bija arī domu apmaiņa pašu studentu vidū, jo pamatā visi jau bijām iesākuši savu karjeru valsts pārvaldē, politiskajās partijās, biznesā vai nevalstisko organizāciju sektorā.

Arvils Zeltiņš, Latvijas vēstniecības Amerikas Savienotajās Valstīs otrais sekretārs

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs. Ja augstākā izglītība iegūta citā nozarē – pārrunas ar programmas vadītāju
 • Eseja
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Eseja
  Prasības
  Valoda: latviešu.
  Apjoms: 1–2 lapas (lapas formāts – A4, teksts vienā slejā, Times New Roman burti 12. izmērā ar vienu rindstarpu, atkāpe no kreisās malas – 20 mm, no labās malas – 25 mm, no augšējās malas – 20 mm, no apakšējās malas – 25 mm).
  1. Motivācija studijām, tostarp apraksts par iegūto bakalaura līmeņa izglītību, citu izglītību un profesionālo pieredzi kā pamatu studijām maģistrantūrā
  2. Nākotnes profesionālās darbības perspektīva (ko plānots darīt pēc studijām un kā plānots pielietot iegūtās zināšanas un prasmes)
  3. Pētniecības ideja maģistra darbam
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskās attiecības un diplomātija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija